Razpis in način prijave

Program Podjetniški management

Prijava in vpisni postopki

 

TRAJANJE ŠTUDIJA: študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS


PRIDOBLJENI STROOKOVNI NASLOV: magister/magistrica podjetniškega managementa


PRIJAVNI ROKI

1. prijavni rok: od 16. februarja do 1. avgusta 2021

2. prijavni rok: od 2. avgusta do 30. septembra 2021

Prijavo morate oddati preko državnega spletnega portala eVŠ

evs_prijava


KAKO SE PRIJAVITI?

Kako se prijaviti?

VPISNI POGOJI IN VPIS

Vpis: Kandidati bodo na podlagi pravilno oddane prijave prejeli vabilo na vpis po pošti.

Vpisni pogoji za vpis v 1. letnik
Vpis za študente s tujimi listinami o izobraževanju

NAČIN IN KRAJ ŠTUDIJA

Način in kraj študija

VPISNA MESTA

Podjetniški management – 2. stopnja 1. letnik 2. letnik e-študij 1. letnik
Ljubljana 70 40 40
Tujci iz ne EU držav 30 20 40

Pogoj za izvajanje študija je 20 vpisanih študentov za posamezen letnik.

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial