Cenik

Program Digitalni marketing

Cenik 2019/2020

V ceno je vključeno:

  • 10 brezplačnih delavnic s področja marketinga in podjetništva
  • Brezplačna naročnina na revijo MM (Marketing magazin)
  • TOP predavatelji – strokovnjaki iz digitalnega sveta (agencije, spletni trgovci)
  • Tutorstvo
  • Sodelovanje na resničnih poslovnih izzivih podjetij, z možnostjo zaposlitve
  • Možnost dostopa do marketinških publikacij
  • Brezplačne ali cenejše kotizacije za različne marketinške dogodke in konference
  • Vključitev v inkubator in sodelovanje s Start-Up-i

 

Dodiplomski izredni študij digitalnega marketinga – Klasični študij

Cena
Vpisnina za en letnik     255,00 €
Šolnina za 1. letnik 3.690,00 €
Šolnina za 2. letnik 3.690,00 €
Šolnina za 3. letnik 3.690,00 €

 

Investicija v znanje vkljucuje

 

Dodiplomski izredni študij digitalnega marketinga

 

Popusti
Plačilni pogoji

Investicija v znanje vkljucuje

 

POSEBNA ZNIŽANA CENA ZA DIPLOMANTE VIŠJEŠOLSKEGA STROKOVNEGA PROGRAMA SNOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ IN TRŽENJA, ZA VPIS NA DODIPLOMSKI IZREDNI ŠTUDIJ DIGITALNEGA MARKETINGA

Klasični študij
Vpisnina za 2. letnik 255,00 €
Šolnina in dodatne storitve za 2. letnik* 3.690,00 €
Vpisnina za 3. letnik 255,00 €
Šolnina in dodatne storitve za 3. letnik 1.845,00 €

 

Popusti
Plačilni pogoji

 

Dodatne storitve za študente

Diplomska naloga / Diplomski izpit (zaračuna se ob vpisu v 3. letnik)** 525,00 €
Absolventski staž 255,00 €
Ponovni vpis =  (vpisnina + polovica šolnine oz. dodatnih storitev ponavljajočega letnika)
Individualni študijski načrt*  – 20 ur konzultacij 2.000,00 € + DDV
Individualni študijski načrt*  – 10 ur konzultacij 1.200,00 € + DDV
Individualni študijski načrt*  – 5 ur konzultacij 650,00 € + DDV
Evidenčni vpis (za vse študente, ki so brez statusa) 255,00 €
Naknadno opravljanje obveznosti, ki so pogoj za pristop k izpitu, za predmete izven vpisanega letnika (konzultacije do 2 pedagoški uri) 110,00 €
Četrto  opravljanje izpita 160,00 €
Komisijski izpit 210,00 €
Prijava k posameznemu izpitu pri evidenčnem vpisu (če ima študent opravljene vse obveznosti za pristop k izpitu)**** 160,00 €
Izredni izpitni rok (če ima študent opravljene vse obveznosti za pristop k izpitu) 160,00 €
Prijava k posameznemu izpitu pri evidenčnem vpisu (če študent nima opravljenih vseh obveznosti za pristop k izpitu)**** 270,00 €
Izredni izpitni rok (če študent nima opravljenih vseh obveznosti za pristop k izpitu)**** 270,00 €
Ponovno poslušanje predmeta program Digitalni marketing (vključen en pristop k izpitu*****) – vrednost ene kreditne točke 68,00 €
Diferencialni predmet z izpitom program Digitalni marketing – vrednost ene kreditne točke 68,00 €
Diplomsko delo ali diplomski izpit (ob prijavi teme plačajo izredni študentje, ki niso plačali diplomskega dela ali diplomskega izpita v okviru 3. letnika) 650,00 €
Ponovno opravljanje diplomskega izpita ali sprememba načina opravljanja postopka diplomiranja po že pričetem prvotno izbranem postopku (menjava diplome za diplomski izpit ali obratno) 650,00 €
Cena drugega in vsakega nadaljnjega tehničnega pregleda dipl. ali mag. dela 70,00 €
Šesti ali vsak nadaljnji pregled mentorja pri dipl. ali mag. delu 150,00 €
Prošnje, vloge za izdajo sklepov (Komisija za študentske in študijske zadeve, Komisija za priznavanje znaj in spretnosti, Komisija za podiplomske zadeve, dekan) 65,00 €
Vloga za priznavanje znanj in spretnosti 65,00 €
Potrdilo o vpisu (4 izvodi ob vpisu brezplačno) 7,00 €
Potrdilo o opravljenih izpitih in povprečni oceni 7,00 €
Potrdilo o opravljenih izpitih  in povprečni oceni v angleškem jeziku 16,00 €
Potrdilo o študijskem programu 55,00 €
Dvojnik študentske izkaznice 8,00 €
Dvojnik diplomske listine 160,00 €
Dvojnik priloge k diplomi 160,00 €
Letni prispevek za študentski svet FP (obvezen za redne študente) 15,00 €
 Administrativni stroški dokumentacije, ki jo je potrebno pridobiti iz arhiva, po listini 25,00 €

 

Opombe

*  Ostale storitve vključujejo 22 % DDV.

**  Diplomo ali diplomski izpit se plača skupaj s stroški izobraževanja v 3. letniku.

**** Študent se pred pristopom k izpitu usklajuje z visokošolskim učiteljem, da opravi vse obveznosti za pristop k izpitu.

***** Velja le za tekoče študijsko leto (se ne prenaša v naslednje študijsko leto).

 


ARHIV CENIKOV

Cenik 2018/2019

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial