INFORMACIJSKA IN KIBERNETSKA VARNOST: POKLIC SEDANJOSTI IN PRIHODNOSTI

07. 06. 2023

V današnjem svetu, v katerem skorajda nimamo več #offline trenutka, je informacijska in kibernetska varnost postala ključnega pomena. Vsako leto se namreč pojavijo nove vrste nevarnosti, kot so hekerski napadi, virusi in drugi zlonamerni programi.
Ker se vsakodnevno soočamo z novimi varnostnimi grožnjami, ki na kocko postavljajo tako naše osebne kot poslovne podatke, je zagotavljanje varnosti na tem področju postalo ključno – s tem pa tudi poklic STROKOVNJAKA ZA INFORMACIJSKO IN KIBERNETSKO VARNOST, ki postaja eden pomembnejših poklicev sedanjosti in prihodnosti.

 

Vloga informacijske in kibernetske varnosti 

Živimo v dobi digitalne revolucije, v kateri postaja informacijska in kibernetska varnost vedno bolj pomembo področje našega življenja. Vedno več informacij se shranjuje in izmenjuje preko digitalnih kanalov, vedno bolj pa se povečujeta tudi količina in vrednost podatkov, ki jih hranimo ter delimo preko spleta.

To posledično pomeni tudi višjo stopnjo ranljivosti in ogroženosti pred različnimi vrstami spletnih napadov.
Ker kibernetski incidenti postajajo vsakodnevni pojav, so lahko organizacije, ki ne zagotavljajo dovolj visoke ravni varnosti, lahko izpostavljene nevarnosti izgube podatkov, posledično pa tudi finančnim izgubam.

 

Zakaj je informacijska in kibernetska varnost v današnjem svetu tako pomembna?

Zagotavljanje kibernetske varnosti je ključno na več nivojih, tako za posameznike kot za podjetja in večje sisteme vse do nivoja držav.

Zaščita osebnih podatkov: Naši osebni podatki na spletu so lahko zelo ranljivi, zlorablja se jih lahko za krajo identitete, razne goljufije ali spletno nadlegovanje.
Informacijska in kibernetska varnost lahko z učinkovito zaščito podatkov pomaga preprečevati te nevarnosti.

Zaščita poslovanja: Podjetja so vse bolj odvisna od spletnega poslovanja, kar povečuje tudi nevarnost spletnih napadov in kraje podatkov.
Učinkovita zaščita lahko pomaga preprečiti izgubo poslovnih podatkov, pomeni pa lahko tudi nižje stroške varnostnih incidentov in ohranjanje ugleda podjetja.

Zaščita državne varnosti: Države so izpostavljene različnim vrstam spletnih napadov, kibernetski napadi lahko ogrozijo celotne sisteme, kot so pravni, zdravstveni idr. ali infrastrukturo. Svetovna gospodarstva in družbe so izpostavljene velikim tveganjem, če se ne zavedajo pomena varnosti in ne izvajajo ustreznih ukrepov za zaščito.
Učinkovita informacijska in kibernetska varnost je ključna za zagotavljanje državne varnosti in obrambe ter tudi občutek varnosti vseh vpletenih.

 

 

Poklic sedanjosti in prihodnosti

Ker se z vsakim dnevom pojavljajo nove grožnje in varnostni izzivi, ki zahtevajo nove rešitve, postaja profil strokovnjaka informacijske in kibernetske varnosti vedno bolj cenjen ter iskan.

Še posebej je tovrsten profil cenjen in zaposljiv v sektorjih, kot so javna uprava, finančni sektor, izobraževanje, zdravstvene storitve, telekomunikacije, industrija ipd.

A žal se soočamo s pomanjkanjem usposobljenega kadra na področju informacijske in kibernetske varnosti, kar za številna podjetja predstavlja veliko težavo.

 

Čemu manjko ustreznega kadra?

Razlogov za pomanjkanje kadra na področju kibernetske varnosti je več.

  1. Najprej je treba omeniti, da gre za izjemno dinamično področje, ki se hitro razvija in spreminja. To pomeni, da so potrebna stalna izobraževanja in usposabljanja, kar zahteva veliko vloženega časa in truda. Poleg tega je kibernetska varnost še vedno relativno mlado področje, zato je tudi manj ustrezno izobraženega kadra.
  2. Drugi pomemben dejavnik je pomanjkanje zanimanja za to področje med mladimi. Številni se namreč ne zavedajo pomena kibernetske varnosti in njene vloge v sodobni družbi, posledično je tudi manj zanimanja za študij na tem področju.
  3. Hkrati pa je konkurenca na trgu dela za usposobljene strokovnjake na tem področju izjemno visoka. Podjetja se trudijo v svoje vrste pridobiti najboljše kandidate, kar povečuje pritisk na celotno panogo.

Pomanjkanje usposobljenega kadra na področju kibernetske varnosti je torej večplasten problem, ki zahteva celostno rešitev.
Vključevanje mladih in spodbujanje zanimanja za to področje ter ustrezno izobraževanje sta ključnega pomena za zagotavljanje varnosti v današnjem digitalnem svetu.

 

Vloga žensk na področju informacijske in kibernetske varnosti 

Precej nizek odstotek žensk v panogi kibernetske varnosti je prisoten že vrsto let. O tem je med drugim tekla beseda tudi na okrogli mizi, ki je potekala konec marca 2023 na dogodku Ženske v kibernetski varnosti – trendi, priložnosti in aktualni izzivi na Gospodarski zbornici Slovenije.

Eden od razlogov za nižji procent žensk, ki se v Sloveniji ocenjuje na le 7% vsega kadra v panogi, bi lahko bilo stereotipno razmišljanje, da je področje računalništva in tehnologije bolj domena moških. Poleg tega zaenkrat morda ni dovolj vzornic v tej panogi.

Poudariti je treba, da so ženske na tem področju lahko enako uspešne kot moški – se pa zagotovo lahko srečujejo tudi z dodatnimi izzivi, zato jih je treba spodbujati k vključevanju v informacijsko in kibernetsko varnost. To ponuja tudi edinstveno priložnost za zmanjševanje spolne neenakosti na področju tehnologije, na katerem je še vedno zelo malo žensk.

 

Veliko podjetij se zaradi pomanjkanja usposobljenih kadrov srečuje z nepripravljenostjo in nezmožnostjo obrambe pred kibernetskimi napadi.
Zato je pomembno vlagati v izobraževanje in usposabljanje ljudi na tem področju, saj le to lahko zagotavlja varnost podatkov in sistemov v današnjem digitalnem svetu.

Če vas zanima usposabljanje kot posameznika ali kot delodajalca, si oglejte študij informacijske in kibernetske varnosti na GEA College-u.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial