Razpis in način prijave

Program Podjetništvo

 

Prijava in vpisni postopki

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PODJETNIŠTVO

TRAJANJE ŠTUDIJA: študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.


PRIDOBLJEN STROKOVNI NASLOV: diplomirani ekonomist/ekonomistka (VS).


POGOJI ZA VPIS: opravljena poklicna ali splošna matura ali opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu. Možen je tudi vpis neposredno v 2. ali 3. letnik.


PRIJAVNI ROKI

Prijava: Prijavo morate oddati preko državnega spletnega portala eVŠ 

 2. Prijavni rok: od 19. do 23. avgusta 2022

 3. Prijavni rok zapolnitve še prostih vpisnih mest od 22. do 23. septembra 2022

* Opomba: drugi prijavni rok bo skrajšan na pet dni, če bo novost sprejeta s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu.

>>Razpisi za vpis javni in koncesionirani

>>Razpis:

>>Rokovnik: Za ogled rokovnika kliknite TUKAJ.

Kot pravočasna se upošteva: prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom oziroma brez varnega elektronskega podpisa v eVŠ do roka, objavljenega v razpisu.

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest:  22. in  23. septembra 2022 do 12.00 ure.

V tem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo:

  • Kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku.
  • Kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov.
  • Kandidati sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.

evs_prijava


DODATNE STORITVE IN PONUDBA: GEA College – FP je za redne študente pripravila dodatne storitve, ki so vezane na razpisane študijske programe in konkretno opredeljene v pogodbi o prevzemu študijskih obveznosti in plačilu dodatnih storitev za redni dodiplomski študij podjetništva. Za dodatne storitve in ponudbo se študenti odločijo prostovoljno.


NAČIN IN KRAJ ŠTUDIJA

Način in kraj študija

PRIJAVA IN VPIS

Prijava in vpis v 1. letnik
Nadaljevanje študija po merilih za prehode (vpis v 2. letnik in 3. letnik)

Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije)  – vpis v 1. letnik

Podjetništvo VS Redni
– Ljubljana 4

* Študij se v celoti izvaja v angleškem jeziku.

Celotno  besedilo razpisa je objavljeno na spletnem portalu Razpis

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial