Cenik

Upravljanje s tveganji in korporativna varnost

Cenik 2019/2020

Cenik velja za prvi vpis na študijski program v š.l. 2019/2020

Podiplomski program Upravljanje s tveganji in management korporativne varnosti

Klasični študij Kombiniran e-študij
Šolnina za 1. letnik 3.550,00 € 3.950,00 €
Šolnina za 2. letnik 3.550,00 € 3.950,00 €
Vpisnina 255,00 € 255,00 €
Diferencialni izpit 1.l. (pri neposrednem vpisu v 2.l.) 388,00 € 388,00 €

Investicija v znanje vkljucuje

Popusti
Plačilni pogoji

Podiplomski program Upravljanje s tveganji in korporativna varnost v angleškem jeziku – Klasični študij

 

SLO/EU/EAA1/bivša YU2 Drugi tuji državljani
Vpisnina za en letnik 255,00 € 255,00 €
Šolnina za 1. letnik 5.550,00 € 6.850,00 €
Šolnina  za 2. letnik (v ceno je vključeno mag. delo) 5.550,00 € 6.850,00 €

Podiplomski program Upravljanje s tveganji in korporativna varnost v angleškem jeziku – Kombinirani e-študij

SLO/EU/EAA1/bivša YU2 Drugi tuji državljani
Vpisnina za en letnik 255,00 € 255,00 €
Šolnina za 1. letnik 6.450,00 € 7.750,00 €
Šolnina  za 2. letnik (v ceno je vključeno mag. delo) 6.450,00 € 7.750,00 €

1EEA: Evropski gospodarski prostor (EU članice ter Islandija, Liechtenstein, Norveška, Švica)

2 bivše YU države, ki niso EU članice (Bosna in Hercegovina, Republika Kosovo, FYR Makedonija, Črna Gora, Republika Srbija)


Za več informacij o programu v angleškem jeziku kliknite TUKAJ


Štipendije
Popusti
Plačilni pogoji

 

Dodatne storitve za študente

Magistrska naloga (zaračuna se ob vpisu v 2. letnik)** 950,00 €
Absolventski staž 255,00 €
Ponovni vpis =  (vpisnina + polovica šolnine oz. dodatnih storitev ponavljajočega letnika)
Individualni študijski načrt*  – 20 ur konzultacij 2.000,00 € + DDV
Individualni študijski načrt*  – 10 ur konzultacij 1.200,00 € + DDV
Individualni študijski načrt*  – 5 ur konzultacij 650,00 € + DDV
Evidenčni vpis (za vse študente, ki so brez statusa) 255,00 €
Naknadno opravljanje obveznosti, ki so pogoj za pristop k izpitu, za predmete izven vpisanega letnika (konzultacije do 2 pedagoški uri) 110,00 €
Četrto  opravljanje izpita 160,00 €
Komisijski izpit 210,00 €
Prijava k posameznemu izpitu pri evidenčnem vpisu (če ima študent opravljene vse obveznosti za pristop k izpitu)**** 160,00 €
Izredni izpitni rok (če ima študent opravljene vse obveznosti za pristop k izpitu) 160,00 €
Prijava k posameznemu izpitu pri evidenčnem vpisu (če študent nima opravljenih vseh obveznosti za pristop k izpitu)**** 270,00 €
Izredni izpitni rok (če študent nima opravljenih vseh obveznosti za pristop k izpitu)**** 270,00 €
Ponovno poslušanje predmeta magistrski programi (vključen en pristop k izpitu*****) – vrednost ene kreditne točke 65,00 €
Diferencialni predmet z izpitom za magistrski program – vrednost ene kreditne točke 65,00 €
Magistrsko delo (ob prijavi teme plačajo študentje, ki niso plačali magistrskega dela v okviru 2. letnika) 1.490,00 €
Diferencialni izpit 1.l. (pri neposrednem vpisu v 2.l.) za magistrski študij 388,00 €
Cena drugega in vsakega nadaljnjega tehničnega pregleda dipl. ali mag. dela 70,00 €
Šesti ali vsak nadaljnji pregled mentorja pri dipl. ali mag. delu 150,00 €
Prošnje, vloge za izdajo sklepov (Komisija za študentske in študijske zadeve, Komisija za priznavanje znaj in spretnosti, Komisija za podiplomske zadeve, dekan) 65,00 €
Vloga za priznavanje znanj in spretnosti 65,00 €
Potrdilo o vpisu (4 izvodi ob vpisu brezplačno) 7,00 €
Potrdilo o opravljenih izpitih in povprečni oceni 7,00 €
Potrdilo o opravljenih izpitih  in povprečni oceni v angleškem jeziku 16,00 €
Potrdilo o študijskem programu 55,00 €
Dvojnik študentske izkaznice 8,00 €
Dvojnik diplomske listine 160,00 €
Dvojnik priloge k diplomi 160,00 €
Administrativni stroški dokumentacije, ki jo je potrebno pridobiti iz arhiva, po listini 25,00 €

 

Opombe

*  Ostale storitve vključujejo 22 % DDV.

**  Magistrska naloga se plača skupaj s stroški izobraževanja v 2. letniku.

**** Študent se pred pristopom k izpitu usklajuje z visokošolskim učiteljem, da opravi vse obveznosti za pristop k izpitu.

***** Velja le za tekoče študijsko leto (se ne prenaša v naslednje študijsko leto).


ARHIV CENIKOV

Cenik 2018/2019

 

Upravljanje s tveganji in korporativna varnost

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial