Financiranje rastočih podjetij

24. 11. 2021

Financiranje rastočih podjetij 

 

V okviru podjetniške dinamike obstajajo določene elementarne naloge, ki jih mora opraviti tako podjetnik kot podjetje – pravni subjekt; ustanovitev podjetja, generiranje prihodkov in zagotovitev financ za rast poslovanja. Na trgu je veliko možnosti pridobivanja sredstev, vendar je opcija pred-IPO financiranja zaradi svojih edinstvenih prednosti vse bolj globalno privlačna.

 

1. Zakaj podjetja iščejo finance

Eno izmed najpomembnejših vprašanj v podjetništvu in razvoju podjetij je, zakaj podjetniki in podjetja sploh iščejo finance? Nedvoumnega odgovora ni, a če začnemo od začetka, lahko utemeljimo, da je prvi razlog ustanovitev podjetja, v nadaljevanju pa moramo plačevati različne storitve in dokumente. Skladno s tem, imajo podjetja stroške s plačami, operativnimi stroški, fiksnimi stroški itd. Če želite razviti svoje podjetje, boste morali vložiti ogromne količine finančnih sredstev za spodbujanje rasti – to je dejstvo.

Ko se oblikuje prva, operativna faza, se pojavi potreba po svežem kapitalu za izboljšanje R&R sektorja, za vlaganje v rast podjetja ali samo za nakup drugega podjetja z delujočim in konceptualiziranim poslovnim modelom.

 

2. Možnosti financiranja

Pri financiranju podjetja imamo v principu dve glavni varianti. O dolžniškem financiranju govorimo takrat, ko si izposodimo denar in nato plačamo glavnico z obrestmi ter stroške storitev. Po drugi strani poznamo lastniško financiranje, kjer del našega podjetja prenesemo na vlagatelja, ki postane lastnik z določenimi pravicami v podjetju in upravljanju.

Pri dolžniškem financiranju moramo upoštevati, da podjetje ne bo oddalo lastniške pozicije in posojilodajalec nima nadzora nad poslovanjem, vendar mora imeti v tem primeru podjetje transparentne prihodke, s čimer dokaže, da lahko vrne denar po dogovoru. Najbolj pogosta varianta financiranja iz dolžniškega načina na začetku poslovanja je 4F model, kjer ustanovitelji, družina, prijatelji in bedaki v podjetje vlagajo denar, ker zaupajo podjetnikom,  potem pa podjetje po dogovorjenem roku vrne denar in obresti. Najpogostejša opcija v tem okviru na institucionalni ravni so komercialne banke s kreditiranjem, posojila s kritjem države, kreditne kartice, hipoteke in druge možnosti.

Pri lastniškem financiranju, lastnik podjetja prenese določen del lastništva na financerja za določen finančni znesek, kot je dogovorjen in formaliziran z dogovorom oziroma s pogodbo. Na ta način investitor pridobi pravice do upravljanja družbe, ki so odvisne od višine deleža. Po določenem obdobju lahko vlagatelj zapusti podjetje, lahko pa tudi zadrži svoj delež na daljši rok. V tem kontekstu se lahko vrednost deleža relativno poveča z rastjo in razvojem podjetja.

Angelski kapital je neformalna oblika naložb v začetkih poslovanja podjetja, ko podjetje še nima nujno kompletno razvitega poslovnega modela oziroma v celoti razvitega izdelka ali storitve. Angelski kapital se nanaša na posameznike ali podjetja, ki so pripravljeni podpreti zagonska podjetja s kapitalom in znanjem, zlasti v lokalnem okolju.

Pri tveganem kapitalu, ki je najpomembnejši finančni vir za financiranje novih idej in tehnologij, so najpogosteje vzpostavljeni formalni skladi, ki vlagajo v mlada podjetja po angelskih naložbah v več tranšah. Tako kot pri angelskih naložbah tudi pri tveganem kapitalu investitor postane lastnik dogovorjenega dela za dogovorjeni znesek investicije.

Z razvojem digitalizacije, se v zadnjem obdobju povečuje obseg množičnega financiranja. Ena od možnosti je zbiranje financ s platformami za množično financiranje, kjer so največji poslovni modeli Kickstarter, Patreon, Indigogo, itd. Poleg tega so kriptovalute revitalizirale ekosistem množičnega financiranja in vse več podjetij pridobiva finance z metodo ICO (začetna ponudba kovancev) z izdajo lastnih kovancev, ki nato kotirajo na kripto borzi. Več slovenskih podjetij je za svoj razvoj zbralo milijonska sredstva s temi opcijami.  Zasebna podjetja z manjšim številom lastnikov in predvidenim visokim dobičkom v okviru poslovanja, s fiksnim poslovnim modelom, stabilnim upravljanjem, hitro rastjo in uspešnim modelom prihodkov običajno izvedejo prvo javno ponudbo delnic (IPO). IPO se izvede na borzi ali pri instituciji, ki lahko vodi tovrstne posle in ki pomaga pri trženjskem delu pri izvajanju procesa, tržni analizi in oceni povpraševanja, določanju cene in datuma IPO itd. Po izvedbi IPO, vlagatelji postanejo lastniki delnic in sodelujejo v pravicah, kot jih predvideva zakonodaja na tem področju.

Še bolj zanimiva pa je opcija izvedbe pred-IPO variante, ki je zagotovo način za izboljšanje vaše poslovne uspešnosti. Pred-začetna javna ponudba delnic (IPO) je metoda, kjer zasebni ustanovitveni krog z namenom financiranja podjetja, proda delnice preverjenim investitorjem še preden le-te kotirajo na borzi. Na ta način podjetja maksimirajo svoje finance, investitorji pa imajo možnost realizacije visokih in hkrati hkrati nizko tveganih donosov.

 

3. Zakaj je pred-IPO in kasneje IPO najboljša pot za tehnološka podjetja?

Krog financiranja pred-IPO omogoča vlagateljem, da inicialno vstopijo v podjetje z načrtovanim izstopom v obliki IPO po določenem obdobju. Z jasno izhodno strategijo in uporabo likvidnostne arbitraže pri prehodu z zasebnih na javne trge, se ustvarja priložnost za vlagatelje, kjer so prej delovali le vlagatelji zasebnega kapitala. Posledica tega je, da vlagatelji dobijo privlačen donos na sprejemljiv profil tveganja, podjetje pa se lahko financira poceni in brez omejitev, ki so posledica pričakovanj vlagatelja zasebnega kapitala ali tveganega kapitala.

Pre-IPO je smiselno izvesti v točki, kjer podjetje prehaja iz osnovnega start upa v scale up družbo, saj bo na ta način pre-IPO zelo privlačen tako za podjetje, ki potrebuje kapital, da bi izkoristilo komercialno priložnost, kot za vlagatelje, ki imajo transparentnost poslovanja v specifičnem projektu, ki ga financirajo. Na ta način se ustvarjajo win-win situacije, saj vlagatelji zmanjšajo tveganje na eni strani, medtem ko na drugi strani podjetje lahko uresniči edinstveno priložnost. S tem se pojavi zlati preblisk, ko postajajo razmerja med tveganjem in nagrado optimalna tako za podjetje, ki išče financiranje, kot za vlagatelje.

Mlada podjetja v podobni situaciji brez jasne IPO strategije sicer ne bi dobila financiranja ali pa bi bilo financiranje podkrepljeno z veliko višjo ceno (višji stroški, nižja avtonomnost) s strani angelskega ali tveganega kapitala. Pred-IPO metoda financiranja podjetij je na ta način optimalna pot, saj je vodstvo v podjetju še naprej neodvisno in bo imelo veliko več svobode pri sprejemanju pravih odločitev za podjetje na dolgi rok.

 

4. Kdo vam lahko pomaga pri opisanih načinih financiranja?

Eno izmed najuspešnejših podjetij v regiji za financiranje rastočih podjetij je mednarodna organizacija Listing Partners. Listing Partners sestavlja ekipa strokovnjakov za kapitalske trge in ustanavljanje podjetij, ki imajo uveljavljeno mednarodno evidenco in ki plasirajo zasebna podjetja na javne trge. Podjetja na ta način kotirajo na reguliranih borzah s svetovno prepoznavnostjo. Sodelovanje z Listing Partners v zgodnji fazi procesa omogoča vašemu podjetju učinkovitejše načrtovanje in izvajanje poslovnih ter tržnih ciljev ter omogoča vašemu vodstvu, da se osredotoči na poslovanje in poveča kapital. Ker na sodobno poslovanje vplivajo številni dejavniki, potrebujemo stabilnega partnerja za izpolnjevanje naših operativnih ciljev. Zato je storitev Listing Partners zasnovana tako, da zagotavlja potrebna sredstva, znanje in izkušnje za podporo doseganju finančnih ciljev podjetja za spodbujanje strateških ciljev podjetja preko pre-IPO financiranja.

Poslovni model Listing Partners za svoja podjetja predvideva kotiranje na kanadski borzi vrednostnih papirjev ter ostalih svetovnih borzah in tako zagotavlja, da podjetja dobijo največjo vrednost za določen delež. Prav tako podjetje Listing Partners znotraj dogovora pokrije del stroškov kotacije na eni od mednarodih borz, kar posredno prinaša velike koristi, ko podjetje kotira na ustrezni borzi in ne v Večstranskem sistemu trgovanja (MTF).

Namen finančne industrije je navsezadnje financirati perspektivna podjetja in jim s tem omogočiti, da izpolnijo svoj maksimalni potencial, ne pa da investitorji čim prej realizirajo visoke in včasih nehigienične dobičke. Listing Partners s partnerji zagotavljajo potrebne storitve in pomagajo podjetju, da se uvrsti na borzo. Listing Partners dejansko aktivno pomagajo z listanjem, tako da se lahko zaključi celotni krog financiranja.

Več si lahko preberete na www.listingpartners.lu

 

Izr. prof. dr. Mitja Jeraj

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial