Jubilej

20. 02. 2020

GEA College praznuje 30 let!

 

To je bil izjemno vznemirljiv čas, tako pri nas kot v Evropi. Dogajali so ogromni premiki, pretresi in predvsem koraki naprej . Ustanovitev GEA College je zagotovo eden od teh korakov. In to se zgodi, ko se najdejo ljudje s skupnimi sanjami, cilji in vizijo.

»Kot uresničitev sanj o podjetniški fakulteti na domačih tleh, ki naj bi odprlo možnosti podjetništvu v Sloveniji, poleg tega pa bi Slovenija s tem bila umeščena na svetovni izobraževalni trg. To je tudi dan, ko se je slovensko šolstvo poslovilo od izključno javnega financiranja«, je na vprašanje, kako je doživel tisti dan, odgovoril dr. Viljem Pšeničny, soustanovitelj GEA College.

 

 

16.2. 1990 je v Bohinju na pobudo podjetnikov, predavateljev in akademikov, 43 družbenikov podpisalo ustanovno pogodbo Podjetniško – izobraževalnega centra GEA College d.o.o.. Kasneje, januarja 1991, se je ustanoviteljem pridružilo še 17 družbenikov. Takratni sedež šole je bil v Mladinskem izobraževalnem centru v Bohinju, kjer so tudi potekali prvi seminarji, prva dva celo na ustanovni vikend.

Izvršni svet RS ter Gospodarska zbornica Slovenije sta igrala največjo vlogo ob ustanovitvi, a nikakor ne edine. Med soustanovitelji sta bili še obe ekonomski fakulteti (Ljubljana in Maribor), večina svetovalnih organizacij, zveza organizacij za tehnično kulturo, skupnost izobraževalnih centrov, več novih malih, a že uveljavljenih podjetij, podjetniki in predavatelji.

Svečan podpis ustanovne pogodbe GEA College je bil seveda zaključni akt trimesečnega mreženja med potencialnimi partnerji (fizične in pravne osebe). Vsi vključeni so bili prepričani, da ima GEA College perspektivno prihodnost na podlagi vizije in ciljev, ki smo jih skupaj dorekli. Večina ustanoviteljev ni gledala na ustanovitev GEA College kot dobičkanosno priložnost, pač pa kot program, ki bo pomagal ustvarjati nove generacije podjetnikov za gospodarsko rast Slovenije. K nastanku podjetniške Slovenije je najbolj prispevala večina ustanoviteljev GEA College z ustanavljanjem različnih podjetniških podpornih projektov, ki bi jih danes vmestili v podjetniški ekosistem. Temu sledi razmah podjetniške kulture na vseh nivojih družbenega življenja.” – dr. Jordan Berginc o viziji in ciljih GEA College.

 

V prvih dveh letih poslovanja je šola razvila več kot 70 različnih podjetniških tečajev in seminarjev, ki jih je obiskalo preko 3.600 tečajnikov. V tem obdobju je z GEA College sodelovalo že skoraj 300 predavateljev in »trainerjev«. Vse večji obseg usposabljanja, širitev dejavnosti izven meja Slovenije ter kadrovska in materialna rast, so narekovali novo ureditev družbe. Julija 1991 je tako skupščina družbenikov sprožila postopek za preoblikovanje družbe z omejeno odgovornostjo v delniško družbo, kar se je naposled februarja 1992 tudi zgodilo.

Takrat je GEA College zagotovo veljala za eno najresnejših institucij za pospeševanje podjetništva ter podjetniško usposabljanje v Sloveniji ter tudi širše. Naj samo omenimo usposabljanje svetovalcev za podjetništvo v sodelovanju z Babson College, že vrsto let najvišje uvrščene poslovne šole za podjetništvo v ZDA.

Leto 1996 je bilo naslednje ključno leto, saj je bila ustanovljena GEA College – Visoka šola za podjetništvo, katere program je ustvaril potrebo po ustanovitvi tako višješolskega centra kot tudi podiplomskega specialističnega študija podjetništva. Sedež šole je bil sprva v Portorožu, nato pa se je po šestih letih preselil v Piran, v palačo Trevisini. Naslednje leto je sledila še ustanovitev Raziskovalno-razvojnega centra GEA College.

GEA College smo danes sodobna, butična poslovna šola, kjer učimo veščin podjetništva, managementa in marketinga. Poleg mednarodno akreditiranih dodiplomskih, podiplomskih študijskih programov in inkubatorja, izvajamo poslovne treninge, usposabljanja ter delavnice za podjetja in njihove zaposlene. V izobraževalnem procesu smo zavezani spodbujanju podjetniške miselnosti in razvoju kompetenc 21. stoletja. Naš cilj je, da ob zaključku študija pri nas, izžarevate drugačnost, sejete inovativnost in drznost, živite podjetnost ter s tem poskrbite za svojo prepoznavnost.

Kaj pa čez 30 let? »Vsekakor želimo biti najboljša butična šola v regiji. Trdno sem prepričana v vizijo ustanoviteljev GEA College, ki pravi, da mora biti GEA College sinonim za podjetniško izobraževanje. Delujemo v smeri, da nas bodo ljudje takoj prepoznali po kvalitetnem študiju, in da bomo na tem področju postavljali trende, kot smo oziroma so jih že nekoč. Seveda pa je prihodnost v sodelovanju in povezovanju vseh deležnikov, predvsem si želimo hoditi z roko v roki z gospodarstvom«, je odgovorila direktorica mag. Katja Kraškovic.

Mag. Katja Kraškovic

Torej, upihnimo 30 svečk ter si zaželimo, da bomo s svojo drznostjo, inovativnostjo, drugačnostjo, podjetnostjo in prepoznavnostjo čez ravno toliko let ponovno nazdravili skupaj z vami!

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial