GEA TOP Talents 2. generacija 2022/23

Edinstvena priložnost za vse ambiciozne in podjetne študente!

GEA College – Fakulteta za podjetništvo v študijskem letu 2022/23 nadaljuje z izvedbo bogatega modula za vse nadarjene, ambiciozne in podjetne študente! Gre za prilagojen študijski modul za nadarjene študente, poimenovan GEA TOP Talents. Namen modula je zagotoviti visoko dodano vrednost za talentirane in prodorne študente preko obogatenih vsebin, spodbuditi njihov podjetniški in karierni potencial in jih opolnomočiti na poti osebnega in profesionalnega razvoja.


Kot že samo ime nakazuje, vanj vabimo vse študente, ki ste se do sedaj dokazali svoj podjetniški, poslovni, študijski  ali drug talent in bi radi pridobili:

 • več podjetniškega znanja;
 • več poslovnih mreženje in več poznanstev;
 • več praktičnih izkušenj;
 • več priložnosti za profesionalno rast!

GEA TOP Talents smo razvili, da bi podprli tebe in ti omogočili pestre in zanimive mesečne aktivnosti, ki ti bodo prinesle številne priložnosti tako za osebni kot profesionalni razvoj ter razvoj tvojih talentov.

 • Se vidiš med izbranimi talenti GEA Collega?
 • Si želiš izstopati?
 • Si želiš doseči več?

Preberi več o programu spodaj in pohiti s prijavo! V letošnjem študijskem letu bomo v modul sprejeli največ 20 študentov.

 


Predstavitev prilagojenega študijskega modula za nadarjene študente – GEA TOP Talents

Vsebina prilagojenega študijskega modula za nadarjene študente GEA TOP Talents (v nadaljevanju študijski modul GEA TOP Talents) je zasnovana tako, da skozi aktivnosti vključuje izčrpno, zapleteno in poglobljeno preučevanje idej, problemov in tematik, s poudarkom na višjih ravneh razmišljanja, ustvarjalnosti in odličnosti. Aktivnosti za nadarjene študente bodo omogačale razvoj in uporabo kreativnih sposobnosti razmišljanja, spodbujale bodo samoiniciativno in samostojno učenje in rast ter omogočale razvoj samozavedanja in razumevanja odnosa do soljudi, družbenih institucij, narave in kulture. Aktivnosti modula so načrtovane tako, da omogočajo individualno rast vsakega posameznika s prepoznavo in opolnomočenjem njemu lastnih potencialov na eni strani ter profesionalni rasti znotraj skupine z uporabo “peer-to-peer” metode.

Za sodelovanje v prilagojenem študijskem modulu za nadarjene GEA TOP Talents bomo na podlagi razpisa izbrali študente različnih letnikov in smeri GEA College – Fakultete za podjetništvco, ki svojo nadarjenost kažejo na različnih področjih (študijska, podjetniška, poslovna, športna, umetniška, itd). Izbrane kandidate bomo povedali v raznoliko in interesno bogato skupino, ki bo omogočala spoznavanje in bogatenje različnih talentov ter individualni in skupinski razvoj preko sodelovanja različnih generacij. Študijski modul GEA TOP Talents bo tako izbranim študentom zagotovil številne priložnosti za mreženje, obiske poslovnih konferenc, srečevanje s prepoznavnimi podjetniki in poslovneži, mednarodne ekskurzije in oglede podjetij, mentorstvo, itd ter jim omogočil niz priložnosti za ustvarjanje lastnih prispevkov na poslovne in družbene tematike, s tem pa bo okrepil njihovo prepoznavnost v poslovnem okolju oz. konkurenčnost na trgu delovne sile.

Študentom, ki bodo vključeni v modul GEA TOP in bodo opravili potrebne kriterije, se sodelovanje v modulu prizna kot študijska obveznost, in sicer v obliki 1 izbirnega predmeta.


Zakaj sodelovati v prilagojenem študijskem modulu GEA TOP Talents?

Sodelovanje v prilagojenem študijskem modulu za nadarjene GEA TOP Talents predstavlja edinstveno priložnost za:

 • sodelovanje in izmenjavo pogledov z do 20 najbolj nadarjenimi študenti celotne generacije GEA College;
 • Sodelovanje v “Career Orientation” programu;
 • Izobraževanje  v “Podjetniškem Bootcampu”;
 • Izobraževanje  na poslovnih akademijah z visoko dodano vrednostjo s področja leadershipa, prodaje, trajnosti, itd.;
 • možnost coachinga s priznani poslovnimi coachi za največ 3 najboljše študente ;
 • sodelovanje v Mentorskem programu z mentorji iz Slovenian Business Cluba;
 • sodelovanje v Študentskem izzivu GEA College;
 • udeležbe na poslovnih večerjah s prepoznavnimi slovenskimi in tujimi podjetniki in HR managerji;
 • srečanja s prepoznavnimi slovenskimi in tujimi podjetniki 1na1 (poslovna srečanja, mreženja, dogodki, intervjuji);
 • priložnosti za spoznavanje in obiske prepoznavnih podjetij in mednarodnih korporacij;
 • udeležbe na nepozabni mednarodni ekskurziji;
 • udeležbe na prepoznavnih partnerskih poslovnih konferencah;
 • sodelovanja pri mednarodnih tekmovanjih;
 • spodbujanje kreativne žilice in sokreiranje GEA TOP Talents bloga in vsebin za družbene medije;
 • možnost individualne podpore pri doseganju profesionalnih ciljev;
 • prepoznavanje, spodbujanje in opolnomočenje lastnih talentov;
 • osebno in profesionalno rast;
 • možnost in mentorstvo za uresničitev lastnih podjetniških projektov ali idej z družbeno koristnim učinkom;
 • sodelovanje v drugih aktivnosti za spodbujanje profesionalnega potenciala in talenta.

Točen razpored aktivnosti bo izbranim študentom predstavljen na uvodnem srečanju. Predstavljen nabor aktivnosti je zasnovan za čas celotne izvedbe modula oziroma trajanje študija določene generacije študentov. To pomeni, da bomo vsako študijsko leto iz nabora izbrali najbolj primerne in aktualne aktivnosti glede na cilje modula, zasnovo skupine, individualen potencial posameznika in razpoložljive vire za izvedbo izbranih aktivnosti. Vse aktivnosti bodo vodene s strani skrbnikov modula, ki bodo zagotavljali vpetost in aktivnost študentov, njihovo obveščanje in sodelovanje.


Razpis za sodelovanje:

Za sodelovanje v študijskem modulu za nadarjene GEA TOP Talents se lahko prijavijo vsi študentje, ki izpolnjujejo pogoje in oddajo popolno prijavo do roka. Vse prejete prijave bo obravnavala posebna komisija in prijave ocenila glede na spodnje kriterije. K sodelovanju bomo povabili največ 20 študentov, ki bodo dosegli najvišje število točk. O prejemu prijave in rezultatih razpisa boste obveščeni preko elektronske pošte. Nepopolne prijave bodo pozvane v dopolnitev.

Pogoji za sodelovanje:

V prilagojenem študijskem modulu za nadarjene študente GEA TOP Talents lahko sodelujejo vsi študentje, ki tekoče obiskujejo 1., 2. in 3. letnik rednega ali izrednega dodiplomskega študija.

Postopek prijave:

Kandidati svojo prijavo oddajo preko e-pošte na e-naslov karierni.center@gea-college.si s pripisom Prijava Modul GEA TOP Talents: Ime in Priimek.

Popolna prijava vsebuje:

 1. Prijavni obrazec za GEA TOP Talents program z navedbo obštudijskih dejavnosti*;
 2. Življenjepis (CV) na največ 2 A4 straneh;
 3. Potrdilo o opravljenih izpitih za pretekli letnik oz. potrdilo o končani maturi z uspehom za študente 1. letnika dodiplomskega študija;
 4. Tro-minutni video pitch – kandidati sami pripravijo in priložijo posnetek, lahko preko mobilnega telefona, v katerem odgovorijo na vprašanja:

                                 – Zakaj si želijo sodelovati v programu?
                                 – Zakaj so primerni za ta program (zakaj vi in ne nekdo drug)?
                                 – Kje se vidite čez 5 do 10 let (profesionalno, poslovno, karierno)?

*kot dokazila o obštudijskih dejavnostih in drugih dosežkih priložite:

                                 – Potrdilo o prejemanju Zoisove štipendije ali drugih štipendij za nadarjene študente;
                                 – Certifikate, reference in dokazila o posebnih dosežkih na drugih področjih.

Ocenjevanje prijav:

 • do 20 točk: Presoja kandidatovega profila in potenciala (CV)
 • do 20 točk: Povprečna ocena preteklega študija
 • do 20 točk: Presoja obštudijskih dosežkov in dejavnosti
 • do 20 točk: Presoja video pitcha/posnetka
 • do 20 točk: Test angleškega jezika*

*Kandidati bodo povabljeni na opravljanje pisnega testa angleškega jezika. Udeležba na testu je za kandidate obvezna. Vsi kandidati boste pravočasno prejeli vsa navodila in usmeritve vezane na izvedbo testa.


Kontakt

Za dodane informacije smo dosegljivi na spodnjih kontakih:

Polona Novak, e: referat@gea-college.si, t: 01 5881 300

Polona Gačnik, e: karierni.center@gea-college.si, t: 01 5881 326


Kreator in izvajalec prilagojenega študijskega modula za nadarjene študente z imenom GEA TOP Talents je GEA College – Fakulteta za podjetništvo.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial