[GEA Inkubator] Online akademija prodaje

Podjetniško izobraževanje: Online akademija prodaje
Predavateljica: Polona Zupančič
Izobraževanje bo v celoti potekalo preko spleta.


Kot podjetniki se zagotovo zavedate, da prodajne aktivnosti odločilno vplivajo na uspeh podjetja. Tudi, če niste prodajniki po poklicu, »prodajate« vsak dan svoje ideje, usklajujete interese različnih deležnikov in rešujete konflikte. Kako to delati bolje? V času korone ste lahko dobili čudovit vpogled v učinkovito in neučinkovito komunikacijo, tisto, ki pritegne in tisto, ki odbije. Kaj je v ozadju in kako komuniciramo bolj prepričljivo?


Kaj je online akademija prodaje:

Online akademija prodaje je celostna in tematska poglobljena spletna akademija s področja sodobne prodaje. Je hitra, praktična in vsebinsko premišljena. Online akademijo prodaje smo zasnovali kot odgovor na vprašanja in izzive številnih podjetnikov v začetnih fazah poslovanja in jo prilagodili potrebam in časovnim omejitvam sodobnega podjetnika.

Skozi šest tematskih srečanj bomo spoznavali temeljne prodajne modele in načela, ki so osnova za uspešno zaključevanje prodaje v vsakem podjetju. Nova dognanja bomo obogatili s številnimi praktičnimi primeri ter naposled ugotavljali, kako lahko spoznavanja in izkušnje drugih neposredno prenesemo v svoje vsakodnevno delo in poslovanje.


Komu je namenjena online akademija prodaje?

 • Podjetniškim navdušencem, ki želijo osvojiti praktične veščine s področja prodaje za začetek podjetniške poti.
 • Podjetnikom v začetnih fazah razvoja, ki želijo okrepiti veščine prodaje in pogajanj za uspešen nastop na trgu.
 • Podjetnikom v fazi rasti, ki se soočajo z vsakodnevnimi prodajnimi izzivi, pogajanji in grajenju odnosov s kupci in poslovnimi partnerji.
 • Vsem posameznikom, ki jih zanimajo podjetniške vsebine in ki želijo nadgraditi svoje prodajne veščine za neposredno uporabo v vsakdanjem delu.

Ključni poudarki:

 • Spoznali boste temeljna prodajna načela in metode, ki vam bodo omogočala, da boste svoje izdelke in storitve prodajali bolje, učinkoviteje usklajevali interese ter uspešneje reševali konflikte.
 • Ugotovili boste, kako svoje produkte predstaviti na najbolj ustrezne načine, kaj deluje in kaj ne.
 • Naučili se boste, kako prepoznati psihološki profil vašega kupca in kako mu prisluhniti.
 • Spoznali boste prvine prodajne komunikacije in poslovnega bontona in ugotovili, kako komunicirati prepričljivo v vsaki situaciji.
 • Spoznali boste načine, kako zaključiti posel in preprečiti, da bi zaključek prodaje obvisel v zraku.
 • Skozi praktične nasvete in primere boste naučene prodajne veščine lahko prenesli tudi v vašo vsakodnevno prakso, da se boste kot podjetniki lahko razvijali hitreje in bolje

Kako bo potekala online akademija prodaje?

Online akademija prodaje je razdeljena na 6 vsebinskih modulov. Pričeli bomo v torek, 19.5.2020, zaključili pa bomo v četrtek, 4.6.2020. Moduli se bodo izvajali v časovnem terminu med 15.30 in 18.30 uro. Prijavite se lahko na celotno akademijo ali le na posamezen vsebinski modul, pri čemer zaradi celostne zasnove izobraževanja priporočamo prijavo na celotno akademijo. Celotna akademija se bo izvajala preko spleta in se ne bo snemala.

 

Akademija je že minila, zato prijava ni več možna.


MODUL 1: Psihološki profil prodajalca in kupca

Termin: torek,19.5.2020, 15.30 – 18.30

Kratek opis modula:  Ko zavestno gradite vedenje na svojih vrednotah, ste avtentični in ljudje vam zaupajo in verjamejo. V prvem modula boste tako spoznali svoje prodajne vrline, ki izhajajo iz vašega psihološkega profila in učinkovito pripomorejo k doseganju zastavljenega cilja, obenem si boste lahko še kakšno novo izposodili.  V drugem delu modula boste ugotovili, da uspešen prodajalec pristopa k vsakemu kupcu na drugačen način. Da bo ta uspešen, prepozna kupčeve top vrednote in spregovori v njegovem jeziku.

Cilji modula:

 • Opredeliti vrednote prodajalca po metodi SDI, ki vplivajo na njegovo prodajno vedenje (prednosti in pasti).
 • Prepoznavati psihološki profil kupca in izbrati ustrezen pristop glede na profil.
 • Spoznati psihološki profil prodajalca in kupca v konfliktni situaciji (kar je v bistvu vsak prodajni razgovor) skozi razumevanje sebe in drugih ter kako uporabiti ustrezen pristop za rešitev situacije.

Modul je že minil, zato prijava ni več mogoča. 


MODUL 2: Poslovni bonton v prodajni komunikaciji 

Termin: četrtek, 21.5.2020, 15.30 – 18.30

Kratek opis modula: Po drugem modulu vam bo postalo kristalno jasno, na kakšen način in zakaj sami nevede in nehote zapletate situacijo in kaj lahko naredite drugače. Prepričljivega in suverenega nastopa se lahko tudi naučite. Spoznali boste tudi 10 enostavnih, a močnih izrazov izboljšanja svoje govorice telesa.

Cilji modula:

 • Osvojiti prvine osebnega razgovora: urejenost, nastop, pozdrav, predstavitev, rokovanje, izmenjava vizitk.
 • Spoznati prvine telefonskega razgovora: priprava, uvodni scenarij, jedro in zaključek s poudarkom na poslušanju, konstruktivnem in jasnem sporočilu, povzemanju in zaključku.
 • Odkriti prvine pisnega komuniciranja: načela, struktura, slog, jasnost in vljudnost, odzivnost, primernost glede na situacijo.

Modul je že minil, zato prijava ni več mogoča. 


MODUL 3: Struktura prodajnega razgovora

Termin: torek, 26.5.2020, 15.30 – 18.30

Kratek opis modula: Uspešen prodajalec je predvsem odličen spraševalec in še boljši poslušalec. Ko se naučite brati med vrsticami, ste že na poti k zmagi. Skozi tretji modul se boste naučili, kako strukturirati pogovor tako, da dosežete svoj cilj skozi upoštevanje potreb kupca in razumevanje pomena čustev, razuma in volje v prodajnem pogovoru.

Cilji modula:

 • Ugotoviti, kako skozi prodajni pogovor vplivati na čustva (prvi vtis in prebijanje ledu).
 • Spoznati, kako v prodajnem pogovoru vplivati na razum (raziskava potreb in pričakovanj kupca, predstavitev produkta).
 • Opredeliti, kako skozi prodajno pogovor vplivati na voljo (upravljanje ugovorov in zaključevanje posla).

Modul je že minil, zato prijava ni več mogoča.


MODUL 4: Vodenje prodajnega pogovora – študija primerov

Termin: četrtek, 28.5.2020, 15.30 – 18.30

Kratek opis modula: V četrtem modulu boste naučeno prenesli v prakso. Po vseh elementih prodajnega pogovora, ki jih boste spoznali v tretjem modulu, se boste vodenje prodajnega pogovora učili skozi praktične primere.

Cilji modula:

 • Spoznati različne primere prodajnih pogovorov v praksi.
 • Naučiti se, kako prenesti prvine vplivanja na čustva, razum in voljo v praktične vsakodnevne prodajne situacije.
 • Ugotoviti, kako pomembno je, da vi vodite prodajni razgovor in kako ga izvesti.

Modul je že minil, zato prijava ni več mogoča. 


MODUL 5: Prodajna pogajanja

Termin: torek, 2.6.2020, 15.30 – 18.30

Kratek opis modula: Kako pogosto se pogajate v procesu prodaje? Se tudi vi sprašujete, ali se boste s pogajanji zamerili kupcu? Skozi peti modul boste spoznali pogajalske strategije in taktike, ki vam bodo koristile tako pri vsakodnevnem delu kot tudi v drugih življenjskih situacijah.

Cilji modula: 

 • Definirati poslovno partnerstvo in harvardski model.
 • Ugotoviti kako delujejo mehki, trdi in načelni princip.
 • Opredeliti pogajalska območja.
 • Spoznati alternative dogovoru in opcije.
 • Osvojiti pogajalske strategije in taktike.

Modul je že minil, zato prijava ni več mogoča. 


MODUL 6: Reševanje problemov s kupci

Termin: četrtek, 4.6.2020, 15.30 – 18.30

Kratek opis modula: Vsak podjetnik se spopada s situacijami, ko v odnosu do kupca nastanejo težave in jih je potrebno uspešno rešiti. Kako sprejeti in rešiti pritožbo kupca?  Ni konec sveta, če ga kaj polomimo, pomembno je, kaj storimo potem.

Cilji modula:

 • Ugotoviti, kako pritožbo spremeniti v priložnost.
 • Spoznati, kako upravljati odnos do pritožb.
 • Opredeliti načine odzivanje na pritožbo v osebnem razgovoru in pisnem sporočilu.
 • Ugotoviti elemente izterjave terjatev: kdo, kdaj, kako.

Ta modul je že minil, zato prijava ni več možna.


POMEMBNO:

 • Online akademija prodaje bo v celoti potekalo preko spleta.
 • Izobraževanje je namenjeno vsem posameznikom, ki jih zanimajo podjetniške vsebine.
 • Prijavite se lahko na celotno akademijo ali le na posamezen vsebinski modul, pri čemer  zaradi njene celostne zasnove priporočamo prijavo na celotno akademijo.
 • Zaradi zagotavljanja kakovostne izvedbe je obvezna predhodna prijava. 
 • Online akademija prodaje je brezplačna. 
 • Posamezni moduli se ne snemajo.
 • Vsem prijavljenim bomo dan pred izvedbo posameznega modula poslali opomnik ter povezavo za dostop do spletne delavnice.

Potek posameznega modula:

 • 15.30 – 16.25 Prvi vsebinski sklop
 • 16.25 – 16.30 Odmor
 • 16.30 – 17.25 Drugi vsebinski sklop
 • 17.25 – 17.30 Odmor
 • 17:30 – 18.30 Praktični primeri in  Q&A

Predavateljica: Polona Zupančič

Polona Zupančič

Polona Zupančič ima bogate izkušnje v odnosih s strankami iz svoje komercialne prakse v slovenskem in mednarodnem okolju. Je direktorica podjetja Sedi.5 d.o.o. in že 20 let v več kot 100 slovenskih podjetjih vodi komunikacijske delavnice s področja odnosov s strankami (prodajni in nabavni razgovori, pogajanja, bonton, reševanje pritožb in izterjava dolgov, pridobivanje novih kupcev,…) in področja medsebojnih odnosov v podjetju (vodstvena komunikacija za motiviranje sodelavcev, timsko delo, reševanje konfliktov…). Je tudi habilitirana predavateljica na Centru višjih šol Gea College, kjer je bila že dvakrat zapored po oceni študentov imenovana za predavateljico leta.

 


Dodatne informacije: inkubator@gea-college.si


Aktivnosti Inkubatorja GEA College v okviru operacije »SIO Inkubator GEA 2020-22« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

 Spirit Slovenija  MGRT EU evropski sklad za regionalni razvoj
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial