Predmetnik

Program Informacijska in kibernetska varnost

 

Predmetnik

Predmetnik za 1. letnik

Predmet ECTS
Osnove strojne in programske opreme 6
Diskretne strukture 6
Varnost informacijskih sistemov in poslovni procesi 6
Uvod v programiranje 6
Komunikacijska in informacijska omrežja 6
Programiranje 1 7
Osnove verjetnosti in statistike 5
Omrežna varnost in komunikacijski protokoli 6
Kriptografske metode 6
Strokovna terminologija v angleškem jeziku 6
   
SKUPAJ ECTS 60

Predmetnik za 2. letnik

Predmet ECTS
Programiranje 2 7
Operacijski sistemi in njihove ranljivosti 6
Varnost v distribuiranih sistemih 5
Zlonamerna programska oprema 6
Varnostne politike in neprekinjenost poslovanja 6
Podatkovne baze 6
Računalniška forenzika 6
Spletno programiranje in spletne tehnologije 7
Finančni vidiki in upravljanje informacijskih sistemov 6
Krizno vodenje in komuniciranje 5
   
SKUPAJ ECTS 60

Predmetnik za 3. letnik

Predmet ECTS
Korporativno upravljanje in risk management 6
Pravni vidiki informacijske varnosti 7
Sistemi za detekcijo in preprečevanje vdorov 6
Kibernetski kriminal 6
Izbirni predmet 1 5
Podjetništvo 5
Izbirni predmet 2 5
Študijska praksa 10
Diplomski izpit 10
   
SKUPAJ ECTS 60

Izbirni predmeti

Izbirni predmeti ECTS
Management IT projektov 5
Razvoj mobilnih aplikacij 5
Etični heking 5
Kadri v organizaciji 5
Nove tehnologije in vpliv na poslovne modele 5
Vodenje projektov 5
Inovacije za krožno gospodarstvo v praksi 5
Raziskovalna metodologija 5
Upravljanje denarnih tokov 5
Geostrateške dimenzije poslovnega okolja in obvladovanje tveganj 5
Inovativno tržno komuniciranje 5
Osnove marketinga 5
Obvladovanje financ v podjetju 5
Mednarodno poslovanje in financiranje 5
Elektronsko in mobilno poslovanje 5
Umetna inteligenca 5
Podatkovno rudarjenje 5
Operacijski sistemi 1 5
Skriptni jeziki in skriptno programiranje 2 5
Teorija grafov v računalništvu 5
Inovativne digitalne tehnologije v poslu 5

 

Osebni Kontakt:

Tadeja de Queiroz Santos

Telefon: 01 5881 311

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial