Oblike študija

Dodiplomski 3 letni študijski program

Klasični študij

Izredni študij

Program Digitalni marketing

Oblike študija

Klasični študij: Predavanja potekajo v predavalnici in študentu omogočajo klasično interakcijo s predavatelji, gosti in sošolci. Za redni študij potekajo predavanja od ponedeljka do petka, za izredni študij pa v petkih popoldan in sobotah dopoldan (izjemoma tudi med tednom v popoldanskem času).

Študij (ne glede na obliko) je podprt s sodobnim spletnim portalom E-GEA College, ki omogoča dostop do študijskih vsebin (gradiva, informacije o programu in študijskem procesu, navodila… ) 24 ur na dan. Študenti imajo na voljo tudi elektronski referat in elektronske baze knjižničnega gradiva. Dobra informacijska podpora tako omogoča lažji študij tudi tistim, ki imajo veliko poslovnih, športnih ali drugih obveznosti.

Informativna prijava

Osebni Kontakt:

Kontaktna oseba:
Tanja Merela

E-pošta:
tanja.merela@gea-college.si

Telefon: 01 5881 317

Faks: 01 5881 333

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial