Predstavitev programa

Dodiplomski 3 letni študijski program

Klasični študij ali kombiniran e-študij

Izredni študij

Program Podjetništvo v perspektivnih panogah


ZNAČILNOSTI PROGRAMA

Vrsta programa: dodiplomski visokošolski strokovni program

Trajanje študija: tri leta ( 180 kreditnih točk)

Pridobljen strokovni naslov:  diplomirani ekonomist/ekonomistka (VS); okrajšava: dipl. ekon. (VS)

Raven in stopnja izobrazbe: SOK raven: 7; EOK raven: 6; EOVK raven: Prva stopnja

Način študija: Izredni (klasični študij ali kombinirani e-študij)

Napredovanje v 2. letnik: 30 ECTS 1. letnika
Napredovanje v 3. letnik: 45 ECTS 1. letnika in 30 ECTS 2. letnika

Zaključek študija: Študent mora opraviti vse obveznosti študijskega programa. Študij zaključi s pripravo in uspešnim zagovorom diplomske naloge (12 ECTS) ali z uspešno opravljenim diplomskim izpitom (12 ECTS). S tem skupaj zbere 180 KT.


 INFORMATIVNI DNEVI 

Individualni informativni dan: Prijavite se TUKAJ

 

Prijava na Info dan


PRIJAVNI ROKI

1. prijavni rok: od 12. februarja do 25. julija 2019

2. prijavni rok: od 16. avgusta do 30. septembra oz. do zasedbe prostih mest

Prijavo morate oddati preko državnega spletnega portala eVŠ

Informativna prijava

Rezervirajte si mesto in si zagotovite svetovanje pri prijavnih postopkih.

 

Informativna prijava


Zakaj Podjetništvo v perspektivnih panogah?

  • Obvladovanje podjetništva in usmeritev v strokovno področje. Pridobitev specializiranih poslovnih znanj – podjetništvo, marketing in turizem, ki omogočajo uspešno delovanje na gospodarsko perspektivnih področjih.
  • Visoka zaposljivost diplomantov. Program je zasnovan na analizi Raziskovalnega inštituta GEA College o zaposljivosti diplomantov. Več kot 95 % diplomantov GEA College je zaposlenih.
  • Povezanost in vključenost z gospodarstvom. Izvajanje študijskih programov z intenzivnim sodelovanjem s podjetji: študentski izzivi, študijske prakse, študije primerov, gostje iz gospodarstva itd.
  • Razvoj inovativnega podjetniškega razmišljanja. Poslovna interdisciplinarna znanja, metodološke podlage, orodja inovativnih poslovnih modelov. Izobraževanje podjetnikov strokovnjakov s perspektivo razumevanja lokalnega in globalnega poslovnega okolja.

 

Komu je študij namenjen?

  • Vsem, ki si želijo pridobiti znanje s področja podjetništva, marketinga in turizma.
  • Bodočim zaposlenim v malih in srednjih podjetjih, v družinskih podjetjih, v neprofitnih organizacijah, v državni in javni upravi ter javnem sektorju, ki bodo prevzemali vlogo vodenja in upravljanja.
  • Inovativnim podjetnikom, zaposlenim in vsem tistim, ki želijo nadgraditi znanje in se specializirati s področja podjetništva, marketinga in turizma.

Cilji študija

Osnovne poslovne veščine nadgraditi s specializiranim poslovnim znanjem podjetništva, marketinga in turizma. Izobrazba, ki omogoča perspektiven vstop na trg rastočih panog.

 

Osebni Kontakt:

Kontaktna oseba:
Tanja Merela

E-pošta:
tanja.merela@gea-college.si

Telefon: 01 5881 317

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial