Predstavitev programa

Program Premoženjsko svetovanje

Predstavitev programa

Cilj študija

Nuditi specializirana znanja s področja upravljanja finančnih produktov. Zagotoviti poznavanje premoženjskih produktov ter podjetništva, ekonomije, managementa, financ in trženja.


Pridobljen strokovni naslov: diplomirani ekonomist/ ekonomistka (VS).


Dodiplomski študijski program Premoženjsko svetovanje:

 • združuje specialistična znanja o različnih premoženjskih produktih predvsem s področja zavarovalništva, naložbeništva in bančništva
 • spodbuja sodelovanje s predstavniki gospodarstva v treh ključnih tipih finančnih organizacij; zavarovalnica, banka, investicijski skladi
 • združuje podjetniška, ekonomska, finančna, managerska in tržna znanja
 • zapolnjuje praznino med makroekonomsko usmerjenim tipom ekonomskega izobraževanja in splošno usmerjenim izobraževanjem na področju upravljanja finančnih produktov

 Pridobitev kompetenc:

 • pridobitev specifičnih znanj, ki so ključnega pomena za svetovalno dejavnost
 • samostojnost in suverenost pri opravljanju poklica premoženjskega svetovalca
 • pridobitev znanja za določitev optimalnega portfelja premoženja posameznika oziroma družine ter podjetij in finančnih institucij s področja finančnih produktov in sorodnih dejavnosti
 • samostojno vodenje lastnega ali družinskega/partnerskega podjetja za premoženjsko svetovanje
 • obvladovanje veščin za uspešno prodajo finančnih produktov
 • razumevanje kompleksnosti finančnih izzivov
 • učinkovitost na področju razvoja inovativnih finančnih storitev ter s tem doseganje višje dodane vrednosti in atraktivnosti finančnih storitev

Osebni Kontakt:

Meta Pavlovič

Kontaktna oseba:
Meta Pavlovič

E-pošta:
meta.pavlovic@gea-college.si

Telefon: 01 5881 339

Faks: 01 5881 333

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial