Karierna delavnica: Na zmenku z delodajalcem – NOV TERMIN!

13. 02. 2020

Delavnica: Na zmenku z delodajalcem

Datum: četrtek, 13.2.2020 ob 16:30 – PREDSTAVLJENO ZARADI BOLEZNI

Lokacija: GEA College, predavalnica št. 4

Kratka vsebina karierne delavnice:

Osnovni namen delavnice je skozi praktične vaje prikazati faze zaposlitvenega razgovora, se postaviti vlogo tako zaposlovalca kot tudi iskalca zaposlitve in dobiti iskreno povratno informacijo kakšen prvi vtis dajemo ter kako ga v prihodnje lahko tudi izboljšamo:

  • Moja karierna pot (jasna vizija): tehnike prepoznavanja lastnih kompetenc in sposobnosti; kateri so moji potenciali in v kakšnem delovnem okolju želim delovati.
  • Priprava na zaposlitveni razgovor: katere informacije v zaposlitvenem oglasu sem si zapomnil/a in kaj točno me je prepričalo k pisanju spremnega pisma in predstavitve; kako naj zapišem moje izkušnje/dosežke/karierne cilje na zanimiv način; katere so sodobne oblike iskanja zaposlitev in kako jih uporabljati.
  • Zaposlitveni razgovor: kakšen prvi vtis dajem; kaj sporočam na verbalni/neverbalni in čustveni ravni; kako komunicirati z delodajalcem na razumljiv in iskren način.
  • “Karierni zmenek”: simulacija zaposlitvenega razgovora; menjava vlog (delodajalec, iskalec zaposlitve); povratna informacija.

Cilji delavnice:

  • Opredeliti jasne karierne cilje in osebne motivatorje
  • Pripraviti predstavitve v sodobni obliki
  • Na kaj je potrebno biti pozoren pri branju zaposlitvenih razpisov in pripravi predstavitve
  • Na kratek in jedrnat način delodajalcu povedati kaj znaš

Število mest je omejeno NA 12!

O predavateljici:

Barbara Čufer

Direktorica in sokreatorka Zavoda Sleo svoje znanje in izkušnje, kot predavateljica in Coach, že leta deli z ljudmi, ki se soočajo z novimi izzivi. Kot pravi sama, »ključna prednost izobraževanj in treningov je tesno sodelovanje udeležencev in mentorja ter medsebojna podpora na poti do uresničevanja zastavljenih ciljev.” Njena izobraževanja ne potekajo samo po principu pridobivanja novih znanj ter krepitvi osebnih kompetenc, temveč tudi po zastavljanju ciljev, ki morajo biti S.M.A.R.T. (specifični, merljivi, dosegljivi, ustrezni in časovno določeni). www.linkedin.com/in/barbaracufer

 

 

Karierne delavnice se izvajajo v okviru projekta Nadgradnja dejavnosti Kariernega centra GEA College – FP, ki je sofinanciran in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020:

 Gea college_fakulteta za podjetnistvo _Logotip_CMYK.eps  MIZS_slo CGP_kohezijska-politika_logotipi_posamezni
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial