Usposabljanje za prenos lastništva podjetja

18. 08. 2021

Brezplačna podjetniška strokovna predavanja v obliki webinarjev

Termini: 18. 8., 25. 8., 2. 9., 9. 9., 16. 9. 2021

Ura: 16.30 do 18.00

Delavnice so sofinancirane s strani: SPIRIT Slovenija in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Partner projekta: SBC – Klub slovenskih podjetnikov

Prijavite se lahko le na celotno Usposabljanje za prenos lastništva podjetja, saj je le-to zamišljeno, da se teme nadgrajujejo.

 

Usposabljanje se bo izvajalo preko spleta. Ob ugodni epidemiološki sliki tudi fizično.

 

Cikel petih brezplačnih delavnic za družinska podjetja

Usposabljanje za lastnike in naslednike družinskih podjetij sestavlja cikel petih vsebinsko poglobljenih predavanj v obliki delavnic, katerih namen je podjetnikom in podjetnicam, lastnikom podjetij in prevzemnikom, v manjših skupinah podati razmišljanje o prenosu lastništva podjetja, si med seboj izmenjati izkušnje ter si, skupaj z moderatorjem, pomagati pri ovirah na poti rasti in razvoja ter re-pozicioniranju podjetij na trgu.

 

Kako poteka usposabljanje za prenos lastništva podjetja?

Usposabljanje obsega cikel petih brezplačnih delavnic. Vsaka delavnica traja 2 šolski uri in poteka online. Na določenih predavanjih bomo imeli tudi goste, ki bodo predstavili svoje primere dobre prakse.

 

Komu je namenjeno usposabljanje za prenos lastništva podjetja?

 • Podjetnikom, ki se pripravljajo na prenos lastništva podjetja.
 • Podjetnikom, ki razmišljajo o prenosu lastništva podjetja.
 • Prevzemnikom, ki načrtujejo prevzem (družinskega) podjetja.
 • Podjetniškim svetovalcem in drugim profesionalcem, ki imajo za stranke družinska podjetja.

 

Ključni poudarki usposabljanj za prenos lastništva podjetja:

 • Prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti družinskih podjetij.
 • Razlogi in upravljanje s konflikti zaradi posebnosti družinskih podjetij.
 • Medgeneracijski konflikti in dolgoročna vizija družinskega podjetja.
 • Davčni in pravni vidiki družinskega podjetja.
 • Načrt prenosa na naslednjo generacijo in možnosti prenosa lastništva in vodenja.

 

Kaj pridobim z usposabljanjem?

 • Znanje, kako se izogniti napakam, ki so jih drugi podjetniki  naredili na poti prenosa podjetij.
 • Spoznali boste različne načine odločanja v podjetjih za bolj premišljeno poslovanje.
 • Razmislek o novih idejah za strateške premike pri organizaciji podjetij, tržnem pozicioniranju podjetja ali novih poslovnih izzivih.
 • Izmenjava mnenj z izkušenimi slovenskimi podjetniki, ki imajo izkušnje s prenosom lastništva in/ali eksperti za prenos lastništva.
 • Izmenjava izkušenj s podjetniki, ki imajo podobne izzive.

 

 

 


Delavnica 1: Prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti družinskih podjetij


Predavatelj: dr. Jaka Vadnjal 

Termin: 18. 8. 2021, od 16.30 do 18.00

 

Vsebina delavnice in cilji:

Spoznali bomo prednosti in slabosti (družinskih) podjetij in ugotovili, kako lahko slabosti obrnemo v priložnost. Soočili se bomo s tezo, da smo v (družinskem) podjetju največja nevarnost sami sebi. Prikazali bomo, kako pomemben je strateški pogled v prihodnost sistema družine in podjetja.

Jaka Vadnjal je bil prvi, ki se je v Sloveniji začel ukvarjati z družinskim podjetništvom. Svojo življenjsko izkušnjo z družinskim podjetjem je nadgrajeval s poglobljenim študijem, raziskovanjem in svetovanjem družinskega podjetništva in podjetništva na splošno.

 


Delavnica 2: Razlogi in upravljanje s konflikti zaradi posebnosti družinskih podjetij


Predavatelj: dr. Jaka Vadnjal in Tanja Breznik

Termin: 25. 8. 2021, od 16.30 do 18.00

 

Vsebina delavnice in cilji:

Spoznali bomo, da je konflikt lahko konstruktiven. Soočanje z neželenimi situacijam je ključno za pozitivno upravljanje konfliktov. Z vidika dileme naslednikov: “Naj ostanem ali grem?”, bomo obravnavali vzroke družinskih konfliktov. Kot najprimernejšo preventivo pred konflikti bomo spoznali profesionalizacijo vodenja.

Predavateljica Tanja Breznik se ukvarja z delovno terapijo, kjer se veliko srečuje s stresom in izgorelostjo ter z družinskim podjetništvom in družinskimi odnosi.

 


Delavnica 3: Medgeneracijski konflikti, leadership in dolgoročna vizija družinskega podjetja


Predavatelj: dr. Sabina Đuvelek

Termin: 2. 9. 2021, od 16.30 do 18.00

 

Vsebina delavnice in cilji:

Z vidika voditeljstva (leadershipa) bomo analizirali večne razlike in dileme med dvema generacijama in jih pogledali v luči (družinskih) podjetij: tradicija ali inovacije? Previdnost ali drznost? Rast ali žetev?

Vprašanja, na katera bomo odgovorili skozi prizmo leadershipa so:

 • Ali obstaja jasna vizija (družinskega) podjetja?
 • Kako reagirati, ko se bliža menjava generacij?
 • Bo treba izbirati ali so možni kompromisi?
 • Priprava naslednika v smislu bodočega vodje (leaderja).

Sabina Đuvelek je doktorica psihologije, organizacijska psihologinja in performance coach,  osredotoča se na strateški razvoj zaposlenih in oblikovanje okolij, ki omogočajo profesionalno in osebno rast posameznika.

 


Delavnica 4: Davčni in pravni vidiki družinskega podjetja


Predavatelj: mag. Dejan Petković in dr. Jaka Vadnjal

Termin: 9. 9. 2021, od 16.30 do 18.00

 

Vsebina delavnice in cilji:

Ugotavljali bomo, katere pravne oblike družinskih podjetij, glede na prenos podjetja, so najbolj ustrezne. Analizirali bomo pravne načine prenosa: podaritev, izročitev, dedovanje, odkup in davčni vidike posameznih vrst prenosa. Preverili bomo še druge davčne in računovodske posebnosti prenosa podjetja.

Mag. Dejan Petkovič je davčni svetovalec. Ima 23 let delovnih izkušenj na področju računovodstva, financ in davčnega svetovanje. Je magister znanosti, preizkušeni poslovodni računovodja in davčni svetovalec z licenco.

 


Delavnica 5: Načrt prenosa na naslednjo generacijo in možnosti prenosa lastništva in vodenja


Predavatelj: dr. Jaka Vadnjal

Termin: 16. 9. 2021, od 16.30 do 18.00

 

Vsebina delavnice in cilji:

Spoznali bomo finančne vidike prenosa lastništva: osebni, družinski, poslovni. Načrtovanje in vodenje procesa nasledstva v lastništvu in vodenju more biti dobro načrtovan in voden proces. Če ni dovolj interesa med družinskimi člani ali bi želeli motivirati ključne zaposlene se zdi zanimiva opcija prodaje podjetja ali odkupa s strani zaposlenih. Odgovorili bomo na vprašanje ali je managerski odkup za prevzem ali motivacijo za delo.

 

Udeležba je brezplačna. Vljudno vabljeni!

 


Dodatne informacije:


Za več informacij pišite na: alesa.mihelic@gea-college.si

 

Delavnice so sofinancirane s strani SPIRIT Slovenija in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial