Predmetnik

Program Podjetništvo


Za več informacij o programu v angleškem jeziku kliknite TUKAJ


Predmetnik

Predmetnik za 1. letnik

Predmet ECTS
Podjetništvo 7
Ekonomika poslovanja 8
Poslovna matematika in statistika 8
Poslovna angleščina 1 7
SKUPAJ ECTS 30
Predmet ECTS
Računovodstvo za podjetnike 8
Osnove managementa in vodenja 7
Ustvarjalnost in inovativnost v podjetništvu 8
Informatika za podjetnike 7
SKUPAJ ECTS 30

Predmetnik za 2. letnik

Predmet ECTS
Osnove marketinga in tržne analize 8
Poslovne finance 8
Kadri v organizaciji in etične dileme 8
Gospodarsko pravo za podjetnike 6
SKUPAJ ECTS 30
Predmet ECTS
Prodaja in psihologija prodaje 8
Osnove analize poslovanja 8
Poslovna angleščina 2 7
Mednarodno poslovanje in financiranje 7
SKUPAJ ECTS 30

Predmetnik za 3. letnik

Predmet ECTS
Poslovni načrt in zagon podjetja 8
Izbirni predmet 1 6
Izbirni predmet 2 6
Izbirni predmet 3 6
Študijska praksa 1. del 4
  30
Predmet ECTS
Načrtovanje rasti podjetja 8
Izbirni predmet 4 6
Študijska praksa 2. del 6
Diploma (izbirno) ali 10
Diplomski izpit (izbirno) 10
SKUPAJ ECTS 30

Izbirni predmeti

Izbirni predmeti ECTS
Davki v podjetju 6
Družinsko podjetništvo 6
E-marketing 6
Finančni trg in finančne institucije 6
Franšizing 6
Inovacijski management 6
Projektni management 6
Tržne strategije 6
Vrednotenje in prestrukturiranje podjetja 6
Zakonitosti delovanja sodobnih medijev 6
Poslovni procesi v podjetju 6
Tržno komuniciranje 6
Tehnično-tehnološke novosti, izboljšave in inovacije 6
Geostrateške dimenzije poslovnega okolja in obvladovanje tveganj 6
Celovito upravljanje varnostnih tveganj v organizacijah 6
Trening motivacije in samopodobe 6
Poslovna etika in organizacijska kultura 6
Osnove raziskovalne metodologije 6
Socialno podjetništvo 6
Poslovna nemščina 6
Kitajski jezik in kultura 6
Medkulturno poslovno komuniciranje 6
Pridobivanje sredstev za start up 6
Osnove poslovnega načrta 6
Izdelava spletne strani in e-trgovina 6
Osnove zavarovalništva 6
Podjetniške trajnostne inovacije 6
Poslovodno računovodstvo 6
Statistika v podjetništvu 6
Podjetništvo med podjetniki 6
Načrtovanje scenarijev prihodnosti 6
Evropsko gospodarsko pravo 6
Celostna izkušnja strank 6
Storitvene inovacije v digitalni ekonomiji 6
Poslovno branje za prihodnost 6
Upravljanje denarnih tokov 6
Retail marketing 6
Osebne finance 6
Mednarodni marketing 6
Psihologija vodenja: ljudi, ekip in podjetij 6
Komunikacijske kampanje 6
Socialni in družbeni marketing 6
Pozitivna psihologija pri delu 6
   

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial