Cenik

Cenik za študijsko leto 2018/19

Program Podjetništvo


Za več informacij o programu v angleškem jeziku kliknite TUKAJ


 

Cenik 2018/2019

Dodiplomski redni študij podjetništva – Klasični študij

Cena
Vpisnina za en letnik 255,00 €
Dodatne storitve za en letnik* 1.465,00 €
Plačilni pogoji

 

Investicija v znanje vkljucuje

Dodiplomski izredni študij podjetništva 

Klasični študij Kombiniran e-študij
Šolnina in dodatne storitve za 1. letnik 2.725,00 € 3.150,00 €
Šolnina  in dodatne storitve za 2. letnik 2.725,00 € 3.150,00 €
Šolnina in dodatne storitve za 3. letnik 2.725,00 € 3.150,00 €
Vpisnina za en letnik 255,00 € 255,00 €
Popusti
Plačilni pogoji

POSEBNA ZNIŽANA CENA ZA DIPLOMANTE VIŠJIH STROKOVNI ŠOL IZ EKONOMSKO POSLOVNEGA PODROČJA ZA DODIPLOMSKI IZREDNI ŠTUDIJ PODJETNIŠTVA

Klasični študij Kombiniran e-študij
Vpisnina za 2. letnik 255,00 € 255,00 €
Šolnina in dodatne storitve za 2. letnik* 2.725,00 € 3.150,00 €
Vpisnina za 3. letnik 255,00 € 255,00 €
Šolnina in dodatne storitve za 3. letnik 1.363,00 € 1.600,00 €

 

Popusti
Plačilni pogoji

Dodiplomski izredni študij Podjetništva v angleškem jeziku – Klasični študij

SLO/EU/EAA*/bivša YU** Drugi tuji državljani
Vpisnina za en letnik 255,00 € 255,00 €
Šolnina in dodatne storitve za 1. letnik 3.950,00 € 5.150,00 €
Šolnina  in dodatne storitve za 2. letnik 3.950,00 € 5.150,00 €
Šolnina in dodatne storitve za 3. letnik 3.950,00 € 5.150,00 €

 

Dodiplomski izredni študij Podjetništva v angleškem jeziku – Kombiniran e-študij

SLO/EU/EAA*/bivša YU** Drugi tuji državljani
Vpisnina za en letnik 255,00 € 255,00 €
Šolnina in dodatne storitve za 1. letnik 4.550,00 € 5.900,00 €
Šolnina  in dodatne storitve za 2. letnik 4.550,00 € 5.900,00 €
Šolnina in dodatne storitve za 3. letnik (v ceno je vključeno diplomsko delo)* 4.550,00 € 5.900,00 €

Štipendije
Popusti
Plačilni pogoji

Ostale storitve za študente za študijsko leto 2018/19

 

Diplomska naloga / Diplomski izpit (plačilo v 3. letniku)*** 525,00 €
Absolventski staž 255,00 €
Ponovni vpis (vpisnina + polovica šolnine oz. dodatnih storitev ponavljajočega letnika)
Evidenčni vpis (za vse študente, ki so brez statusa) 255,00 €
Četrto  opravljanje izpita 160,00 €
Naknadno opravljanje obveznosti, ki so pogoj za pristop k izpitu, za predmete izven vpisanega letnika (konzultacije do 2 pedagoški uri) 110,00 €
Komisijski izpit 210,00 €
Prijava k posameznemu izpitu pri evidenčnem vpisu (če ima študent opravljene vse obveznosti za pristop k izpitu) 160,00 €
Izredni izpitni rok (če ima študent opravljene vse obveznosti za pristop k izpitu) 160,00 €
Prijava k posameznemu izpitu pri evidenčnem vpisu (če študent nima opravljenih vseh obveznosti za pristop k izpitu)**** 270,00 €
Izredni izpitni rok (če študent nima opravljenih vseh obveznosti za pristop k izpitu)**** 270,00 €
Ponovno poslušanje predmeta (vključen en pristop k izpitu*****) – vrednost ene kreditne točke 46,00 €
Diferencialni predmet z izpitom za dodiplomski študij – vrednost ene kreditne točke 46,00 €
Diplomsko delo ali diplomski izpit (ob prijavi teme plačajo izredni študentje, ki niso plačali diplomskega dela ali diplomskega izpita v okviru 3. letnika) 650,00 €
Ponovno opravljanje diplomskega izpita ali sprememba načina opravljanja postopka diplomiranja po že pričetem prvotno izbranem postopku (menjava diplome za diplomski izpit ali obratno) 650,00 €
Cena drugega in vsakega nadaljnjega tehničnega pregleda dipl. ali mag. dela 70,00 €
Šesti ali vsak nadaljnji pregled mentorja pri dipl. ali mag. delu 150,00 €
Prošnje, vloge za izdajo sklepov (Komisija za študentske in študijske zadeve, Komisija za priznavanje znaj in spretnosti, Komisija za podiplomske zadeve, dekan) 65,00 €
Vloga za priznavanje znanj in spretnosti 65,00 €
Potrdilo o vpisu (4 izvodi ob vpisu brezplačno) 7,00 €
Potrdilo o opravljenih izpitih in povprečni oceni 7,00 €
Potrdilo o opravljenih izpitih  in povprečni oceni v angleškem jeziku 16,00 €
Potrdilo o študijskem programu 55,00 €
Dvojnik študentske izkaznice 8,00 €
Dvojnik diplomske listine 160,00 €
Dvojnik priloge k diplomi 160,00 €
Letni prispevek za študentski svet FP (obvezen za redne študente) 15,00 €
 Administrativni stroški dokumentacije, ki jo je potrebno pridobiti iz arhiva, po listini 25,00 €

 

Opombe

*  Na nobeno od postavk cenika se ne obračunava DDV, razen: Dodatne storitve vključujejo 22 % DDV.

**  Velja le za tekoče študijsko leto (se ne prenaša v naslednje študijsko leto).

*** Diplomo ali diplomski izpit se plača skupaj s stroški izobraževanja v 3. letniku.

**** Študent se pred pristopom k izpitu usklajuje z visokošolskim učiteljem, da opravi vse obveznosti za pristop k izpitu.

***** Velja le za tekoče študijsko leto (se ne prenaša v naslednje študijsko leto).


ARHIV CENIKOV

Cenik 2017/2018

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial