Predstavitev programa

Najmanj 28 ur video predavanj

Klasični in Kombiniran e-študij

Izredni študij

Program Upravljanje s tveganji in korporativna varnost

Študij smo obogatili tudi z najmanj 28 – imi urami video predavanj, za katere smo prepričani, da vam bodo v izjemno pomoč pri študiju!


ZNAČILNOSTI PROGRAMA

Trajanje študija: 2 leti (120 ECTS)

Pridobljen strokovni naslov:  magister/magistrica upravljanja s tveganji

Raven in stopnja izobrazbe: SOK raven: 8; EOK raven: 7; EOVK raven: Druga stopnja;

Način študija: Izredni (klasični študij ali kombiniran e-študij)

Napredovanje v 2. letnik: 36 ECTS 1. letnika

Študentu pripada absolventski staž skladno z veljavno zakonodajo.

Zaključek študija: Študent mora opraviti vse obveznosti študijskega programa. Študij zaključi s pripravo in uspešnim zagovorom magistrske naloge (20 ECTS). S tem skupaj zbere 120 KT.


INFORMATIVNI DNEVI

Individualni informativni dan: Prijavite se TUKAJ

Klasični info dan: petek, 14. 2. 2020, ob 10. in 17. uri in sobota, 15.2.2020, ob 10. uri. Prijavite se TUKAJ

E-info dan: petek, 14. 2. 2020, ob 15. uri. Prijavite se TUKAJ

 

Prijava na Info dan


PRIJAVNI ROKI

Prijavite se lahko: predvidoma od februarja 2020 (točne datume sporočimo naknadno)

Prijavo morate oddati preko državnega spletnega portala eVŠ

Informativna prijava

Rezervirajte si mesto in si zagotovite svetovanje pri prijavnih postopkih.

Informativna prijava

 


Zakaj Upravljanje s tveganji in korporativna varnosti?

  • Študij za poklic prihodnosti. Študij daje multidisciplinarna teoretična in praktična znanja s področja managementa in obvladovanja najrazličnejših tveganj v podjetju.
  • Nadgradnja širokega poslovnega znanja. Študij omogoča spoznavanje vsebin, ki so značilne za korporativno varnost: geostrateški in politični vidiki varnostnih tveganj, varnostni standardi v poslovnih procesih, upravljanje varnostnih tveganj, načrtovanje in razvoj korporativne varnosti na vseh nivojih, procesi nadzora, gospodarsko poizvedovanje in mehanizmi za obvladovanje najrazličnejših tveganj.
  • Spoznavanje globalnega poslovnega okolja. Tekom študija se obravnava številne primere iz domačih in mednarodnih podjetij, ki jih predstavljajo vrhunski strokovnjaki na področju varnosti v regiji.
  • Mreženje in osebni pristop. Študij poteka v manjših skupinah, ki omogočajo neposredno sodelovanje predavateljev in študentov.

Komu je študij namenjen?

  • Managerjem in strokovnjakom s področja korporativne varnosti, ki si želijo razširiti svoje poslovno znanje in pridobiti širšo perspektivo za dobro razumevanje globalnega poslovnega, informacijsko-komunikacijskega in varnostnega okolja.
  • Tistim, ki si želijo pridobiti znanje za vodenje oddelkov na področju korporativne varnosti v javnem in gospodarskem okolju ter mednarodnih korporacijah.
  • Podjetnikom in zaposlenim v sistemih, ki delujejo na področju energetike, telekomunikacij, informatike, transporta, financ in vsem, ki se srečujejo z vprašanjem varnosti ter tveganj v organizacijah.

 Cilji študija

Omogočiti obvladovanje poslovno varnostnih mehanizmov v gospodarstvu, industriji, državnih institucijah in civilni družbi.

Pridobitev kompetenc
Preberite več o programu

 


Informacije v angleškem jeziku bomo objavili v kratkem


nakvis1 fibaa_logo-und-institutional-evaluation-by-fibaa-consult

*GEA College – Fakulteta za podjetništvo in program Podjetništvo 1. bolonjske stopnje sta bila evalvirana s strani nemške inštitucije za nadzor kakovosti v visokem šolstvu, FIBAA.

Osebni Kontakt:

Kontaktna oseba:
Jan Nalesnik

E-pošta:
jan.nalesnik@gea-college.si

Telefon: 01 5881 349

Faks: 01 5881 333

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial