Razpis in način prijave

Program Upravljanje s tveganji in korporativna varnost

Prijava in vpisni postopki

Trajanje študija: študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS


Pridobljeni strokovni naslov: magister/magistrica upravljanja s tveganji

Okrajšava: mag.upr. s tveg.


Prijavni roki:

1. prijavni rok: od 16. februarja do 1. avgusta 2021

2. prijavni rok: od 2. avgusta do 30. septembra 2021

Prijavo morate oddati preko državnega spletnega portala eVŠ

evs_prijava


Kako se prijaviti?

Kako se prijaviti?

VPISNI POGOJI IN VPIS

Vpis: Kandidati bodo na podlagi pravilno oddane prijave prejeli vabilo na vpis po pošti.

Vpisni pogoji za vpis v 1. letnik
Vpis za študente s tujimi listinami o izobraževanju

NAČIN IN KRAJ ŠTUDIJA

Način in kraj študija

VPISNA MESTA

Management korporativne varnosti 1. letnik 2. letnik e-študij 1. letnik
Ljubljana 40 20 40
Tujci iz ne EU držav 20 10 20

Pogoj za izvajanje študija je 20 vpisanih študentov za posamezen letnik.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial