ABC Podjetništva 2021 #4: Poslovni bonton

4. delavnica v sklopu “ABC Podjetništva”

POSLOVNI BONTON

Mesta na delavnici so že zapolnjena.


Datum: četrtek, 07.10.2021, ob 9:00

Lokacija: dvorana SMELT


Kratka vsebina delavnice

Na tretji delavnici v sklopu ABC podjetništva se bodo udeleženci spoznali z osnovami poslovnega bontona, od oblačenja, do pravil pri poslovnih večerjah / kosilih, do osebne komunikacije v različnih situacijah

Preko vsebine bodo udeleženci osvojili osnove poslovnega bontona, v vsebino so zajete vse novosti sodobnega bontona, kulture vedenja. Seveda pa je v vsebino zajeto tudi vse tisto, kar potrebujemo v našem zasebnem življenju z našimi najbližjimi, prijatelji in znanci.

Poseben poudarek je namenjen primerom iz prakse, morebitnim dilemam v katerih se kot ljudje, ki smo vpeti v različne delovne procese in različne življenjske situacije, še prehitro znajdemo.


Cilji delavnice:

Cilji delavnice

  • Pravila sodobnega evropskega bontona;
  • Delovni bonton (vedenje udeležencev v delovnem okolju, sprejem poslovnih partnerjev, gostov, strank…);
  • Komunikacija s podrejenimi in nadrejenimi ter komunicira s strankami, poslovnimi partnerji, tudi neverbalno komuniciranje;
  • Olikan poslovni sestanek, izročanje poslovnih vizitk;
  • Bonton pri mizi (delovni zajtrki, poslovna kosila in večerje, uporaba pribora, pokušnja vina, kam z žvečilnim, kako s kadilci …);
  • Kultura oblačenja (obleka v delovnem času, oblačila za svečane priložnosti, prosti čas, higiena sodobnega človeka, osebna urejenost …);
  • Pisna (elektronska) komunikacija in načela uspešnega sporočanja.

 


O predavateljici:

Bojana Košnik Čuk

Po končanem študiju geografije in zgodovine jo je pritegnilo širši javnosti skrito, vendar zelo kompleksno dogajanje v zakulisju vseh pomembnejših državniških dogodkov. Organizacija, logistika, pravila lepega vedenja (z nadpomenko protokol), zlasti na diplomatski ravni, do postali njen vsakdanji izziv. Izkušnje, ki jih je pridobila v letih, ko je vodila protokol na različnih ministrstvih in vladnih uradnih (med drugimi Vodja protokola Službe Vlade RS za evropske zadeve, Ministrstva za obrambo RS, Vlade RS, servis za protokolarne storitve RS ter Ministrstva za zunanje zadeve), prenaša na številne slušatelje na predavanjih, v strokovnih člankov in ustanovila tudi lastno podjetje BONTON, d.o.o.


Aktivnosti Inkubatorja GEA College v okviru operacije »SIO Inkubator GEA 2020-22« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

EU evropski sklad za regionalni razvoj
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial