GEA College – Centru višjih šol priznanje za 20-letno uspešno delovanje

28. 06. 2022

Na 11. konferenci Kakovost v višjih strokovnih šolah z nazivom izobraževanje za družbeno odgovornost so podelili priznanja za leti 2021 in 2022. GEA College – Center višjih šol je od Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije prejel priznanje za 20 let kakovostnega in uspešnega delovanja višje strokovne šole, ki jo vodi direktorica in ravnateljica mag. Nataša Makovec.

Letošnja konferenca, ki je potekala 19. maja 2022 v novih prostorih Šolskega centra Slovenj Gradec ter je namenjena ravnateljem in direktorjem višjih strokovnih šol, predstavnikom komisij za kakovost, predavateljem in vsem, ki jih zanima kakovost izobraževanja v Sloveniji, se je osredotočala na dobre prakse v višjem strokovnem šolstvu, projekt CiljajVišje! in spodbujanje kakovosti kadrov na VSŠ.

46 udeležencev iz različnih institucij, javnih in zasebnih višjih strokovnih šol, izbranih podjetij, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Andragoškega centra Slovenije (ACS) in Inštituta za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) se je v plenarnem delu dogodka udeležilo petih predavanj, v drugem pa so podelili priznanja.

Odlikovanja so predali šestim višjim strokovnim šolam, naj mentorjem, naj diplomantom in za najboljša diplomska dela.

Čestitke vsem prejemnikom priznanj!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial