Cenik

Cenik za študijsko leto 2019/20

Program Podjetništvo


Za več informacij o programu v angleškem jeziku kliknite TUKAJ


 

Cenik 2019/2020

Dodiplomski redni študij podjetništva – Klasični študij

Cena
Vpisnina za en letnik 255,00 €
Dodatne storitve za en letnik* 1.685,00 €
Plačilni pogoji

 

Investicija v znanje vkljucuje

Dodiplomski izredni študij podjetništva 

Klasični študij Kombiniran e-študij
Šolnina in dodatne storitve za 1. letnik 3.350,00 € 3.750,00 €
Šolnina  in dodatne storitve za 2. letnik 3.350,00 € 3.750,00 €
Šolnina in dodatne storitve za 3. letnik 3.350,00 € 3.750,00 €
Vpisnina za en letnik 255,00 € 255,00 €
Popusti
Plačilni pogoji

POSEBNA ZNIŽANA CENA ZA DIPLOMANTE VIŠJIH STROKOVNI ŠOL IZ EKONOMSKO POSLOVNEGA PODROČJA ZA DODIPLOMSKI IZREDNI ŠTUDIJ PODJETNIŠTVA

Klasični študij Kombiniran e-študij
Vpisnina za 2. letnik 255,00 € 255,00 €
Šolnina in dodatne storitve za 2. letnik* 3.350,00 € 3.750,00 €
Vpisnina za 3. letnik 255,00 € 255,00 €
Šolnina in dodatne storitve za 3. letnik 1.675,00 € 1.875,00 €

 

Popusti
Plačilni pogoji

Dodiplomski izredni študij Podjetništva v angleškem jeziku – Klasični študij

SLO/EU/EAA1/bivša YU2 Drugi tuji državljani
Vpisnina za en letnik 255,00 € 255,00 €
Šolnina in dodatne storitve za 1. letnik 4.350,00 € 5.550,00 €
Šolnina  in dodatne storitve za 2. letnik 4.350,00 € 5.550,00 €
Šolnina in dodatne storitve za 3. letnik (v ceno je vključeno diplomsko delo)* 4.350,00 € 5.550,00 €

 

Dodiplomski izredni študij Podjetništva v angleškem jeziku – Kombiniran e-študij

SLO/EU/EAA1/bivša YU2 Drugi tuji državljani
Vpisnina za en letnik 255,00 € 255,00 €
Šolnina in dodatne storitve za 1. letnik 4.950,00 € 6.250,00 €
Šolnina  in dodatne storitve za 2. letnik 4.950,00 € 6.250,00 €
Šolnina in dodatne storitve za 3. letnik (v ceno je vključeno diplomsko delo)* 4.950,00 € 6.250,00 €

1EEA: Evropski gospodarski prostor (EU članice ter Islandija, Liechtenstein, Norveška, Švica)

2EX YU države, ki niso EU članice (Bosna in Hercegovina, Republika Kosovo,  Makedonija, Črna Gora, Republika Srbija)

Štipendije
Popusti
Plačilni pogoji

Dodatne storitve za študente

 

Diplomska naloga / Diplomski izpit (zaračuna se ob vpisu v 3. letnik)** 525,00 €
Absolventski staž 255,00 €
Ponovni vpis =  (vpisnina + polovica šolnine oz. dodatnih storitev ponavljajočega letnika)
Individualni študijski načrt*  – 20 ur konzultacij 2.000,00 € + DDV
Individualni študijski načrt*  – 10 ur konzultacij 1.200,00 € + DDV
Individualni študijski načrt*  – 5 ur konzultacij 650,00 € + DDV
Evidenčni vpis (za vse študente, ki so brez statusa) 255,00 €
Naknadno opravljanje obveznosti, ki so pogoj za pristop k izpitu, za predmete izven vpisanega letnika (konzultacije do 2 pedagoški uri) 110,00 €
Četrto  opravljanje izpita 160,00 €
Komisijski izpit 210,00 €
Prijava k posameznemu izpitu pri evidenčnem vpisu (če ima študent opravljene vse obveznosti za pristop k izpitu)**** 160,00 €
Izredni izpitni rok (če ima študent opravljene vse obveznosti za pristop k izpitu) 160,00 €
Prijava k posameznemu izpitu pri evidenčnem vpisu (če študent nima opravljenih vseh obveznosti za pristop k izpitu)**** 270,00 €
Izredni izpitni rok (če študent nima opravljenih vseh obveznosti za pristop k izpitu)**** 270,00 €
Ponovno poslušanje predmeta program Podjetništvo (vključen en pristop k izpitu*****) – vrednost ene kreditne točke 60,00 €
Diferencialni predmet z izpitom za program Podjetništvo – vrednost ene kreditne točke 60,00 €
Diplomsko delo ali diplomski izpit (ob prijavi teme plačajo izredni študentje, ki niso plačali diplomskega dela ali diplomskega izpita v okviru 3. letnika) 650,00 €
Ponovno opravljanje diplomskega izpita ali sprememba načina opravljanja postopka diplomiranja po že pričetem prvotno izbranem postopku (menjava diplome za diplomski izpit ali obratno) 650,00 €
Cena drugega in vsakega nadaljnjega tehničnega pregleda dipl. ali mag. dela 70,00 €
Šesti ali vsak nadaljnji pregled mentorja pri dipl. ali mag. delu 150,00 €
Prošnje, vloge za izdajo sklepov (Komisija za študentske in študijske zadeve, Komisija za priznavanje znaj in spretnosti, Komisija za podiplomske zadeve, dekan) 65,00 €
Vloga za priznavanje znanj in spretnosti 65,00 €
Potrdilo o vpisu (4 izvodi ob vpisu brezplačno) 7,00 €
Potrdilo o opravljenih izpitih in povprečni oceni 7,00 €
Potrdilo o opravljenih izpitih  in povprečni oceni v angleškem jeziku 16,00 €
Potrdilo o študijskem programu 55,00 €
Dvojnik študentske izkaznice 8,00 €
Dvojnik diplomske listine 160,00 €
Dvojnik priloge k diplomi 160,00 €
Letni prispevek za študentski svet FP (obvezen za redne študente) 15,00 €
 Administrativni stroški dokumentacije, ki jo je potrebno pridobiti iz arhiva, po listini 25,00 €

 

Opombe

*  Ostale storitve vključujejo 22 % DDV.

**  Diplomo ali diplomski izpit se plača skupaj s stroški izobraževanja v 3. letniku.

**** Študent se pred pristopom k izpitu usklajuje z visokošolskim učiteljem, da opravi vse obveznosti za pristop k izpitu.

***** Velja le za tekoče študijsko leto (se ne prenaša v naslednje študijsko leto).


ARHIV CENIKOV

Cenik 2018/2019

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial