Oblike študija

Najmanj 26 ur video predavanj

E-študij

Izredni študij

Upravljanje s tveganji in korporativna varnost

Oblike študija

E-študij: E-študij je zasnovan na način, da si lahko študent prilagaja kdaj opravi določene študijske aktivnosti, še vedno pa so določeni roki, ki jih morajo študenti upoštevati. Študij poteka na daljavo preko platforme in določenega števila sinhronih predavanj na daljavo, ki so določene z urnikom.

Študij je podprt s sodobnim spletnim portalom E-GEA College, ki omogoča dostop do študijskih vsebin (gradiva, informacije o programu in študijskem procesu, navodila… ) 24 ur na dan. Študentje imajo na voljo tudi elektronski referat in elektronske baze knjižničnega gradiva. Dobra informacijska podpora tako omogoča lažji študij tudi tistim, ki imajo veliko poslovnih, športnih ali drugih obveznosti.

 

Informativna prijava

Osebni Kontakt:

Kontaktna oseba:
Klara Vidmar

E-pošta:
referat@gea-college.si

Telefon: 01 5881 300

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial