Quality and projects

NAKVIS

Mednarodni projekti

Znanstveno raziskovalni inštitut

Sistem kakovosti na GEA College – Fakulteti za podjetništvo je vzpostavljen v skladu z normativi ISO 9001. Hkrati sledi smernicam vzpostavitve in zagotavljanja kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru. Pri izvajanju študijskih programov sledi priporočilom NAKVIS (Nacionalna agencija RS za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu), kateremu se poroča o doseženih rezultatih.
Sistem razvoja in zagotavljanja kakovosti na GEA College – Fakulteti za podjetništvo opredeljujeta Poslovnik kakovosti in Priročnik kakovosti, ki sta bila razvita v procesu izvajanja projekta »Izboljšanje sistema kakovosti na GEA College – Fakulteti za podjetništvo (operacijo je delno financirala Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – operacija se je izvajala v okviru operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007/2013, razvojne prioritete 3 – Razvoj človeških virov, prednostne usmeritve 3.3. – Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva).
Vrsta domačih in mednarodnih projektov, v katere se GEA College – Fakulteta za podjetništvo vključuje v vseh letih delovanja, so odlična priložnost za izboljšanje kakovosti pedagoškega procesa, krepitev raziskovalnega dela, vzpostavljanje mednarodnih povezav in med-institucionalnega sodelovanja.
Večina projektov, v katere vstopamo kot »leading« partner ali partner v konzorciju, je raziskovalne narave in omogočajo osebni in profesionalni razvoj posameznikov vključenih v projekt ter vpletanje novih spoznanj v njihovo akademsko, oziroma strokovno delo.
Izmenjava izkušenj, znanj in informacij omogoča napredovanje GEA College – Fakultete za podjetništvo kot izobraževalne institucije in dvig kakovosti vseh programov, ki jih izvaja. S številnimi mednarodnimi izmenjavami predavateljev je mogoče z gosti, ki prihajajo z domala vseh evropskih držav, v učni proces rednega, izrednega in drugostopenjskega študija vnesti nove poglede na slovensko in evropsko gospodarsko okolje ter nova medkulturna in etična spoznanja.

Personal Contact

Majda Gartner

Contact person:
Majda Gartner

Email:
majda.gartner@geacollege.si

Phone: +386 1 5881 300

Fax: +386 1 5688 213

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial