Razpis in način prijave

Program Upravljanje s tveganji in korporativna varnost

Prijava in vpisni postopki

Trajanje študija: študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS


Pridobljeni strokovni naslov: magister/magistrica upravljanja s tveganji

Okrajšava: mag.upr. s tveg.


Prijavni roki:

2. Prijavni rok: od 16. julija do 30. septembra 2022

Prijavo morate oddati preko državnega spletnega portala eVŠ

evs_prijava


Kako se prijaviti?

Kako se prijaviti?

VPISNI POGOJI IN VPIS

Vpis: Kandidati bodo na podlagi pravilno oddane prijave prejeli vabilo na vpis po pošti.

Vpisni pogoji za vpis v 1. letnik
Vpis za študente s tujimi listinami o izobraževanju

NAČIN IN OBLIKA ŠTUDIJA

Način in oblika študija

VPISNA MESTA

Upravljanje s tveganji in
korporativna varnost – 2. stopnja
1. letnik 2. letnik
Ljubljana 40 Število vpisnih mest je omejeno z razpisanimi vpisnimi mesti za 1. letnik generacije
Tujci iz ne EU držav 20 Število vpisnih mest je omejeno z razpisanimi vpisnimi mesti za 1. letnik generacije

Pogoj za izvajanje študija je 20 vpisanih študentov za posamezen letnik.

 

Posebni pogoji za vpis
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial