Cenik

IZREDNI PODIPLOMSKI MAGISTRSKI ŠTUDIJ II. STOPNJE MANAGEMENT KORPORATIVNE VARNOSTI

Program Management korporativne varnosti

 

Cenik 2017/2018

Cenik velja za prvi vpis na študijski program v š.l. 2017/2018

Podiplomski program Management korporativne varnosti

Klasični študij Kombiniran e-študij
Šolnina za 1. letnik 3.250,00 € 3.750,00 €
Šolnina za 2. letnik 3.250,00 € 3.750,00 €
Vpisnina 255,00 € 255,00 €
Diferencialni izpit 1.l. (pri neposrednem vpisu v 2.l.) 388,00 € 388,00 €

Investicija v znanje vkljucuje

Popusti
Plačilni pogoji

Podiplomski program Management korporativne varnosti v angleškem jeziku – Klasični študij

 

SLO/EU/EAA*/bivša YU** Drugi tuji državljani
Vpisnina za en letnik 255,00 € 255,00 €
Šolnina za 1. letnik 5.500,00 € 6.850,00 €
Šolnina  za 2. letnik (v ceno je vključeno mag. delo) 5.500,00 € 6.850,00 €

 

Podiplomski program Management korporativne varnosti  v angleškem jeziku – Kombinirani e-študij

SLO/EU/EAA*/bivša YU** Drugi tuji državljani
Vpisnina za en letnik 255,00 € 255,00 €
Šolnina za 1. letnik 6.325,00 € 7.850,00 €
Šolnina  za 2. letnik (v ceno je vključeno mag. delo) 6.325,00 € 7.850,00 €

Za več informacij o programu v angleškem jeziku kliknite TUKAJ


Štipendije
Popusti
Plačilni pogoji

Ostale storitve za študente za študijsko leto 2017/18

 

Magistrsko delo (plačilo v 2. letniku)*  925,00 €
Absolventski staž 255,00 €
Ponovni vpis 255,00 €
Evidenčni vpis (za vse študente, ki so brez statusa)** 255,00 €
Četrto  opravljanje izpita 160,00 €
Komisijski izpit 210,00 €
Prijava k posameznemu izpitu pri evidenčnem vpisu (če ima študent opravljene vse obveznosti za pristop k izpitu) 160,00 €
Izredni izpitni rok (če ima študent opravljene vse obveznosti za pristop k izpitu) 160,00 €
Prijava k posameznemu izpitu pri evidenčnem vpisu (če študent nima opravljenih vseh obveznosti za pristop k izpitu)*** 270,00 €
Izredni izpitni rok (če študent nima opravljenih vseh obveznosti za pristop k izpitu)*** 270,00 €
Ponovno poslušanje predmeta (vključen en pristop k izpitu) – vrednost ene kreditne točke 46,00 €
Diferencialni predmet z izpitom za dodiplomski študij – vrednost ene kreditne točke 46,00 €
Magistrsko delo (ob prijavi teme plačajo študentje, ki niso plačali magistrskega dela v okviru 2. letnika) 1.490,00 €
Cena drugega in vsakega nadaljnjega tehničnega pregleda dipl. ali mag. dela 70,00 €
Šesti ali vsak nadaljnji pregled mentorja pri dipl. ali mag. delu 150,00 €
Prošnje, vloge za izdajo sklepov (Komisija za študentske in študijske zadeve, Komisija za priznavanje znaj in spretnosti, Komisija za podiplomske zadeve, dekan) 65,00 €
Vloga za priznavanje znanj in spretnosti 65,00 €
Potrdilo o vpisu (4 izvodi ob vpisu brezplačno) 7,00 €
Potrdilo o opravljenih izpitih in povprečni oceni 7,00 €
Potrdilo o opravljenih izpitih  in povprečni oceni v angleškem jeziku 16,00 €
Potrdilo o študijskem programu 55,00 €
Dvojnik študentske izkaznice 8,00 €
Dvojnik magistrske listine 160,00 €
Dvojnik priloge k magistrski listini 160,00 €
Letni prispevek za študentski svet FP (obvezen za redne študente) 15,00 €
 Administrativni stroški dokumentacije, ki jo je potrebno pridobiti iz arhiva, po listini 25,00 €

Opombe

* Stroški magistrske naloge se poravnajo v 2. letniku.

**  Velja le za tekoče študijsko leto (se ne prenaša v naslednje študijsko leto).

*** Študnet se pred pristopom k izpitu usklajuje z visokošolskim učiteljem, da opravi vse obveznosti za pristop k izpitu.

Cenik 2016/2017

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial