Razpis in način prijave

Program Premoženjsko svetovanje

Razpis in način prijave

 VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PREMOŽENJSKO SVETOVANJE

Trajanje študija: študij traja 3 leta in obsega 186 kreditnih točk po ECTS.


Pridobljeni strokovni naslov: diplomirani ekonomist/ekonomistka (VS).


Kraj izvajanja programa: študij izvajamo v Ljubljani.

Redni in izredni študij: redni študij poteka praviloma vse delovne dni v tednu v dopoldanskem času in občasno popoldanskem času. V okviru izrednega študija potekajo predavanja med tednom v popoldanskem času in ob sobotah dopoldne, neposredno pedagoško delo s študenti pri posameznem predmetu obsega 40% števila ur.

Izredni študij: v okviru izrednega študija potekajo predavanja med tednom v popoldanskem času in ob sobotah dopoldne.

Pogoji za vpis: opravljena poklicna ali splošna matura ali opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu. Možen je tudi vpis neposredno v 2. ali 3. letnik.

Prijava in vpis v 1. letnik
Vpis v 2. letnik
Vpis v 3. letnik

 

Po sklepu Senata GEA College – Fakultete za podjetništvo (sklep št. 2016-4-16, 4. redna seja z dne 17.5.2016) se vloga za podaljšanje študijskega programa 1. stopnje Premoženjsko svetovanje ne vloži. V skladu s tem sklepom se s študijskim letom 2016/2017 ne razpisuje več prostih študijskih mest za program.

Za ogled sklepa senata kliknite TUKAJ.

Aktivnosti za dokončanje študija že vpisanih študentov se po sklepu Senata GEA College – Fakultete za podjetništvo (sklep št. 2016-4-17, 4. Redna seja z dne 17.5.2016),  izvedejo tako, da se študentom omogoči diplomiranje oziroma prepis na študijski program Podjetništvo 1. bolonjske stopnje.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial