Cenik

Program Podjetništvo


Za več informacij o programu v angleškem jeziku kliknite TUKAJ


 

 Cenik 2022/2023

Dodiplomski redni študij podjetništva – Klasični študij

Cena
Vpisnina za en letnik1 270,00 €
Dodatne storitve za en letnik2 1.800,00 €
Šolnina in dodatne storitve za en letnik za študente, ki niso upravičeni do javnega financiranja 3.600,00 €

Plačilni pogoji

 

Investicija v znanje vkljucuje

 

Druge dodatne storitve za študente

 

Diplomska naloga / Diplomski izpit (zaračuna se ob vpisu v 3. letnik) 575,00 €
Absolventski staž 270,00 €
Vsakoletna vpisnina1 (t.i. evidenčni vpis – za študente, ki so že študirali na GEA College-FP in so brez statusa) 270,00 €
Ponovni vpis – REDNI študij =  (vpisnina + celotne dodatne storitve ponavljajočega letnika)
Dokončanje predmeta dodiplomski programi za nazaj ali dodatni predmet ob prepisu na programa (ponovno poslušanje predmeta, dostop do spletne učilnice, 3 redni roki, konzultacija)5 400,00 €
Naknadno opravljanje obveznosti, ki so pogoj za pristop k izpitu 110,00 €
Četrto  opravljanje izpita 170,00 €
Peto opravljanje izpita (Komisijski izpit) 220,00 €
Šesto in vsako nadaljnje opravljanje izpita (če je odobreno) 1.000,00 €
Izredni izpitni rok (če ima študent opravljene vse obveznosti za pristop k izpitu) 170,00 €
Diferencialni predmet z izpitom v primeru ob vpisu po Merilih za prehode (en izpitni rok) 170,00 €
Diplomsko delo ali diplomski izpit (ob prijavi teme plačajo izredni študentje, ki niso plačali diplomskega dela ali diplomskega izpita v okviru 3. letnika) 700,00 €
Ponovno opravljanje diplomskega izpita ali sprememba načina opravljanja postopka diplomiranja po že pričetem prvotno izbranem postopku za redne in izredne študente (menjava diplome za diplomski izpit ali obratno) 700,00 €
Ponovna prijava teme diplomskega dela po preteku dveh let od prijave teme diplomskega dela 350,00 €
Individualna obravnava7 (priprava ind. študijskega načrta, posvet, dostop do učiteljev, svetovalca, spremljanje študenta) – 10 in več izpitov v študijskem letu 2.000,00 € + DDV
Individualna obravnava7 (priprava ind. študijskega načrta, posvet, dostop do učiteljev, svetovalca, spremljanje študenta) – od 6. do 9. izpitov v študijskem letu 1.200,00 € + DDV
Individualna obravnava7 (priprava ind. študijskega načrta, posvet, dostop do učiteljev, svetovalca, spremljanje študenta) – od 2. do 5. izpitov v študijskem letu 650,00 € + DDV
Cena drugega in vsakega nadaljnjega tehničnega pregleda dipl. ali mag. dela 70,00 €
Šesta ali vsaka nadaljnja iteracija (pregled) mentorja pri dipl. ali mag. delu 150,00 €
Prošnje, vloge za izdajo sklepov (Komisija za študentske in študijske zadeve, Komisija za podiplomske zadeve, dekan) 70,00 €
Prošnja za priznavanje izpitov iz drugih šol – tujina Evropa 210,00 €
Prošnja za priznavanje izpitov iz drugih šol – tujina ostalo 420,00 €
Vloga za priznavanje znanj in spretnosti 70,00 €
Potrdilo o vpisu (4 izvodi ob vpisu brezplačno) 20,00 €
Potrdilo o opravljenih izpitih in povprečni oceni 20,00 €
Potrdilo o opravljenih izpitih  in povprečni oceni v angleškem jeziku 20,00 €
Potrdilo o študijskem programu 50,00 €
Dvojnik študentske izkaznice 20,00 €
Dvojnik diplomske listine 150,00 €
Dvojnik priloge k diplomi 150,00 €
Letni prispevek za študentski svet FP (obvezen za redne študente) 15,00 €
Karierno svetovanje – 1 ura8 50,00 €
Administrativni stroški dokumentacije, ki jo je potrebno pridobiti iz arhiva, po listini 50,00 €

 

Opombe

Na nobeno od postavk cenika se ne obračunava DDV, razen:

1  Vpisnina se zaračuna ob vsakem novem študijskem letu dokler študent ne zaključi študija (tako v primeru, ko ima status in tudi ko nima statusa, če ponavlja, če je absolvent, če opravlja obveznosti brez statusa). Vpisnina se ne zaračuna le v primeru, da je študent oddal zaključno delo do najkasneje 10.9. in čaka le še na zgovor zaključnega dela (zagovor mora biti do najkasneje 31.12.).

Ostale storitve vključujejo 22 % DDV.

3 Diplomo ali diplomski izpit se plača skupaj s stroški izobraževanja v 3. letniku

4 Magistrsko delo se plača skupaj s stroški izobraževanja v 2. letniku.

5 Plačilo v primeru, ko se predmet opravlja za 2 ali več let nazaj. Študent se pred pristopom k izpitu usklajuje s visokošolskim učiteljem.

6 Slušatelji, ki niso ali ne bodo vpisani na GEA College – FP.

7 Individualno obravnava se plača dodatno poleg vsakoletne šolnine in vpisnine.

Vsak študent je upravičen do brezplačnega kariernega svetovanja v trajanju 1 ure. Vsaka nadaljnja ura se obračuna po ceniku.


ARHIV CENIKOV

Cenik 2021/2022

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial