Dvig kompetenc prevzemnikov družinskih podjetij

04. 10. 2021

Dvig kompetenc prevzemnikov družinskih podjetij

Termini: 4.10., 6.10., 11.10., 13.10,. 18.10., 20.10. in 25.10. 2021

Ura: 16.00 do 18.00

Program Dvig kompetenc prevzemnikov družinskih podjetij smo zasnovali kot odgovor na vprašanja in izzive številnih podjetnikov in vseh posameznikov, ki se pripravljajo na prenos ali prevzem (družinskega) podjetja.

Program Dvig kompetenc prevzemnikov družinskih podjetij sestavlja sedem vsebinsko poglobljenih predavanj v obliki delavnic, katerih namen je podjetnikom in podjetnicam, lastnikom podjetij in prevzemnikom podati kompetence, ki so pomembne za prevzemnika podjetja. Udeleženci si boste med seboj izmenjali izkušnje ter si, skupaj s predavateljem, pomagali pri ovirah na poti rasti in razvoja ter repozicioniranju podjetja na trgu.

 

Ali veste?

V okviru vavčerja za prenos lastništva lahko prejmete podporo s strani države, med drugim tudi za aktivnosti dviga kompetenc prevzemnika družinskega podjejta do višine 60% realnih stroškov oz. največ 3.000,00 EUR. Za vsak sklop aktivnosti so v razpisni dokumentaciji navedeni stroški aktivnosti, ki so upravičeni do povračila stroškov. Več si lahko preberete v dokumentaciji vavčerja za prenos lastništva.

 

Kako poteka program za dvig kompetenc prevzemnikov družinskih podjetij?

Program obsega sedem (7) delavnic. Vsaka delavnica traja 2 uri, poudarek bo na interaktivnosti in delu. Na določenih predavanjih bomo imeli tudi goste, ki bodo predstavili svoje primere dobre prakse.
Prijavite se lahko na celoten program ali na posamezni modul. Usposabljanje se bo izvajalo prek spleta, ob ugodni epidemiološki sliki tudi fizično.

 

Komu je namenjen program Dviga kompetenc prevzemnikov družinskih podjetij?

 • Podjetnikom, ki se pripravljajo na prenos lastništva podjetja.
 • Podjetnikom, ki razmišljajo o prenosu lastništva podjetja.
 • Prevzemnikom, ki načrtujejo prevzem (družinskega) podjetja.
 • Podjetnikom, lastnikom in prevzemnikom podjetji, ki so v fazi prenosa lastništva.
 • Podjetniškim svetovalcem in drugim profesionalcem, ki imajo za stranke družinska podjetja.

 

Ključni poudarki programa Dviga kompetenc prevzemnikov družinskih podjetij

 • Potek prenosa družinskega podjetja na naslednika.
 • Finančni pogled na družinsko podjetje – prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti družinskih podjetij.
 • Družinska tradicija kot prodajno orodje.
 • Razlogi in upravljanje s konflikti zaradi posebnosti družinskih podjetij.
 • Komunikacija z zaposlenimi v družinskem podjetju.
 • Vodenje in razvoj kadrov v družinskem podjetju

 

Kaj pridobim z dvigom kompetenc za naslednike?

 • znanje, kako se izogniti napakam, ki so jih drugi podjetniki naredili na poti prenosa podjetij,
 • spoznali različne načine odločanja v podjetjih za bolj premišljeno poslovanje;
 • razmislek o novih idejah za strateške premike pri organizaciji podjetij, tržnem pozicioniranju podjetja ali novih poslovnih izzivih;
 • izmenjava mnenj z izkušenimi slovenskimi podjetniki, ki imajo izkušnje s prenosom lastništva in/ali eksperti za prenos lastništva;
 • izmenjava izkušenj s podjetniki, ki imajo podobne izzive.

 

 


MODUL 1: Potek prenosa lastništva v družinskem podjetju


Predavatelj: dr. Jaka Vadnjal

Termin: 4. 10. 2021, od 16.00 do 18.00

 

Kratek opis delavnice: 

Prenos lastništva podjetja je ena od faz v življenjskem ciklu podjetja. Vprašanja s prenosom podjetja si v največji meri zastavljajo v družinskih podjetjih, ko lastnik podjetja sprejme odločitev, da je čas za predajo taktirke, največkrat drugemu družinskemu članu. Ta faza je za večino podjetij kritična, zato je namen te delavnice spoznati proces in posamezne korake prenosa na naslednjo generacijo. Spoznali bomo, da je prvi pogoj za uspešen prenos uskladitev stališč, želja in ambicij posameznikov v družinskem podjetju v za vse vpletene sprejemljiv kompromis. Na koncu se bomo seznanili s priporočenimi koraki za uspešno izpeljavo postopka.

Dr. Jaka Vadnjal je bil prvi, ki se je v Sloveniji začel ukvarjati z družinskim podjetništvom. Svojo življenjsko izkušnjo z družinskim podjetjem je nadgrajeval s poglobljenim študijem, raziskovanjem in svetovanjem družinskega podjetništva in podjetništva na splošno.

 


MODUL 2: Kako si zagotoviti, da bo družina ohranila kontrolni delež v podjetju


Predavatelj: dr. Draško Veselinovič

Termin: 6. 10. 2021, od 16.00 do 18.00

 

Kratek opis delavnice: 

Kako obdržati lastništvo, ko se podjetje širi oz. raste, je večno vprašanje ne samo manjših, ampak tudi večjih in celo največjih podjetij pri nas in v svetu. Verjetno je zato v Sloveniji prevladujoč način rasti podjetij prek zadržanega dobička in bančnega zadolževanja, ko kontrola lahko ostane v podjetju, če seveda podjetje konsistentno vrača kredit. Vemo, kaj se je dogajalo v nedavni bančni in širši ekonomski krizi. Pri drugih oblikah financiranja (sklad tveganega kapitala, ti. odprtje podjetja in odhod na borzo vrednostnih papirjev, itd.) je obdržati obstoječo lastniško strukturo težje in zahteva več znanja ter je zato težje, vendar možno. O vseh teh temah in dilemah boste izvedeli na sami delavnici.

Dr. Draško Veselinovič predava na številnih fakultetah po Evropi s področja bančništva in financ. Od leta 2015 je predsednik Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja (SBRA) v Bruslju.

 


MODUL 3: Kako družinsko tradicijo izkoristiti v marketinške namene 


Predavatelj: Iztok Sila, MBA

Termin: 11. 10. 2021, od 16.00 do 18.00

 

Kratek opis delavnice: 

Ugled družinskega podjetja je običajno vezan na prvega lastnika. Kaj storiti, da se ob prenosu lastništva ugled ne bi znižal, ampak bi se še povečal? Kako doseči, da se bodo izdelki ali storitve še naprej prodajali vsaj tako uspešno kot do sedaj? Tudi v teh primerih velja, če ni nikogar, ki bi bil pripravljen plačati za to, kar ponujamo – po možnosti večkrat zapored – nam vse naše znanje in genialnost ne pomaga. Ali lahko tradicijo uporabimo kot konkurenčno prednost?

Iztok Sila, MBA se je na svoji poslovni poti kalil v vodilnih marketinških agencijah v Sloveniji in na Hrvaškem. Sodeloval je z mednarodnimi mrežami oglaševalskih in medijskih agencij ter skrbel za domače, regijske in globalne naročnike in blagovne znamke z najrazličnejših področij. Vsa leta tudi predava različne marketinške predmete.

 


MODUL 4: Medgeneracijski konflikt in komunikacija 


Predavatelj: dr. Jaka Vadnjal in Tanja Breznik

Termin: 13. 10. 2021, od 16.00 do 18.00

 

Kratek opis delavnice: 

Spoznali bomo, kaj je sposobnost za konflikte in da je konflikt lahko konstruktiven. Soočanje z neželenimi situacijam je ključno za pozitivno upravljanje konfliktov, sploh če je to v isti generaciji, ki bo verjetno še dolgo delala skupaj. Vzroke konfliktov se da prepoznati in izboljšati z redno in učinkovito komunikacijo. Kot najprimernejšo preventivo pred konflikti med brati in sestrami v družinskem podjetju bomo spoznali profesionalizacijo vodenja.

Dr. Jaka Vadnjal je bil prvi, ki se je v Sloveniji začel ukvarjati z družinskim podjetništvom. Svojo življenjsko izkušnjo z družinskim podjetjem je nadgrajeval s poglobljenim študijem, raziskovanjem in svetovanjem družinskega podjetništva in podjetništva na splošno.

Tanja Breznik je diplomirana delovna terapevtka in psihoterapevtka. Svetuje in izobražuje s področja delovne terapije in psihoterapije.

 


MODUL 5: Kako učinkovito in vplivno komunicirati ter s tem usmerjati pozornost zaposlenih na rast in razvoj podjetja? 


Predavatelj: dr. Sabina Đuvelek

Termin: 18. 10. 2021, od 16.00 do 18.00

 

Kratek opis delavnice: 

Vodenje podjetja in zaposlenih vsekakor ni enostavno. Ključno orodje, ki ga imajo vodje in nasledniki podjetij dejansko na voljo, so komunikacijsko-vodenjske veščine. Zato bomo na delavnici več pozornosti posvetili vprašanju »Kako učinkovito in vplivno komunicirati ter s tem usmerjati pozornost zaposlenih na rast in razvoj podjetja?«

Cilji delavnice so:

 • Pridobiti konkretne veščine za vplivno in navdušujoče sporočanje. 
 • Spoznati algoritem za podajanja tako pozitivnih kot negativnih povratnih informacij.
 • Razumeti, kakšno močno vlogo imajo lahko vprašanja pri vodenju in znati različne tipe vprašanj uporabljati v praksi, z namenom spodbujanja proaktivnosti in prevzemanja odgovornosti pri zaposlenih.

Dr. Sabina Đuvelek je direktorica podjetja Level up, ki se ukvarja z razvojem vodij in zaposlenih z namenom spodbujanja proaktivnosti zaposlenih, sprejemanja odgovornosti ter agilnega mišljenja in vedenja. Kot organizacijska psihologinja in doktorica psihologije razvija in implementira strokovne izobraževalne programe, ki vplivajo na organizacijske navade in navade zaposlenih, z namenom doseganja dolgoročnih sprememb na samo kulturo organizacije.

 


MODUL 6: Kako razvijati učečo se in mislečo organizacijo ter voditeljstvo?


Predavatelj: mag. Sonja Klopčič

Termin: 20. 10. 2021, od 16.00 do 18.00

 

Kratek opis delavnice: 

Voditeljstvo ni en človek na vrhu, voditeljstvo je sposobnost organizacije, da zazna potrebne spremembe in se temu ustrezno prilagodi z inovativnimi rešitvami. Kako torej razvijati voditeljstvo in s tem tudi vplivati na evolucijo organizacije na način, da s sodelovanjem in inovativnimi rešitvami ustvarjamo večjo dodatno vrednosti?

Cilji delavnice so:

 • Spoznati pogoje za evolucijo organizacije in identificirati, v kateri fazi evolucije se nahaja vaše podjetje.
 • Razumeti vzvode za spodbujanje sodelovanja, ustvarjalnosti in samoiniciativnosti za povečanje inovativnosti.
 • Razumeti novo kodo voditeljstva za trajnostno prihodnost.

Mag. Sonja Klopčič je razvijalka sodobnega voditeljstva v različnih organizacijah, coach in mentorica.

 


MODUL 7: Razvoj in vodenje kadrov v družinskem podjetju, spremljanje organizacijske kulture, klime, zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih


Predavatelj: mag. Sergeja Planko

Termin: 25. 10. 2021, od 16.00 do 18.00

 

Kratek opis delavnice: 

Ustrezno delo z zaposlenimi je zaradi specifike in mnogokrat tudi kadrovske omejitve ter odnosne obremenjenosti v družinskih podjetjih še posebej pomembno. Zaposleni predstavljajo intelektualni kapital podjetja, ki ga lahko plemenitimo le s celovitim in načrtnim pristopom ter metodološkimi izhodišči.

Cilji delavnice so:

 • Udeležencem predstaviti specifike razvoja kadrov v družinskih podjetjih.
 • Udeležence seznaniti s ključnimi metodološkimi pristopi za celovito spremljanje razvoja kadrov.
 • Udeležencem predstaviti pomen načrtnega in doslednega oblikovanja organizacijske kulture in organizacijske klime kot platforme za gradnjo notranjih odnosov in delo z zaposlenimi.

Mag. Sergeja Planko – njeno delo zajema svetovanje na področju upravljanja s človeški viri. Kot poslovna svetovalka in predavateljica je sodelovala pri uvajanju številnih projektov v slovenskih organizacijah.

 


Cena programa Dvig kompetenc prevzemnikov družinskih podjetij:

nečlani člani
posamezni modul 150 € 135 €
komplet 7 modulov 945 € 850,50 €

DDV ni vključen v ceno.

 

10% partnerski popust za:

 • člane AmCham Slovenija, Klub slovenskih podjetnikov, BNI Slovenija, Gospodarske zbornice Slovenija, Združenje Manager
 • MojeDelo.com, Alumni GEA College, člane Inkubatorja GEA College, lastnike kartice Diners Club

 

V okviru vavčerja za prenos lastništva lahko prejmete podporo s strani države, med drugim tudi za aktivnosti dviga kompetenc prevzemnika družinskega podjejta do višine 60% realnih stroškov oz. največ 3.000,00 EUR. Več si lahko preberete v dokumentaciji vavčerja za prenos lastništva.

 

V primeru odjave manj kot tri dni pred pričetkom programa povračilo kotizacije ni več možno, kot tudi ne v primeru, da ste prijavljeni in se programa ne udeležite.

Račun bo izdan na naslov, ki ga boste vpisali v prijavni obrazec, po začetku izvedbe programa.


Dodatne informacije:


 

Za več informacij pišite na: alesa.mihelic@gea-college.si

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial