Cenik

Program Podjetništvo v perspektivnih panogah

Cenik 2020/2021

Dodiplomski izredni študij podjetništvo v perspektivnih panogah

Klasični študij Kombiniran e-študij*
Vpisnina za en letnik 255,00 € 255,00 €
Šolnina za 1. letnik 3.350,00 € 3.750,00 €

3.350,00 €

Šolnina za 2. letnik 3.350,00 € 3.750,00 €

3.350,00 €

Šolnina za 3. letnik** 3.350,00 € 3.750,00 €

3.350,00 €

*Cena kombiniranega e-študija je za vpis v študijskem letu 2020/21 nižja zaradi kriznih razmer.

Popusti
Plačilni pogoji

POSEBNA ZNIŽANA CENA ZA DIPLOMANTE VIŠJIH STROKOVNI ŠOL IZ EKONOMSKO POSLOVNEGA PODROČJA ZA DODIPLOMSKI IZREDNI ŠTUDIJ PODJETNIŠTVA V PERSPEKTIVNIH PANOGAH

Klasični študij Kombiniran e-študij*
Vpisnina za 2. letnik 255,00 € 255,00 €
Šolnina in dodatne storitve za 2. letnik* 3.350,00 € 3.750,00 €

3.350,00 €

Vpisnina za 3. letnik 255,00 € 255,00 €
Šolnina in dodatne storitve za 3. letnik 1.675,00 € 1.875,00 €

1.675,00 €

*Cena kombiniranega e-študija je za vpis v študijskem letu 2020/21 nižja zaradi kriznih razmer.

Popusti
Plačilni pogoji
Diferencialni izpiti

Dodiplomski izredni študij Podjetništva v perspektivnih panogah v angleškem jeziku – Klasični študij

SLO/EU/EAA1/bivša YU2 Drugi tuji državljani
Vpisnina za en letnik 255,00 € 255,00 €
Šolnina in dodatne storitve za 1. letnik 4.350,00 € 5.550,00 €
Šolnina  in dodatne storitve za 2. letnik 4.350,00 € 5.550,00 €
Šolnina in dodatne storitve za 3. letnik** 4.350,00 € 5.550,00 €

Dodiplomski izredni študij Podjetništva v perspektivnih panogah v angleškem jeziku – Kombiniran e-študij

SLO/EU/EAA1/Bivše YU2 Drugi tuji državljani
Vpisnina za en letnik 255,00 € 255,00 €
Šolnina in dodatne storitve za 1. letnik 4.950,00 € 6.250,00 €
Šolnina  in dodatne storitve za 2. letnik 4.950,00 € 6.250,00 €
Šolnina in dodatne storitve za 3. letnik** 4.950,00 € 6.250,00 €

1EEA: Evropski gospodarski prostor (EU članice ter Islandija, Liechtenstein, Norveška, Švica)

2Bivše YU: Države bivše Jugoslavije, ki še niso članice EU (Bosna in Hercegovina, Republika Kosovo,  Makedonija, Črna Gora, Republika Srbija)

Štipendije
Popusti
Plačilni pogoji

 

Dodatne storitve za študente

Diplomska naloga / Diplomski izpit (zaračuna se ob vpisu v 3. letnik)** 525,00 €
Absolventski staž 255,00 €
Ponovni vpis =  (vpisnina + polovica šolnine oz. dodatnih storitev ponavljajočega letnika)
Individualni študijski načrt (zajema posvet, pripravo načrta, dostop do učiteljev, svetovalca, spremljanje študenta)*  – 10 in več izpitov 2.000,00 € + DDV
Individualni študijski načrt (zajema posvet, pripravo načrta, dostop do učiteljev, svetovalca, spremljanje študenta)*  – od 6 do 9 izpitov 1.200,00 € + DDV
Individualni študijski načrt  (zajema posvet, pripravo načrta, dostop do učiteljev, svetovalca, spremljanje študenta)*  – od 2 do 5 izpitov 650,00 € + DDV
Evidenčni vpis (za študente, ki so že študirali na GEA College – FP in so brez statusa) 255,00 €
Dokončanje predmeta dodiplomski programi (ponovno poslušanje predmeta, dostop do spletne učilnice, 3 redni roki, konzultacija)**** 400,00 €
Naknadno opravljanje obveznosti, ki so pogoj za pristop k izpitu, za predmete izven vpisanega letnika (konzultacije do 2 pedagoški uri) 110,00 €
Četrto  opravljanje izpita 160,00 €
Komisijski izpit 210,00 €
Izredni izpitni rok (če ima študent opravljene vse obveznosti za pristop k izpitu) 160,00 €
Diferencialni predmet z izpitom (1 izpitni rok) 160,00 €
Diplomsko delo ali diplomski izpit (ob prijavi teme plačajo izredni študentje, ki niso plačali diplomskega dela ali diplomskega izpita v okviru 3. letnika) 650,00 €
Ponovno opravljanje diplomskega izpita ali sprememba načina opravljanja postopka diplomiranja po že pričetem prvotno izbranem postopku za redne in izredne študente (menjava diplome za diplomski izpit ali obratno) 650,00 €
Ponovna prijava teme diplomskega dela po preteku 2 let od prijave teme diplomskega dela 300,00 €
Cena drugega in vsakega nadaljnjega tehničnega pregleda dipl. ali mag. dela 70,00 €
Šesta ali vsaka nadaljnja iteracija (pregled) mentorja pri dipl. ali mag. delu 150,00 €
Prošnje, vloge za izdajo sklepov (Komisija za študentske in študijske zadeve, Komisija za priznavanje znaj in spretnosti, Komisija za podiplomske zadeve, dekan) 65,00 €
Vloga za priznavanje znanj in spretnosti 65,00 €
Potrdilo o vpisu (4 izvodi ob vpisu brezplačno) 7,00 €
Potrdilo o opravljenih izpitih in povprečni oceni 7,00 €
Potrdilo o opravljenih izpitih  in povprečni oceni v angleškem jeziku 16,00 €
Potrdilo o študijskem programu 55,00 €
Dvojnik študentske izkaznice 8,00 €
Dvojnik diplomske listine 160,00 €
Dvojnik priloge k diplomi 160,00 €
Letni prispevek za študentski svet FP (obvezen za redne študente) 15,00 €
Administrativni stroški dokumentacije, ki jo je potrebno pridobiti iz arhiva, po listini 50,00 €

 

Opombe

Na nobeno od postavk cenika se ne obračunava DDV, razen:

*  Dodatne storitve vključujejo 22 % DDV.

**  Diplomo ali diplomski izpit se plača skupaj s stroški izobraževanja v 3. letniku.

**** Študent se pred pristopom k izpitu usklajuje z visokošolskim učiteljem.


ARHIV CENIKOV

Cenik 2019/2020

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial