Oblike študija

Dodiplomski 3 letni študijski program

Klasični študij

Redni študij

Program Podjetništvo

Oblike študija

 

Klasični študij: Predavanja potekajo v predavalnici in študentu omogočajo klasično interakcijo s predavatelji, gosti in sošolci. Študij se izvaja po razporedu, za redni študij potekajo predavanja od ponedeljka do petka, za izredni študij pa v petkih popoldan in sobotah dopoldan (izjemoma tudi med tednom v popoldanskem času).

 

Vsi študiji (ne glede na obliko) so podprti s sodobnim spletnim portalom E-GEA College, ki omogoča dostop do študijskih vsebin (gradiva, informacije o programu in študijskem procesu, navodila… ) 24 ur na dan. Študenti imajo na voljo tudi elektronski referat in elektronske baze knjižničnega gradiva. Dobra informacijska podpora tako omogoča lažji študij tudi tistim, ki imajo veliko poslovnih, športnih ali drugih obveznosti.

Informativna prijava

Osebni Kontakt:

Kontaktna oseba:
Polona Novak

E-pošta:
referat@gea-college.si

Telefon: 01 5881 300

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial