Predstavitev programa

Najmanj 26 ur video predavanj

Klasični in Kombiniran e-študij

Izredni študij

Program Upravljanje s tveganji in korporativna varnost

Študij smo obogatili tudi z najmanj 28 – imi urami video predavanj, za katere smo prepričani, da vam bodo v izjemno pomoč pri študiju!


ZNAČILNOSTI PROGRAMA

Trajanje študija: 2 leti (120 ECTS)

Pridobljen strokovni naslov:  magister/magistrica upravljanja s tveganji

Raven in stopnja izobrazbe: SOK raven: 8; EOK raven: 7; EOVK raven: Druga stopnja;

Način študija: Izredni (klasični študij ali kombiniran e-študij)

Napredovanje v 2. letnik: 36 ECTS 1. letnika

Študentu pripada absolventski staž skladno z veljavno zakonodajo.

Zaključek študija: Študent mora opraviti vse obveznosti študijskega programa. Študij zaključi s pripravo in uspešnim zagovorom magistrske naloge (20 ECTS). S tem skupaj zbere 120 KT.


INFORMATIVNI DNEVI

Individualni informativni dan (v živo ali preko spleta): Prijavite se TUKAJ

E-info dan: četrtek, 20.8.2020, ob 17. uri. Prijavite se TUKAJ

Klasični info dan: četrtek, 20.8.2020, ob 15. uri. Prijavite se TUKAJ

 

Prijava na Info dan

 


PRIJAVNI ROKI

1. prijavni rok: od 12. februarja do 25. julija 2020

2. prijavni rok: od 26. julija do 30. septembra 2020

Prijavo morate oddati preko državnega spletnega portala eVŠ

Informativna prijava

Rezervirajte si mesto in si zagotovite svetovanje pri prijavnih postopkih.

Informativna prijava

 


Zakaj Upravljanje s tveganji in korporativna varnosti?

  • Študij za poklic prihodnosti. Študij daje multidisciplinarna teoretična in praktična znanja s področja managementa in obvladovanja najrazličnejših tveganj v podjetju.
  • Nadgradnja širokega poslovnega znanja. Študij omogoča spoznavanje vsebin, ki so značilne za korporativno varnost: geostrateški in politični vidiki varnostnih tveganj, varnostni standardi v poslovnih procesih, upravljanje varnostnih tveganj, načrtovanje in razvoj korporativne varnosti na vseh nivojih, procesi nadzora, gospodarsko poizvedovanje in mehanizmi za obvladovanje najrazličnejših tveganj.
  • Spoznavanje globalnega poslovnega okolja. Tekom študija se obravnava številne primere iz domačih in mednarodnih podjetij, ki jih predstavljajo vrhunski strokovnjaki na področju varnosti v regiji.
  • Mreženje in osebni pristop. Študij poteka v manjših skupinah, ki omogočajo neposredno sodelovanje predavateljev in študentov.

Komu je študij namenjen?

  • Managerjem in strokovnjakom s področja korporativne varnosti, ki si želijo razširiti svoje poslovno znanje in pridobiti širšo perspektivo za dobro razumevanje globalnega poslovnega, informacijsko-komunikacijskega in varnostnega okolja.
  • Tistim, ki si želijo pridobiti znanje za vodenje oddelkov na področju korporativne varnosti v javnem in gospodarskem okolju ter mednarodnih korporacijah.
  • Podjetnikom in zaposlenim v sistemih, ki delujejo na področju energetike, telekomunikacij, informatike, transporta, financ in vsem, ki se srečujejo z vprašanjem varnosti ter tveganj v organizacijah.

 Cilji študija

Omogočiti obvladovanje poslovno varnostnih mehanizmov v gospodarstvu, industriji, državnih institucijah in civilni družbi.

Pridobitev kompetenc
Preberite več o programu

 


Informacije v angleškem jeziku bomo objavili v kratkem


nakvis1 fibaa_logo-und-institutional-evaluation-by-fibaa-consult

*GEA College – Fakulteta za podjetništvo in program Podjetništvo 1. bolonjske stopnje sta bila evalvirana s strani nemške inštitucije za nadzor kakovosti v visokem šolstvu, FIBAA.

Osebni Kontakt:

Kontaktna oseba:
Jan Nalesnik

E-pošta:
referat@gea-college.si

Telefon: 01 5881 349

Faks: 01 5881 333

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial