Predstavitev programa

Dodiplomski 3 letni študijski program

Klasični študij ali kombiniran e-študij

Izredni študij

Program Podjetništvo v perspektivnih panogah


ZNAČILNOSTI PROGRAMA

Vrsta programa: dodiplomski visokošolski strokovni program

Trajanje študija: tri leta ( 180 kreditnih točk)

Pridobljen strokovni naslov:  diplomirani ekonomist/ekonomistka (VS); okrajšava: dipl. ekon. (VS)

Raven in stopnja izobrazbe: SOK raven: 7; EOK raven: 6; EOVK raven: Prva stopnja

Način študija: Izredni (klasični študij ali kombinirani e-študij)

Napredovanje v 2. letnik: 30 ECTS 1. letnika
Napredovanje v 3. letnik: 45 ECTS 1. letnika in 30 ECTS 2. letnika

Zaključek študija: Študent mora opraviti vse obveznosti študijskega programa. Študij zaključi s pripravo in uspešnim zagovorom diplomske naloge (12 ECTS) ali z uspešno opravljenim diplomskim izpitom (12 ECTS). S tem skupaj zbere 180 KT.


 INFORMATIVNI DNEVI 

Individualni informativni dan (v živo ali preko spleta): Prijavite se TUKAJ

Klasični info dan:

E-info dan:

 

Prijava na Info dan


PRIJAVNI ROKI

2. prijavni rok: od 26. julija do 30. septembra 2020

Prijavo morate oddati preko državnega spletnega portala eVŠ

Informativna prijava

Rezervirajte si mesto in si zagotovite svetovanje pri prijavnih postopkih.

 

Informativna prijava


Zakaj Podjetništvo v perspektivnih panogah?

  • Obvladovanje podjetništva in usmeritev v strokovno področje. Pridobitev specializiranih poslovnih znanj – podjetništvo, marketing in turizem, ki omogočajo uspešno delovanje na gospodarsko perspektivnih področjih.
  • Visoka zaposljivost diplomantov. Program je zasnovan na analizi Raziskovalnega inštituta GEA College o zaposljivosti diplomantov. Več kot 95 % diplomantov GEA College je zaposlenih.
  • Povezanost in vključenost z gospodarstvom. Izvajanje študijskih programov z intenzivnim sodelovanjem s podjetji: študentski izzivi, študijske prakse, študije primerov, gostje iz gospodarstva itd.
  • Razvoj inovativnega podjetniškega razmišljanja. Poslovna interdisciplinarna znanja, metodološke podlage, orodja inovativnih poslovnih modelov. Izobraževanje podjetnikov strokovnjakov s perspektivo razumevanja lokalnega in globalnega poslovnega okolja.

 

Komu je študij namenjen?

  • Vsem, ki si želijo pridobiti znanje s področja podjetništva, marketinga in turizma.
  • Bodočim zaposlenim v malih in srednjih podjetjih, v družinskih podjetjih, v neprofitnih organizacijah, v državni in javni upravi ter javnem sektorju, ki bodo prevzemali vlogo vodenja in upravljanja.
  • Inovativnim podjetnikom, zaposlenim in vsem tistim, ki želijo nadgraditi znanje in se specializirati s področja podjetništva, marketinga in turizma.

Cilji študija

Osnovne poslovne veščine nadgraditi s specializiranim poslovnim znanjem podjetništva, marketinga in turizma. Izobrazba, ki omogoča perspektiven vstop na trg rastočih panog.

 

Osebni Kontakt:

Kontaktna oseba:
Tanja Merela

E-pošta:
referat@gea-college.si

Telefon: 01 5881 317

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial