Nam grozi finančna kriza? Kako podjetje zaščititi z ustrezno finančno in korporativno varnostjo?

12. 09. 2019

Delavnica: Nam grozi finančna kriza? Kako podjetje zaščititi z ustrezno finančno in korporativno varnostjo?
Predavatelj: dr. Janez Fabijan
Datum:
četrtek, 12.09. 2019, 17:00h

Vsebina delavnice:

Kako torej lahko napovemo, ali se vsaj pripravimo na naslednjo krizo, ki bo zagotovo prišla? S tem, da aktivno spremljamo dogajanje na trgu in ji analiziramo ter dejavnosti v našem podjetju konstantno prilagajamo – kar je upravljanje s tveganji. Korporativna varnost, še posebej na področju financ, je pomembna za vsa podjetja, ne glede na velikost, saj se tudi majhna in mikro podjetja borijo za svojo konkurenčnost na trgu ob spreminjajočem se okolju.

Vse aktivnosti podjetja se z vidika njegove poslovanja na koncu odrazijo s številkami. V tržni in konkurenci ekonomiji je to neizpodbitno dejstvo, kljub temu, da so vizije in poslanstva podjetij praviloma zasnovane širše družbeno koristno. Osredotočili se bomo na finančni del korporativne varnosti podjetja: spremljanje, analiziranje in upravljanja s tovrstnimi tveganji.

Strateško upravljanje se na tem področju začne z analizo notranjega in zunanjega okolja oziroma z ustvarjanjem velike slike (angl. »big picture«) o situaciji in položaju našega podjetja v njej. Pristop k analizi okolja in našega položaja v njem z dejanskimi in konsistentnimi podatki, ki izhajajo pretežno iz računovodskih informacijskih sistemov je tudi novost, ki jo je predavatelj razvil tekom dolgoletnega dela v praksi, tako v podjetju, zavarovalnici, komercialni banki in centralni banki, na področju ekonomije in informatike ter vodenja projektov doma in v tujini.

Cilji delavnice:

  • Spoznati nujen strateški pristop h korporativni varnosti
  • Oblikovanje informacijskega sistema na področju korporativne varnosti za odločanje ob interakciji zunanjih in notranjih dejavnikov tveganj pri poslovanju
  • Spoznati ciklično nihanje gospodarstva in posameznega podjetja na podlagi dejanskih podatkov – analiza denarnih tokov
  • Kaj je SWOT analiza?
  • Odločanje s pomočjo SWOT analize – praktični primeri

Predavatelj: dr. Janez Fabijan

 Je magister znanosti s področja informacijskih sistemov za podporo odločanju in doktor ekonomskih znanosti. Ima osemindvajset let delovnih izkušenj. V letih velike krize in izhoda iz nje v Sloveniji (2009 – 2015) je deloval kot viceguverner – namestnik guvernerja v Banki Slovenije, odgovoren predvsem za področje računovodstva in internih financ, statističnega sistema in informacijske tehnologije. Na vseh treh področjih je deloval in deluje tako v teoretičnem kot zlasti praktičnem pogledu in sicer na različnih ravneh organizacijske in projektne odgovornosti. Bil je tudi član nadzornega odbora v ECB za vse projekte v Evrosistemu (EISC).

Od konca leta 2012 do septembra 2015 je vodil projekt Razdolžitve in prestrukturiranja slovenskega podjetniškega sektorja, katerega rezultat je bila tudi v praksi in formalno prenovljena insolventna zakonodaja.

Od leta 2013 do septembra 2015 je vodil tudi uvedbo projekta enotnega kreditnega registra pri centralni banki. V zadnjih letih je deloval na področju upravljanja s tveganji v sistemski zavarovalnici (uvajanje direktive Solventnosti II) in banki (prenova sistema upravljanja s tveganji in uvedba IFRS 9). Trenutno dela kot strokovni svetovalec v vodstvu področja financ v Abanki.

Aktivnost se izvaja v okviru projekta Nadgradnja dejavnosti Kariernega centra GEA College – FP, ki je sofinanciran in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020:

 Gea college_fakulteta za podjetnistvo _Logotip_CMYK.eps  MIZS_slo CGP_kohezijska-politika_logotipi_posamezni

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial