Oblike študija

Dodiplomski 3 letni študijski program

Klasični študij ali e-študij

Izredni študij

Program Digitalni marketing

 

Oblike študija

Študent lahko izbira med klasičnim študijem in e-študijem.

 

Klasični študij: Predavanja potekajo v predavalnici in študentu omogočajo klasično interakcijo s predavatelji, gosti in sošolci. Za redni študij potekajo predavanja od ponedeljka do petka v dopoldanskem času, za izredni študij pa v popoldanskem (večino ob petkih) ter ob sobotah dopoldan.

 

E-študijE-študij je zasnovan na način, da si lahko študent prilagaja kdaj opravi določene študijske aktivnosti, še vedno pa so določeni roki, ki jih morajo študenti upoštevati. Študij poteka na daljavo preko platforme in določenega števila sinhronih predavanj na daljavo, ki so določene z urnikom.

 

Študij je ne glede na obliko podprt s sodobnim spletnim portalom E-GEA College, ki omogoča dostop do študijskih vsebin (gradiva, informacije o programu in študijskem procesu, navodila… ) 24 ur na dan. Študentje imajo na voljo tudi elektronski referat in elektronske baze knjižničnega gradiva. Dobra informacijska podpora tako omogoča lažji študij tudi tistim, ki imajo veliko poslovnih, športnih ali drugih obveznosti.

Informativna prijava

Osebni Kontakt:

Kontaktna oseba:
Tadeja de Queiroz Santos

E-pošta:
referat@gea-college.si

Telefon: 01 5881 300

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial