Oblike študija

Podiplomski 2. letni študijski program

Klasični in Kombiniran e-študij

Izredni študij

Program Management korporativne varnosti

Oblike študija

Študent lahko izbira med klasičnim študijem in kombiniranim e-študijem.

Klasični študij: Predavanja potekajo v predavalnici in študentu omogočajo klasično interakcijo s predavatelji, gosti in sošolci. Študij se izvaja po razporedu, za redni študij potekajo predavanja od ponedeljka do petka, za izredni študij pa v petkih popoldan in sobotah dopoldan (izjemoma tudi med tednom v popoldanskem času).

Kombiniran e-študij:Kombiniran e-študij združuje najboljše vidike klasičnega študija in e-študija. Je kombinacija predavanj v spletni in klasični učilnici (približno 80% – splet, 20%- klasika), ki študentu omogočajo izpolnitev in doseganje izobraževalnih ciljev. Vsebina je skrbno načrtovana in dostopna študentom glede na njihov čas in študijski ritem.

Vsi študiji (ne glede na obliko) so podprti s sodobnim spletnim portalom E-GEA College, ki omogoča dostop do študijskih vsebin (gradiva, informacije o programu in študijskem procesu, navodila… ) 24 ur na dan. Študenti imajo na voljo tudi elektronski referat in elektronske baze knjižničnega gradiva. Dobra informacijska podpora tako omogoča lažji študij tudi tistim, ki imajo veliko poslovnih, športnih ali drugih obveznosti.

 

Informativna prijava

Osebni Kontakt:

Kontaktna oseba:
Tanja Milardović

E-pošta:
tanja.milardovic@gea-college.si

Telefon: 01 5881 317

Faks: 01 5881 333

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial