Online akademija za prenos lastništva podjetja

Brezplačna podjetniška strokovna predavanja v obliki webinarjev

Termini: 17.3., 7.4., 5.5., 26.5., 16.6.2021

Predavatelj: dr. Jaka Vadnjal

Partner projekta: SBC – Klub slovenskih podjetnikov


Temo nasledstva v podjetju je med najbolj pomembnimi in zanimivimi za družinska podjetja v Sloveniji in po svetu. V Sloveniji naj bi si kar 86 odstotkov lastnikov družinskih podjetij želelo prenesti lastništvo in upravljanje na naslednjo generacijo. Pomembno pa je, da se na prenos podjetja vsi deležniki pravočasno pripravijo in ugotovijo, kateri izmed različnih načinov prenosa podjetja je za njih najbolj ustrezen. Le pravi način izvedbe prenosa lahko ključno vpliva na uspešnost podjetja po prenosu.


Kaj je online akademija za prenos lastništva podjetja:

Online akademijo za prenos lastništva podjetja  sestavlja 5 strokovnih in vsebinsko poglobljenih predavanj v obliki webinarja, katerih namen je ozaveščanje o pomenu pravočasne priprave na prenos lastništva ter informiranje udeležencev o različnih oblikah prenosa lastništva z izpostavitvijo primerov dobrih praks.

Online akademija je popolnoma brezplačna, zasnovali pa smo jo v sodelovanju s SBC Klubom slovenskih podjetnikov kot odgovor na vprašanja in izzive številnih članov – podjetnikov in vseh posameznikov, ki se pripravljajo na prenos ali prevzem (družinskega) podjetja.

Skozi pet webinarjev bomo spoznavali pet načinov prenosa lastništva in jih osvetlili s primeri dobrih praks na področju prenosa lastništva. Nova dognanja bomo obogatili z izkušnjami iz prve roke preko vključitve in pogovorov s podjetniki, ki so prenose že uspešno izpeljali. Naposled bomo ugotavljali, kako pomembna je pravočasna priprava na prenos lastništva in se usposobili glede najbolj primernega načina za urejanje prenosa glede na individualno situacijo.


Komu je namenjena online akademija za prenos lastništva podjetja?

 • Podjetnikom, ki se pripravljajo na prenos lastništva podjetja.
 • Podjetnikom, ki razmišljajo o načinih za prenos lastništva podjetja.
 • Prevzemnikom, ki načrtujejo prevzem (družinskega) podjetja.
 • Podjetniškim svetovalcem in drugim profesionalcem, ki imajo za stranke družinska podjetja.

Ključni poudarki akademije:

 • prenos lastništva na naslednike z (delnim) odkupom
 • prenos lastništva na naslednike s prevzemom finančnih obveznosti
 • Prenos lastništva, ko nekateri nasledniki niso zainterestirani za podjetje
 • Prenos lastništva delno v družini in delno izven nje
 • Prenos dela lastništva na zaposlene oziroma management

Kako bo potekala online akademija za prenos lastništva podjetja ?

Online akademija za prenos lastništva podjetja je razdeljena na 5 strokovnih webinarjev. Pričeli se bodo v sredo, 17.3.2021, zaključili pa v sredo, 16.6.2021. Webinarji se bodo izvajali v časovnem terminu med 17. in 18. uro v obliki predavanja preko spleta. Prijavite se lahko na celotno akademijo ali le na posamezen strokovni webinar, pri čemer zaradi celostne obravnave 5 načinov za prenos lastništva podjetja priporočamo prijavo na celotno akademijo. Celotna akademija se bo izvajala preko spleta.

 


STROKOVNI WEBINAR 1: Prenos lastništva na naslednike z (delnim) odkupom

Termin: sreda, 17.3.2021 ob 17.00

Kratek opis dogodka:

Na strokovnem webinarju bomo spoznali najbolj pogoste primere prenosa lastništva od staršev na enega ali več otrok, kar je možno izpeljati tudi z (delnim) odkupom lastniškega deleža. Primer dobre prakse bo delil gost iz podjetništva (TBC).

Cilji dogodka:

 • Spoznati način prenosa na naslednike brez plačila
 • Spoznati način prenosa lastništva na naslednike z odkupom ali delnim odkupom

Izpostavljene bodo dobre prakse:

 • dobro načrtovanega prehoda na naslednjo generacijo (način: prenos),
 • ureditev rente za ustanovitelje (način: odkup),
 • finančno nadomestilo za naslednika, ki ga posel ne zanima (način: del prenosa).

 


STROKOVNI WEBINAR 2: Prenos lastništva na naslednike s prevzemom finančnih obveznosti

Termin: sreda, 7.4.2021 ob 17.00

Kratek opis dogodka:

Na strokovnem webinarju bomo spoznali primer prenosa lastništva na naslednika s hkratno ureditvijo zasebnih financ, saj je za družinska in tudi druga mala in srednja podjetja precej značilno mešanje poslovnih in zasebnih financ.

Primer dobre prakse bo z nami delila gostja mag. Kristina Zadel, direktorica družbe ECOPLIN ZADEL d.o.o. (https://ecoplin-zadel.si/). Družinsko podjetje pa upravlja tudi Zlati polž (http://www.zlatipolz.si/domov.html) – sodoben prostor za organizacijo najrazličnejših dogodkov.

Cilji dogodka:

 • Razumeti posebnosti mešanja poslovnih in zasebnih financ
 • Spoznati način prenosa lastništva na naslednike s prevzemom finančnih obveznosti

Izpostavljenu bosta dobri praksi:

 • dobro načrtovanega prehoda na naslednjo generacijo (način: prenos),
 • ureditev dolžniško upniških razmerij med člani družine in podjetjem (način: odkup).

 


STROKOVNI WEBINAR 3: Prenos lastništva, ko nekateri nasledniki niso zainteresirani za podjetje

Termin: sreda, 5.5.2021 ob 17h

Kratek opis dogodka:

Na strokovnem webinarju bomo spoznali primer prenosa lastništva od strašev na otroke, pri čemer nekateri niso zainteresirani za podjetje. Primer dobre prakse bo delil gost iz podjetništva, g. Hinko Golias, ki je lastnik in direktor podjetja Golias d.o.o., druga generacija.

Cilji dogodka:

 • Razumeti, kaj pomeni prenos oziroma prodaja podjetja.
 • Spoznati način prenosa lastništva, ko nekateri nasledniki niso zainteresirani za podjetje.

Izpostavljene bodo dobre prakse:

 • dobro načrtovanega prehoda na naslednjo generacijo (način: prenos),
 • ureditev finančnih razmerij med nasledniki,
 • izstop naslednika (način: prodaja).

 


STROKOVNI WEBINAR 4: Prenos lastništva delno v družini in delno izven

Termin: sreda, 26.5.2021 ob 17.00

Kratek opis dogodka:

Na strokovnem webinarju bomo spoznali primer prenosa lastništva, ki poteka delno v okviru družine in delno izven nje. Gre za primere, ko v podjetjih z delnim lastništvom skušajo motivirati in obdržati ključne kadre. Primer dobre prakse bo delil gost iz podjetništva, g. Luka Novak, Robni trakovi Blažič d.o.o.

Cilji dogodka:

 • Razumeti večplastni pomen lastništva podjetja.
 • Spoznati način prenosa lastništva, delno v družini in delno izven.

Izpostavljeni bosta dobri praksi:

 • dobro načrtovanega prehoda na naslednjo generacijo (način: prenos),
 • motivacija ključnih zaposlenih (način: odkup).

 


STROKOVNI WEBINAR 5: Prenos dela lastništva na zaposlene

Termin: sreda, 16.6.2021 ob 17.00

Kratek opis dogodka:

Na strokovnem webinarju bomo spoznali primer prenosa lastništva na zaposlene, kar se dogaja večinoma z namenom motivacije zaposlenih.

Cilji dogodka:

 • Razumeti način delovanja večlastniškega podjetja.
 • Spoznati način prenosa lastništva, delno v družini in delno izven.

Izpostavljeni bosta dobri praksi:

 • dobro načrtovanega motivacijskega sistema za zaposlene (način: odkup),
 • motivacija in vzgoja bodočih vodij (način: odkup).

 


Pomembne informacije za udeležence:

 • Online akademija bo v celoti potekalo preko spleta.
 • Izobraževanje je namenjeno vsem podjetnikom, ki jih zanima tematika prenosa ali prevzema podjetja.
 • Prijavite se lahko na celotno akademijo ali le na posamezen dogodek, pri čemer zaradi celostne obravnave tematike prenosa lastništva priporočamo prijavo na celotno akademijo.
 • Zaradi zagotavljanja kakovostne izvedbe je obvezna predhodna prijava. 
 • Online akademija je brezplačna. 
 • Zaradi brezplačne izvedbe se posamezni moduli ne snemajo, prav tako pa ni možna izdaja certifikata.
 • Vsem prijavljenim bomo dan pred izvedbo posameznega dogodka poslali opomnik ter povezavo za dostop do vsebinskega modula.
 • Vsem prijavljenim bomo dan pred izvedbo posameznega webinarja poslali opomnik ter povezavo za dostop do spletnega dogodka

 


Potek posameznega dogodka:

 • 17:00 Uvod in strokovna predstavitev obravnavane tematike
 • 17:20 Primeri dobre prakse in pogovor z gostom
 • 17:50: Q&A

Predavatelj: dr. Jaka Vadnjal

 

Jaka Vadnjal je bil prvi, ki se je v Sloveniji začel ukvarjati z družinskim podjetništvom, saj je leta 1996 magistriral z to temo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani pod mentorstvom prof. dr. Miroslava Glasa. Svojo življenjsko izkušnjo z družinskim podjetjem je nadgrajeval s poglobljenim študijem, raziskovanjem in svetovanjem družinskega podjetništva in podjetništva na splošno. Leta 1995 sta skua z mentorjem na GEA College pripravila prvi seminar na temo prenosa družinskega podjetništva. V Svoji karieri je bil Jaka Vadnjal inženir, direktor družinskega podjetja, namestnik direktorja PCMG (danes Spirit Slovenija), predavatelj, dekan, redni profesor in predsednik uprave banke.

 

 

 


Partner projekta:

Online akademija za prenos lastništva podjetja poteka v sodelovanju s SBC Klubom slovenskih podjetnikov.


Dodatne informacije:

Za dodatne informacije pišite na alesa.mihelic@gea-college.si.


Online akadamija za prenos lastništva podjetja Inkubatorja GEA College se izvaja v okviru Javnega povabila »Vključitev strokovnih predavanj in izmenjav dobrih praks s področja prenosa lastništva podjetij v dogodke za podjetnike podjetij«. Dogodki so financirani s strani SPIRIT Slovenija, javne agencije ob podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter so brezplačni za vse podjetnike in niso vezani na članstvo.

         

 

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial