Predmetnik in visokošolski učitelji

Predmetnik za študijsko leto 2018/2019, program Podjetništvo

Program Podjetništvo


Za več informacij o programu v angleškem jeziku kliknite TUKAJ


 Predmetnik in visokošolski učitelji

Predmetnik za 1. letnik

Predmet ECTS
Podjetništvo 7
Ekonomika poslovanja 8
Poslovna matematika in statistika 8
Poslovna angleščina 1 7
SKUPAJ ECTS 30
Predmet ECTS
Računovodstvo za podjetnike 8
Osnove managementa in vodenja 7
Ustvarjalnost in inovativnost v podjetništvu 8
Informatika za podjetnike 7
SKUPAJ ECTS 30

Predmetnik za 2. letnik

Predmet ECTS
Osnove marketinga in tržne analize 8
Poslovne finance 8
Kadri v organizaciji in etične dileme 8
Gospodarsko pravo za podjetnike 6
SKUPAJ ECTS 30
Predmet ECTS
Prodaja in psihologija prodaje 8
Osnove analize poslovanja 8
Poslovna angleščina 2 7
Mednarodno poslovanje in financiranje 7
SKUPAJ ECTS 30

Predmetnik za 3. letnik

Predmet ECTS
Poslovni načrt in zagon podjetja 8
Izbirni predmet 1 6
Izbirni predmet 2 6
Izbirni predmet 3 6
Študijska praksa 1. del 4
  30
Predmet ECTS
Načrtovanje rasti podjetja 8
Izbirni predmet 4 6
Študijska praksa 2. del 6
Diploma (izbirno) ali 10
Diplomski izpit (izbirno) 10
SKUPAJ ECTS 30

Izbirni predmeti

Izbirni predmeti ECTS
Kitajski jezik in kultura 6
Celovito upravljanje varnostnih tveganj v organizacijah 6
Davki v podjetju 6
Družinsko podjetništvo 6
E-marketing 6
Finančni trg in finančne institucije 6
Franšizing 6
Geostrateške dimenzije poslovnega okolja in obvladovanje tveganj 6
Inovacijski management 6
Osnove raziskovalne metodologije 6
Poslovna etika in organizacijska kultura 6
Poslovna nemščina 6
Poslovni procesi v podjetju 6
Projektni management 6
Socialno podjetništvo 6
Tehnično-tehnološke novosti, izboljšave in inovacije 6
Trening motivacije in samopodobe 6
Tržne strategije 6
Tržno komuniciranje 6
Vrednotenje in prestrukturiranje podjetja 6
Zakonitosti delovanja sodobnih medijev 6
Pridobivanje sredstev za start up 6
 Medkulturno poslovno komuniciranje  6

 

Predmetnik za študijsko leto 2015/2016, program Podjetništvo

Osebni Kontakt:

Meta Pavlovič

Telefon: 01 5881 339

Faks: 01 5881 333

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial