[GEA Inkubator] Online akademija marketinga

Podjetniško izobraževanje: Online akademija marketinga
Predavatelj: Iztok Sila, MBA
Izobraževanje bo v celoti potekalo preko spleta.


Marketing je vse, kar počnemo v življenju. Marketing pa je tudi celovito obnašanje in delovanje podjetja na trgu. Dober marketinški nastop, uporaba pravih metod ter realizacija jasne marketinške strategije in še številni drugi dejavniki bodo odločali ali bo vaše podjetje na trgu raslo in uspevalo ali ne.


Kaj je online akademija marketinga:

Online akademija marketinga je celostna in tematska poglobljena spletna akademija s področja sodobnega marketinga. Je hitra, praktična in vsebinsko premišljena. Online akademijo marketinga smo zasnovali kot odgovor na vprašanja in izzive številnih podjetnikov v začetnih fazah poslovanja in jo prilagodili potrebam in časovnim omejitvam sodobnega podjetnika.

Skozi deset tematskih srečanj bomo spoznavali temeljne teoretične modele, ki so osnova marketinškega delovanja vsakega podjetja. Nova dognanja bomo obogatili s številnimi domačimi in tujini primeri ter naposled ugotavljali, kako lahko spoznavanja in izkušnje drugih neposredno prenesemo v svoje vsakodnevno delo in poslovanje.


Komu je namenjena online akademija marketinga?

 • Podjetniškim navdušencem, ki želijo preveriti prodajni potencial svoje ideje in zagnati podjetje.
 • Podjetnikom v začetnih fazah razvoja, ki želijo okrepiti marketinško znanje na uspešen nastop na trgu.
 • Podjetnikom v fazi rasti, ki kreirajo nove izdelke in storitve in jih želijo uspešno lansirati na hitro spreminjajoči se trg sodobnega časa.
 • Vsem posameznikom, ki jih zanimajo podjetniške vsebine in ki želijo nadgraditi svoje znanje marketinga za neposredno uporabo v vsakdanjem delu.

Ključni poudarki:

 • S praktičnimi domačimi in tujimi primeri bomo odstirali skrivnosti dobrega marketinškega delovanja, ki je ključno za rast in razvoj podjetja.
 • Spoznali bomo osnovne pripomočke in orodja, s katerimi bomo teoretično znanje lahko takoj uporabili v realnem življenju.
 • Novo znanje bomo krepili in poglabljali preko reševanja praktičnih nalog.

Kako bo potekala Online akademija marketinga?

Online akademija marketinga je razdeljena na 10 vsebinskih modulov. Pričeli bomo v sredo, 22.4., zaključili pa bomo v sredo, 24.6.2020. Moduli se bodo izvajali v časovnem terminu med 15.30 in 18.30 uro. Prijavite se lahko na celotno akademijo ali le na posamezen vsebinski modul, pri čemer zaradi celostne zasnove izobraževanja priporočamo prijavo na celotno akademijo. Celotna akademija se bo izvajala preko spleta.

Akademija je že minila, zato prijava ni več možna.


MODUL 1: Temeljni koncepti marketinga

Termin: sreda, 22.4.2020, 15.30 – 18.30

Kratek opis modula: Prvi modul bomo razdelili na dva vsebinska sklopa. V prvem delu se bomo seznanili s predstavitvijo programa in dela za celotno akademijo. V drugem delu bomo spoznavali temeljne marketinške koncepte in jih aplicirali na primere iz prakse.

Cilji modula:

 • Uvod v online akademijo marketinga.
 • Seznanitev s potekom in načinom dela.
 • Spoznavanje osnovnih marketinških terminov in konceptov.
 • Ugotavljanje, na kakšne načine poteka usmeritev podjetja na trg.

Ta modul je že minil, zato prijava ni več možna.


MODUL 2: Izdelek in storitev

Termin: ponedeljek, 4.5.2020, 15.30 – 18.30

Kratek opis modula: V drugem modulu bomo začenjali podrobneje spoznavati osnovne elemente marketinškega spleta. Prvi element je pogosto razlog za ustanovitev podjetja. Dobili smo poslovno idejo, kaj pa zdaj? Kako ugotoviti, ali ima ideja prodajni potencial? Na kakšen način preveriti, ali obstajajo kupci na trgu, ki so za vaš izdelek pripravljeni plačati?

Cilji modula:

 • Predstavitev osnovnih elementov marketinškega spleta.
 • Spoznavanje načinov za opredelitev vrednosti storitve oz. izdelka.
 • Opredelitev ravni in vrst izdelkov.
 • Definiranje razlike med izdelki in storitvami.
 • Ugotavljanje, kaj je potrebno za razvoj novega izdelka.

Ta modul je že minil, zato prijava ni več možna.


MODUL 3: Marketinško okolje

Termin: sreda, 6.5.2020, 15.30 – 18.30

Kratek opis modula: Ko svoj novi izdelek ali storitev ponudimo na trg, hitro ugotovimo, da je na trgu množica dejavnikov, ki vplivajo na rast in razvoj podjetja. Kako na uspeh podjetja učinkujejo dejavniki kompleksnega marketinškega okolja? Kako na dejavnost podjetja učinkuje obnašanje kupcev?

Cilji modula:

 • Spoznavanje dejavnikov marketinškega okolja in kako ti vplivajo na uspeh podjetja.
 • Predstavitev ravni marketinškega okolja.
 • Opredelitev dejavnikov notranjega in zunanjega okolja.
 • Prepoznavanje dejavnikov vedenja uporabnikov.

Ta modul je že minil, zato prijava ni več možna.


MODUL 4: Marketinško raziskovanje

Termin: ponedeljek 11.5.2020, 15.30 – 18.30

Kratek opis modula: Če hočemo na trgu uspeti s svojo poslovno idejo, moramo poznati potrebe in želje odjemalcev. Na kakšne načine lahko merimo zadovoljstvo in zvestobo naših uporabnikov? Kako svojim kupcem sledimo skozi nakupni proces? Kako pridobljene podatke uporabimo za izboljšanje svojih marketinških procesov?

Cilji modula:

 • Spoznavanje prednosti in načine merjenja zadovoljstvo in zvestobe kupcev.
 • Predstavitev metod zbiranja in analize podatkov.
 • Ugotavljanje, kako rezultate raziskave uporabimo za izboljšanje svojega poslovanja.
 • Spoznavanje različne nakupnih vlog članov gospodinjstva.

Ta modul je že minil, zato prijava ni več možna.


MODUL 5: Marketinški proces in strategija

Termin: sreda, 20.5.2020, 15.30 – 18.30

Kratek opis modula: Ali se zavedate, da vsako naše dejanje na trgu povzroči reakcijo pri kupcih, poslovnih partnerjih ali pri konkurenci? Zato je potrebno že vnaprej dobro premisliti, katere korake bomo še naredili in kakšne bodo njihove posledice.

Cilji modula:

 • Ugotavljanje, zakaj tudi mala podjetja in podjetniki potrebujejo marketinško strategijo.
 • Spoznavanje, kako dobro strategijo v trenutku prilagoditi novemu stanju.
 • Predstavitev življenjskega cikla izdelka.
 • Ugotavljanje, zakaj je dobro vedeti, v kateri fazi življenjskega cikla se nahajamo.

Ta modul je že minil, zato prijava ni več možna.


MODUL 6: Blagovna znamka

Termin: sreda, 27.5.2020, 15.30 – 18.30

Kratek opis modula: Blagovna znamka je pogosto odločilen dejavnik uspeha nekega izdelka ali storitve. Kako torej izgraditi blagovno znamko, kako jo razvijati? Kako poskrbeti za njeno prepoznavnost na trgu? Ogledali si bomo številne primere in ugotovili, kako lahko novo znanje izkoristimo za razvoj lastne blagovne znamke.

Cilji modula:

 • Spoznavanje prednosti razvoja blagovne znamke in njenega učinka na trgu.
 • Predstavitev integriranega tržnega komuniciranja.
 • Ugotavljanje, zakaj je biti prvi (top-of-mind) tako pomembno za podjetnika.
 • Opredelitev učinka konsistentna informacije, ki jo odjemalec dobi na različnih točkah dotika z blagovno znamko.

 

Ta modul je že minil, zato prijava ni več možna.


MODUL 7: Oglaševanje & odnosi z javnostmi

Termin: sreda, 3.6.2020, 15.30 – 18.30

Kratek opis modula: Marketinga ne smemo enačiti z oglaševanjem, vsekakor pa oglaševanje predstavlja del marketinških aktivnosti. Oglaševanje in odnosi z javnostmi (oziroma PR) sta običajno najbolj viden del marketinških aktivnosti, pri čemer so za prvega potrebne znatne investicije, drugi pa naj bi bil brezplačen.

Cilji modula:

 • Definicija razlike med marketingom, oglaševanjem in odnosi z javnostmi.
 • Seznanitev z načini uporabe oglaševanja (komuniciranja) in njegovimi učinki na poslovanje.
 • Ugotavljanje, kako lahko izkoristimo prednosti odnosov z javnostmi (PR).
 • Predstavitev odličnih primerov oglaševanja in PR-ja.

 

Ta modul je že minil, zato prijava ni več možna.


MODUL 8: Osebna prodaja, pospeševanje prodaje in direktni marketing

Termin: sreda, 10.6.2020, 15.30 – 18.30

Kratek opis modula: Kako deluje osebna prodaja? Kakšni so načini pospeševanja prodaje? Kako izvajati direktni marketing? Posvetili se bomo spoznavanju treh sestavnih elementov komunikacijskega spleta, ki jih nekatera podjetja uporabljajo tako dobro, da so postala njihov osnovni poslovni model.  

Cilji modula:

 • Predstavitev osebne prodaje, pospeševanja prodaje in direktnega marketinga.
 • Ugotoviti, kakšne so posebnosti in razlike med temi tremi elementi komunikacijskega spleta.
 • Spoznati, zakaj nekatera podjetja te metode (dobro) uporabljajo in kako jih lahko uporabimo sami.

 

Ta modul je že minil, zato prijava ni več možna.


MODUL 9: Tržne poti & pomen cene

Termin: sreda, 17.6.2020, 15.30 – 18.30

Kratek opis modula: Kaj so tržne poti in kako so se razvijale? Kako pospešena digitalizacija učinkuje na tržne poti in kako spreminja logistiko. Kaj pa cena? Zakaj je ta nekaj posebnega? Posvetili se bomo spoznavanju preostalih dveh elementov marketinškega spleta in ugotavljali, ali moramo svoje poslovanje prilagoditi glede na izzive digitalizacije.

Cilji modula:

 • Predstavitev tržnih poti in njihovega razvoja.
 • Predstavitev (posebnosti) cene kot elementa marketinškega spleta.
 • Ugotavljanje, kako digitalizacija 21. stoletja spreminja področje logistike.
 • Spoznavanje, zakaj je povečanje prodaje bistveno boljši način za rast zaslužka kot zniževanje stroškov.

 

Ta modul je že minil, zato prijava ni več možna.


MODUL 10: Marketinški izzivi 21. stoletja

Termin: sreda, 24.6.2020, 15.30 – 18.30

Kratek opis modula: Živimo v globaliziranem svetu, v katerem digitalizacija spreminja naš vsakdan, v katerem živimo in poslovno okolje, v katerem delujemo. Kako bodo spremembe, ki jih doživljamo v 21. stoletju vplivale na razvoj poslovanja? Kako se bodo na razmere odzvali trgi? Kako bo potrebno prilagoditi marketinške aktivnosti, zlasti v malih podjetjih?

Cilji modula:

 • Pregled tem in ključnih spoznanj online akademije marketinga.
 • Ugotoviti, kateri so glavni marketinški in poslovni izzivi 21. stoletja.
 • Spoznati različne faze razvoja marketinške miselnosti in organizacije v malih podjetjih.

Ta modul je že minil, zato prijava ni več možna.


POMEMBNO:

 • Online akademija marketinga bo v celoti potekalo preko spleta.
 • Izobraževanje je namenjeno vsem posameznikom, ki jih zanimajo podjetniške vsebine.
 • Prijavite se lahko na celotno akademijo ali le na posamezen vsebinski modul, pri čemer  zaradi njene celostne zasnove priporočamo prijavo na celotno akademijo.
 • Zaradi zagotavljanja kakovostne izvedbe je obvezna predhodna prijava. 
 • Online akademija marketinga je brezplačna. 
 • Posamezni moduli se ne snemajo
 • Vsem prijavljenim bomo dan pred izvedbo posameznega modula poslali opomnik ter povezavo za dostop do spletne delavnice.

Potek posameznega modula:

 • 15.30 – 16.25 Prvi vsebinski sklop
 • 16.25 – 16.30 Odmor
 • 16.30 – 17.25 Drugi vsebinski sklop
 • 17.25 – 17.30 Odmor
 • 17:30 – 18.30 Praktični primeri in  Q&A

Predavatelj: Iztok Sila, MBA, višji predavatelj na GEA College

Iztok Sila Online akademija marketinga

Iztok Sila, MBA je izkušen marketinški strokovnjak, ki je začel kot raziskovalec v nekoč največji in najuspešnejši (še jugoslovanski) marketinški agenciji, sodeloval z uspešnimi domačimi in tujimi podjetji, po vrnitvi s Hrvaške prevzel vodenje marketinga v največjem slovenskem telekomunikacijskem operaterju, kjer je bil zadolžen tudi za upravljanje blagovnih znamk v tujini, vodil je marketing in odnose z javnostmi v največji slovenski knjižni založbi, danes pa pomaga podjetjem biti uspešnejša preko lastnega svetovalnega podjetja Sila Consulting. Predava na GEA Collegu in še na nekaj fakultetah, visokih in višjih šolah, pogosto vodi okrogle mize ali govori na strokovnih konferencah in srečanjih.

 


Dodatne informacije: inkubator@gea-college.si


Aktivnosti Inkubatorja GEA College v okviru operacije »SIO Inkubator GEA 2020-22« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

 Spirit Slovenija  MGRT EU evropski sklad za regionalni razvoj
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial