HITRA PODJETNIŠKA ŠOLA VSTOPA NA TUJE TRGE

21. 08. 2018
 

»Trženje, prodaja, razvoj ter internacionalizacija. Kako s podjetniško idejo osvojiti svet?«

Kdaj? Od 21.8.2018 do 13.9.2018
Kje? Študentski center Univerze na Primorskem, Čevljarska 27, 6000 Koper

 

UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske v sodelovanju z Agencijo SPIRIT v okviru Programa podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2018 in 2019 »SIO 2018-2019« organizira ciklus tematskih dogodkov na temo trženja, prodaje, razvoja lastnih produktov in storitev ter internacionalizacijo start-up podjetij.

Vsebine delavnic, ki jih bodo izvajali v sodelovanju z GEA College – Fakulteto za podjetništvo bodo usmerjene v predstavitev načinov optimizacije procesov, prilagoditev in osredotočanje trženjskih dejavnosti, poudarek bo na učinkovitosti in donosnosti, iskanju novih priložnosti, ter oblikovanju poslovnega modela, ki bo že v zgodnji fazi razvoja vključeval tudi širitev prodaje produkta/ storitve na tuje trge.

»V trženju je potrebno biti nenehno aktiven, dinamičen, spreminjati pristope in poskušati novosti ter namenjati pozornost že pridobljenim strankam.«

 

NAMEN

Z udeležbo na podjetniški šoli boste deležni ključnih znanj s področja internacionalizacije podjetniške ideje za podjetniške ekipe in start-up podjetja ter posameznike, ki želijo s svojo idejo prodreti na tuje trge. Prav tako je namen šole opozoriti na ključne vidike, priložnosti in nevarnosti pri internacionalizaciji zato, da se zmanjšajo tveganja pri sami komercializaciji.

 

ZA KOGA?

Hitra podjetniška šola je namenjena inovativnim potencialnim podjetnikom (inovativnim posameznikom, dijakom, študentom, pedagoškim delavcem, raziskovalcem), novim in obstoječim podjetjem s potencialom hitre rasti »start up«

 

OBVEZNOSTI IN REZULTAT PROGRAMA

Program hitre podjetniške šole bo ovrednoten s kreditnimi točkami (ECTS). Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili program šole bodo prejeli sklepe o priznanju kreditnih točk. Pogoj za uspešen zaključek programa je redna udeležba na modulih ter izdelava lastnega akcijskega načrta za vstop na tuje trge.

 

IZVEDBA

Na delavnicah bodo gostili strokovnjake in predavatelje za posamezno tematiko, kjer bodo podana ključna znanja. Prav tako pa bo na dogodkih omogočen tudi pogovor z gosti, ter obravnava konkretnih podjetnikih primerov iz prakse.

Delavnice se bodo izvajale v terminu od 9:00 do 12:00 ure, na predvideni lokaciji UIP, Čevljarska 27 v Kopru (predavalnica v pritličju) in na GEA College, Dunajska 156 v Ljubljani (predavalnica št. 5) – lokacije izvajanja modulov bodo podane v nadaljevanju.

 

 

Prijave sprejemajo do vključno 17.8.2018 na e-naslov: andrej.medved@uip.si

Število mest je omejeno! Prijave sprejemajo do zasedbe prostih mest.

Obvezna je izpolnitev prijavnice.

Dodatna vprašanja pošljite na e-naslov: andrej.medved@uip.si

 

PROGRAM

Termin Vsebina predavanj Predavatelj / Gost Lokacija izvedbe
21.8.2018 Podjetniško načrtovanje, usmerjanje in razvoj podjetniške ideje, primeri dobre prakse poslovanja v mednarodnem okolju Doc. dr Mitja Jeraj – GEA College

Strokovnjak s področja podjetništva, mentor podjetniških skupin in presojevalec poslovnih načrtov. Predava s področja podjetništva, poslovnega načrta in rasti podjetja. Ima lastne izkušnje z zagonskim podjetjem.

Gostje iz gospodarstva – primeri dobre prakse

UIP, Čevljarska 27, Koper (sejna soba v 1. Nadstropju)
23.8.2018 Digitalni marketing na globalnem trgu s poudarkom na IKT orodjih, ki ustvarjajo uspešen prodor na mednarodne trge Gal Kočar – GEA College

Strokovnjak za digitalni marketing. Izkušnje je pridobival v različnih digitalnih agencijah, bil tudi direktor ene večjih agencij specializiranih za segment SME. Strokovnjak s področja performance marketinga

Gostje iz gospodarstva – primeri dobre prakse

GEA College, Dunajska 156 v Ljubljani (predavalnica št. 5)
28.8.2018 Segmentacija trga in identifikacija ključnega ciljnega segmenta, ter izbira primernih in učinkovitih diseminacijskih orodij Dr. Jana Hojnik

Strokovnjakinja za načrtovanje in razvoj podjetniške ideje, testiranje ideje, orodij za analizo trga in konkurence ter izbor ciljnega segmenta.

Gostje iz gospodarstva – primeri dobre prakse

UIP, Čevljarska 27, Koper (sejna soba v 1. Nadstropju)
30.8.2018 Analiza konkurence, spoznavanje konkurentov in diferenciacija na trgu, ter postavljanje cenovne politike podjetja, finančno upravljanje dr. Dario Berginc – GEA College

Strokovnjak s področja podjetništva, mentor in svetovalec preko podjetniških iniciativ in podpornih okolij. vodja podjetniških projektov.

Gostje iz gospodarstva – primeri dobre prakse

GEA College, Dunajska 156 v Ljubljani (predavalnica št. 5)
4.9.2018 Poslovno komuniciranje in odnosi s tujimi strateškim partnerji, osnove komunikacije, poslovni jezik in prezentacija Vita Kernel, ABC

Lastnica podjetja Studio Kernel, d.o.o., ki se ukvarja s strateškim komuniciranjem na domačih in tujih trgih, podjetniškim svetovanjem in trajnostnim razvojem.

Gostje iz gospodarstva – primeri dobre prakse

UIP, Čevljarska 27, Koper (sejna soba v 1. Nadstropju)
6.9.2018 Pomen blagovne znamke in zaščite intelektualne lastnine v mednarodnem okolju, ter urejanje odnosov z »NDA« Dr. Aleš Lipnik in Katja Cergol

Oba gosta sta strokovnjaka s področja intelektualne lastnine, pomena razvoja blagovne znamke, ter zaščite intelektualne lastnine na SLO in EU ravni.

Gostje iz gospodarstva – primeri dobre prakse

UIP, Čevljarska 27, Koper (sejna soba v 1. Nadstropju)
11.9.2018 Učinkovita predstavitev produkta / storitve na tujem trgu »prodajni pitching« in osvojitev mednarodnega kupca Goran Tomšič, član upravnega odbora Poslovnih angelov Slovenije

Poslovni angeli Slovenije so stična točka med start-upi, podjetji, člani kluba, mednarodnimi investitorji in eksperti iz številnih področij. Člani kluba so investitorji v Sloveniji, srednji in zahodni Evropi z visoko mero integritete, ogromno poslovnimi izkušnjami, bogatim socialnim kapitalom in željo pomagati hitro rastočim zagonskim podjetjem.

Gostje iz gospodarstva – primeri dobre prakse

UIP, Čevljarska 27, Koper (sejna soba v 1. Nadstropju)
13.9.2018 Strokovna ekskurzija – spoznavanje primerov dobrih praks poslovanja s tujimi trgi Organizatorji hitre poletne šole

V okviru poletne šole bo organizirana strokovna ekskurzije primerov dobre prakse in ogled delujočih podjetij, ki poslujejo na mednarodnih trgih.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial