Razpis in način prijave

Program Podjetništvo

 

Prijava in vpisni postopki

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PODJETNIŠTVO

TRAJANJE ŠTUDIJA: študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.


PRIDOBLJEN STROKOVNI NASLOV: diplomirani ekonomist/ekonomistka (VS).


POGOJI ZA VPIS: opravljena poklicna ali splošna matura ali opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu. Možen je tudi vpis neposredno v 2. ali 3. letnik.


PRIJAVNI ROKI

2. prijavni rok: od 20. do 27. avgusta 2021

Kot pravočasna se upošteva: 

– prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zakonsko določenega prijavnega roka in

– prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do zakonsko določenega prijavnega roka, natisnjena in v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi.

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest:  23. in  24. septembra 2021 do 12.00 ure

V tem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo:

  • Kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku.
  • Kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov.
  • Kandidati sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.

Prijavo morate oddati preko državnega spletnega portala eVŠ

evs_prijava


DODATNE STORITVE IN PONUDBA: GEA College – FP je za redne študente pripravila dodatne storitve, ki so vezane na razpisane študijske programe in konkretno opredeljene v pogodbi o prevzemu študijskih obveznosti in plačilu dodatnih storitev za redni dodiplomski študij podjetništva. Za dodatne storitve in ponudbo se študenti odločijo prostovoljno.


NAČIN IN KRAJ ŠTUDIJA

Način in kraj študija

PRIJAVA IN VPIS

Prijava in vpis v 1. letnik
Nadaljevanje študija po merilih za prehode (vpis v 2. letnik in 3. letnik)

Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije)  – vpis v 1. letnik

Podjetništvo VS Redni
– Ljubljana 4

* Študij se v celoti izvaja v angleškem jeziku.

Celotno  besedilo razpisa je objavljeno na spletnem portalu Razpis

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial