ABC Podjetništva 2021 #5: Mreženje

5. delavnica v sklopu “ABC Podjetništva”

MREŽENJE

Mesta na delavnici so že zapolnjena.


Datum: petek, 8.10.2021, ob 9:00

Lokacija: dvorana SMELT


Kratka vsebina delavnice

Mreženje je veščina, ki je za mlade, ki se nahajajo na začetku svoje karierne ali podjetniške poti, ključnega pomena. Sistematično in premišljeno zgrajena socialna mreža vam lahko odpre ogromno novih priložnosti za zaposlitev ali posel. Zato je veščino mreženja smiselno razvijati in jo v čim večji meri uporabljati v praksi, na izbranih dogodkih, srečanjih, konferencah, seminarjih in podobno.

Teme, ki jih bomo obdelali na delavnici so:

  • zakaj je gradnja socialne mreže pomembna?
  • kako vzpostaviti kontakt in narediti dober prvi vtis?
  • kako se v kratkemu času dobro predstaviti?
  • kako izbrati dogodke, katerih se je smiselno udeležiti?
  • kako sistematično širiti svojo bazo kontaktov?

Delavnica bo temeljila na izkustvenem učenju. Veliko bo primerov, igre vlog in praktičnega dela, saj na tak način lahko zagotovimo čim boljši prenos pridobljenega znanja v prakso.

Cilji delavnice

  • Udeleženci razumejo, da je mreženje veščina, ki jo lahko razvijamo.
  • Udeleženci osvojijo različne tehnike in načine mreženja ter kako mreženje lahko razvijamo.
  • Udeleženci uporabijo naučene tehnike v praksi.

 


O predavateljici:

dr. Sabina Đuvelek

Sabina Đuvelek je organizacijska psihologinja in performance coach, ki se pri svojem delu in raziskovanju se osredotoča predvsem na strateški razvoj zaposlenih in oblikovanje okolij, ki omogočajo kontinuirano profesionalno in osebno rast posameznika. Od februarja 2017 do marca 2020 je delala kot Vodja mreže internega coachinga v sektorju Ravnanja s človeškimi viri (oddelek Izobraževanje in razvoj kadrov) energetskega podjetja Petrol, kjer je bila odgovorna za razvoj sistema performance coachinga, kar je vključevalo selekcijo, usposabljanje in supervizijo internih coachev, ki so spodbujali odličnost zaposlenih in prevzemanje odgovornosti za lasten napredek. S februarjem 2017 se je kot Senior svetovalka in coach pridružila ekipi Uporabne psihologije, katere namen je, da posameznike opolnomoči s konkretnimi znanji in psihološkimi orodji, s katerimi postajajo bolj zadovoljni, zavzeti in zdravi. Kot organizacijska psihologinja razvija in implementira strokovne izobraževalne programe, ki vplivajo na organizacijske navade in navade zaposlenih, z namenom doseganja dolgoročnih sprememb na samo kulturo organizacije. Izvaja treninge, delavnice, coachinge (individualne in timske) in supervizije, pri čemer sta ji psihološka radovednost in želja po trajnostnem učinku izvedenih programov ključni vrednoti pri delu. Pred tem je bila od maja 2014 do januarja 2017 Strokovna direktorica Zavoda Ypsilon – stičišča za proaktivne mlade in medgeneracijsko sodelovanje. Odgovorna je bila za strokovni razvoj organizacije in njenih projektov, pri čemer je večji del časa posvetila načrtovanju razvojnih aktivnosti, organizaciji dela in spremljanju napredka.


Aktivnosti Inkubatorja GEA College v okviru operacije »SIO Inkubator GEA 2020-22« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

EU evropski sklad za regionalni razvoj
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial