Cenik

Program Podjetniški management

Cenik 2020/2021

Podiplomski program Podjetniški management

Klasični študij Kombiniran e-študij
Vpisnina 255,00 € 255,00 €
Šolnina za 1. letnik (v ceno vključeni tudi posnetki) 3.750,00 € 4.150,00 €

3.750,00 €

Šolnina za 2. letnik (v ceno vključeni tudi posnetki)*** 3.750,00 € 4.150,00 €

3.750,00 €

Ceno kombiniranega e-študija je nižja zaradi kriznih razmer.

 

Investicija v znanje vkljucuje

Popusti
Plačilni pogoji

 

Podiplomski program Podjetniški management v angleškem jeziku – Klasični študij

SLO/EU/EAA1/bivša YU2 Drugi tuji državljani
Vpisnina za en letnik 255,00 € 255,00 €
Šolnina za 1. letnik 5.550,00 € 6.850,00 €
Šolnina  za 2. letnik*** 5.550,00 € 6.850,00 €

Podiplomski program Podjetniški management v angleškem jeziku – Kombinirani e-študij

SLO/EU/EAA1/Bivše YU2 Drugi tuji državljani
Vpisnina za en letnik 255,00 € 255,00 €
Šolnina za 1. letnik 6.450,00 € 7.750,00 €
Šolnina  za 2. letnik*** 6.450,00 € 7.750,00 €

1EEA: Evropski gospodarski prostor (EU članice ter Islandija, Liechtenstein, Norveška, Švica)

2 Bivše YU: Države bivše Jugoslavije, ki še niso članice EU (Bosna in Hercegovina, Republika Kosovo,  Makedonija, Črna Gora, Republika Srbija)


Za več informacij o programu v angleškem jeziku kliknite TUKAJ


Štipendije
Popusti
Plačilni pogoji

 

Dodatne storitve za študente

Magistrska nalog (zaračuna se ob vpisu v 2. letnik)*** 950,00 €
Absolventski staž 255,00 €
Ponovni vpis =  (vpisnina + polovica šolnine oz. dodatnih storitev ponavljajočega letnika)
Individualni študijski načrt (zajema posvet, pripravo načrta, dostop do učiteljev, svetovalca, spremljanje študenta)*  – 10 in več izpitov 2.000,00 € + DDV
Individualni študijski načrt (zajema posvet, pripravo načrta, dostop do učiteljev, svetovalca, spremljanje študenta)*  – od 6. do 9. izpitov 1.200,00 € + DDV
Individualni študijski načrt (zajema posvet, pripravo načrta, dostop do učiteljev, svetovalca, spremljanje študenta)*  – od 2. do 5. izpitov 650,00 € + DDV
Evidenčni vpis (za študente, ki so že študirali na GEA College – FP in so brez statusa) 255,00 €
Dokončanje predmeta podiplomski programi (ponovno poslušanje predmeta, dostop do spletne učilnice, 3 redni roki, konzultacija)**** 500,00 €
Naknadno opravljanje obveznosti, ki so pogoj za pristop k izpitu, za predmete izven vpisanega letnika (konzultacije do 2 pedagoški uri) 110,00 €
Četrto  opravljanje izpita 160,00 €
Komisijski izpit 210,00 €
Izredni izpitni rok (če ima študent opravljene vse obveznosti za pristop k izpitu) 160,00 €
Diferencialni predmet z izpitom (1 izpitni rok) 160,00 €
Magistrsko delo za štud. program 2. stopnje (ob prijavi teme plačajo študentje, ki niso plačali magistrskega dela v okviru 2. letnika) 1.490,00 €
Ponovna prijava teme magistrskega dela po preteku 2 let od prijave teme magistrskega dela 600,00 €
Cena drugega in vsakega nadaljnjega tehničnega pregleda dipl. ali mag. dela 70,00 €
Šesta ali vsaka nadaljnja iteracija (pregled) mentorja pri dipl. ali mag. delu 150,00 €
Prošnje, vloge za izdajo sklepov (Komisija za študentske in študijske zadeve, Komisija za priznavanje znaj in spretnosti, Komisija za podiplomske zadeve, dekan) 65,00 €
Vloga za priznavanje znanj in spretnosti 65,00 €
Potrdilo o vpisu (4 izvodi ob vpisu brezplačno) 7,00 €
Potrdilo o opravljenih izpitih in povprečni oceni 7,00 €
Potrdilo o opravljenih izpitih  in povprečni oceni v angleškem jeziku 16,00 €
Potrdilo o študijskem programu 55,00 €
Dvojnik študentske izkaznice 8,00 €
Dvojnik diplomske listine 160,00 €
Dvojnik priloge k diplomi 160,00 €
Letni prispevek za študentski svet FP (obvezen za redne študente) 15,00 €
Administrativni stroški dokumentacije, ki jo je potrebno pridobiti iz arhiva, po listini 50,00 €

 

Opombe

Na nobeno od postavk cenika se ne obračunava DDV, razen:

*  Dodatne storitve vključujejo 22 % DDV.

*** Magistrsko delo se plača skupaj s stroški izobraževanja v 2. letniku.

**** Študent se pred pristopom k izpitu usklajuje z visokošolskim učiteljem.


ARHIV CENIKOV

Cenik 2019/2020

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial