Predmetnik in visokošolski učitelji

Program Podjetništvo v perspektivnih panogah

Predmetnik in visokošolski učitelji

Predmet ECTS
1. letnik (obvezni predmeti)
Mikroekonomija 5
Podjetništvo 6
Ustvarjalnost in inovativnost v poslovnih procesih 7
Gospodarsko pravo 6
Osnove managementa in vodenja 6
   
Računovodstvo za podjetnike 7
Raziskovalna orodja in metode v digitalni dobi 5
Makroekonomija 5
Osnove marketinga in tržne analize 7
Informatika za podjetnike 6
 
2. letnik (obvezni predmeti)
Obvladovanje financ v podjetju 7
Poslovna angleščina 5
Poslovni načrt in zagon podjetja 7
Digitalna transformacija in novi poslovni modeli 5
Prodaja in psihologija prodaje 6
   
   
2. letnik (obvezni predmeti) – Modul Marketing  
Digitalni marketing in strategije 7
Odnosi z javnostmi (PR) in javno nastopanje 6
Zaščita intelektualne lastnine in osebnih podatkov 5
Tržno komuniciranje 6
   
2. letnik (izbirni predmeti) – Modul Marketing  
Izbirni predmet 1 6
   
   
2. letnik (obvezni predmeti) – Modul Turizem  
Osnove ekonomike v turizmu 7
Management turističnih destinacij 6
Poslovna komunikacija in družbena odgovornost v turizmu 5
Management dogodkov 6
   
2. letnik (izbirni predmeti) – Modul Turizem  
Izbirni predmet 1 6
   
   
2. letnik (obvezni predmeti) – Modul Podjetništvo  
Kadri v organizaciji in etične dileme 6
Pridobivanje sredstev za podjetja in za start upe 6
Inovativnost in strategije dolgoročnega razvoja v DP 6
Osnove analiza poslovanja 6
   
2. letnik (izbirni predmeti) – Modul  Podjetništvo  
Izbirni predmet 1 6
   
   
3. letnik (obvezni predmeti) – Modul Marketing  
Graditev blagovne znamke 7
Mednarodno poslovanje in financiranje 6
Uporabniška izkušnja na spletu 5
Davki v podjetju 6
Študijska praksa 12
Diploma ali diplomski izpit (reševanje podjetniških izzivov) 12
   
3. letnik (izbirni predmeti) – Modul  Marketing  
Izbirni predmet 2 6
Izbirni predmet 3 6
   
   
3. letnik (obvezni predmeti) – Modul Turizem  
Trženje v turizmu 6
Turistični sistemi in kreiranje turističnih proizvodov 6
Mednarodno poslovanje in financiranje 6
Geostrateške dimenzije poslovnega okolja in obvladovanje tveganj 6
Študijska praksa 12
Diploma ali diplomski izpit (reševanje podjetniških izzivov) 12
   
3. letnik (izbirni predmeti) – Modul  Turizem  
Izbirni predmet 2 6
Izbirni predmet 3 6
   
   
3. letnik (obvezni predmeti) – Modul Podjetništvo  
Načrtovanje rasti podjetja 6
Nasledstvo v družinskem podjetju in družinska ustava 6
Mednarodno poslovanje in financiranje 6
Davki v podjetju 6
Študijska praksa 12
Diploma ali diplomski izpit (reševanje podjetniških izzivov) 12
   
3. letnik (izbirni predmeti) – Modul  Podjetništvo  
Izbirni predmet 2 6
Izbirni predmet 3 6
   
   
Izbirni predmeti  
Družinsko podjetništvo 6
Sodobne metode vodenja projektov 6
Vrednotenje in prestrukturiranje podjetja 6
Trening motivacije in samopodobe 6
Poslovna etika in organizacijska kultura 6
Socialno podjetništvo 6
Medkulturno poslovno komuniciranje 6
Pridobivanje sredstev za start-up 6
Vedenje potrošnikov in nakupni procesi 6
Izdelava spletne strani in e-trgovina 6
Celovito upravljanje varnostnih tveganj v organizacijah 6
Priprava in izvedba spletne kampanje 6
Negovanje pridobljenih kontaktov in vsebinski marketing 6
Trendi v turističnem razvoju 6
Koncepti odgovornega in trajnostnega razvoja turizma 6
Potovalne dejavnosti 6
Management in trženje zdravstvenega turizma 6
Osnove zavarovalništva 6
Podjetniške trajnostne inovacije 6
Poslovodno računovodstvo  6
Storitvene inovacije v digitalni ekonomiji  6
Celostna izkušnja strank  6
Evropsko gospodarsko pravo  6
Načrtovanje scenarijev prihodnosti  6
Podjetništvo med podjetniki  6
Statistika v podjetništvu  6
Inovativno tržno komuniciranje  6
Poslovno branje za prihodnost  6
Retail marketing  6
Upravljanje denarnih tokov  6
Osebne finance  6

Osebni Kontakt:

Tanja Merela

Telefon: 01 5881 317

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial