9. KoME študentska konferenca

9. KoMe ŠTUDENTSKA KONFERENCA
DRUŽBA 4.0

11. april 2019, CELJE

Študentski svet Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije ter Študentski svet B2 Visoke šole za poslovne vede vas vabita k sodelovanju na 9. KoME študentski konferenci, ki bo potekala pod naslovom: »Družba 4.0«11. aprila 2019 v Celju.

Tehnologija in njen razvoj danes služita kot podpora človeku pri vključevanju v družbeno življenje, saj tako lažje sklepa nova poznanstva, se politično vključuje in lažje uresničuje svoje inovativne ideje na različnih področjih. Pa v prihodnje? Tehnologija bo postala del človeka in ne več le podpora pri njegovem vsakdanjiku, zato bo potrebno delovati tudi na področju transparentnosti, medsektorskega povezovanja, sodelovanja robot-človek ter kolektivni inteligenci.

Letošnja študentska konferenca predstavlja priložnost za spodbujanje podajanja znanj, mišljenj in ugotovitev na področju podjetništva, inovativnosti, umetne inteligence, digitalizacije, medicine in zdravstva, računalniških algoritmov ter drugih področij v luči razvoja in dogajanja Družbe 4.0. Vabimo vas, da predstavite svoja projektna, raziskovalna, seminarska ali zaključna dela, ki so nastala v času študija.  

Tematska področja konference:

  • podjetništvo,
  • inovativnost,
  • umetna inteligenca,
  • big data,
  • digitalizacija,
  • medicina in zdravstvo,
  • razvoj sistema izobraževanja v luči poklicev prihodnosti,
  • etične dileme in nadzor nad razvojem tehnologij,
  • računalniški algoritmi.

Na konferenco se lahko prijavite preko povezave, prispevke pa pripravite s pomočjo navodil.

Rok za oddajo prispevkov v recenzijski postopek je 1. april 2019, prijave pa sprejemamo do 9. aprila 2019.

Avtor, katerega prispevek bo po presoji strokovne komisije konference najboljši, bo prejel nagrado: računalniški tečaj po izbiri na B2.

Udeležba na konferenci je brezplačna.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial