Predmetnik

Program Podjetništvo v perspektivnih panogah

Predmetnik

Predmetnik za 1. letnik

Predmet ECTS
Podjetništvo 7
Ustvarjalnost in inovativnost v podjetništvu 7
Raziskovalna orodja in metode v digitalni dobi 5
Gospodarsko pravo in zaščita intelektualne lastnine 5
Mikroekonomija 6
Marketing in tržna analiza 7
Makroekonomija 5
Računovodstvo za podjetnike 7
Digitalna transformacija 5
Informatika za podjetnike 6
SKUPAJ ECTS 60

Predmetnik za 2. letnik

Predmet ECTS
Strategije digitalnega marketinga 6
Obvladovanje financ v podjetju 7
Poslovni načrt  7
Kadri v organizaciji 5
Poslovna angleščina 5
Trajnost in krožno gospodarstvo 6
Prodaja in psihologija prodaje 6
Management in vodenje 6
Mednarodno poslovanje in financiranje 6
Vodenje projektov 6
SKUPAJ ECTS 30

Predmetnik za 3. letnik – Modul Marketing

Predmet ECTS
Graditev blagovne znamke 6
Pridobitev in negovanje kontaktov 6
Uporabniška izkušnja na spletu 6
Reševanje podjetniških izzivov – Priprava na diplomski izpit 6
Izbirni predmet 1 6
Odnosi z javnostmi (PR) in javno nastopanje 6
Izbirni predmet 2 6
Študijska praksa 10
Diplomsko delo ali diplomski izpit (reševanje podjetniških izzivov) 8
SKUPAJ ECTS 60

Predmetnik za 3. letnik – Modul Podjetništvo

Predmet ECTS
Načrtovanje rasti podjetja 6
Družinsko podjetništvo in nasledstvo 6
Osnove analiza poslovanja 6
Reševanje podjetniških izzivov – Priprava na diplomski izpit 6
Izbirni predmet 1 6
Pozitivna psihologija 6
Izbirni predmet 2 6
Študijska praksa 10
Diploma ali diplomski izpit (reševanje podjetniških izzivov) 8
SKUPAJ ECTS 60


Izbirni predmeti

Izbirni predmeti  
Davki v podjetju 6
Vrednotenje in prestrukturiranje podjetja 6
Trening motivacije in samopodobe 6
Poslovna etika in organizacijska kultura 6
Socialno podjetništvo 6
Medkulturno poslovno komuniciranje 6
Pridobivanje sredstev za start-up 6
Vedenje potrošnikov 6
Postavitev spletne strani 6
Celovito upravljanje varnostnih tveganj v organizacijah 6
Priprava in izvedba spletne kampanje 6
Geostrateške dimenzije poslovnega okolja in obvladovanje tveganj 6
Osnove zavarovalništva 6
Inovacije za krožno gospodarstvo v praksi 6
Poslovodno računovodstvo 6
Storitvene inovacije v digitalni ekonomiji 6
Celostna izkušnja strank 6
Evropsko gospodarsko pravo 6
Načrtovanje scenarijev prihodnosti 6
Podjetništvo med podjetniki 6
Statistika v podjetništvu 6
Inovativno tržno komuniciranje 6
Poslovno branje za prihodnost 6
Retail marketing 6
Upravljanje denarnih tokov 6
Osebne finance 6
Mednarodni marketing 6
Psihologija vodenja: ljudi, ekip in podjetij 6
Socialni in družbeni marketing 6
Komunikacijske kampanje 6
Nove tehnologije in vpliv na poslovne metode 6
Finančni trg in finančne institucije 6
Tržne strategije 6
Vplivneži 6
Inovativne digitalne tehnologije v poslu 6

 

 

Osebni Kontakt:

Tadeja de Queiroz Santos

Telefon: 01 5881 311

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial