Inkubator GEA College

Inkubator GEA College

 

Inkubator GEA College spodbuja in promovira podjetniško kulturo ter ustvarjanje novih idej, poslovnih načrtov, projektov in start-up podjetij, predvsem med dijaki, študenti, mladimi diplomanti, pedagoškimi delavci, raziskovalci in drugimi posamezniki. Med številnimi podjetniškimi idejami izbira inovativne, na znanju temelječe in tržno usmerjene ideje, ki jim skozi proces pred-inkubacije in inkubacije zagotavlja celovito podjetniško, strokovno in drugo podporo za razvoj ideje, komercializacijo in ustanovitev novih start-up podjetij.

 

Inkubator sicer spodbuja inkubirance, da odprejo svoje start up podjetje, vendar podpira inkubirance tudi v primeru, če želijo s svojim znanjem in inovativnimi idejami prispevati v že uveljavljenem družinskem podjetju ali tretjemu podjetju (npr. razviti nov projekt, produkt, storitev).

 

Glavni cilj inkubatorja je širjenje podjetniške miselnosti in spodbujanje posameznikov in skupin, da postanejo kreatorji novih idej in delovnih mest, start up podjetij, ambasadorji podjetništva in s tem prispevajo k izboljševanju gospodarske situacije v državi in ugledu podjetništva.

 

Inkubator GEA College soorganizira in sodeluje pri izvedbi sledečih projektov:

 


Kontakt:

dario.berginc@gea-college.si

01 5881 334


 

Aktivnosti Inkubatorja GEA College se izvajajo v okviru operacije SIO Inkubator GEA 2018-19

O PROJEKTU

EU evropski sklad za regionalni razvoj

Ime operacije: SIO Inkubator GEA 2018-19

Namen operacije: izvajanje brezplačnih podpornih aktivnosti za inovativne potencialne podjetnike in nova in obstoječa podjetja s potencialom hitre rasti (start up).

Cilj operacije: spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij.

Trajanje operacije: 1. 3. 2018 – 31. 12. 2019

Aktivnosti Inkubatorja GEA College v okviru operacije »SIO Inkubator GEA 2018-19« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

V okviru projekta SIO Inkubator GEA 2018-19 se izvajajo naslednje aktivnosti:

 • Promocijsko – motivacijski dogodki (A);
 • Informiranje in svetovanje (B);
 • Tematski dogodki (C);
 • Mentoriranje (D);
 • Svetovanje ekspertov (E);
 • Upravljanje in širitev portfelja ciljne skupine (F);
 • Dvig kompetenc SIO (upravičencev) in povezovanje (G).

Ciljne skupine uporabnikov, katerim so aktivnosti namenjene, so:

 • inovativni potencialni podjetniki (inovativni posamezniki, dijaki, študenti, pedagoški delavci, raziskovalci);
 • nova in obstoječa podjetja s potencialom hitre rasti »start up«;

V okviru projekta izvajamo naslednje faze:

 • Faza 1: Podpora procesu preverbe poslovne ideje;
 • Faza 2: Podpora rasti in razvoju »start-up« podjetij;
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial