Inkubator GEA College

Inkubator GEA College

 

Inkubator GEA College spodbuja in promovira podjetniško kulturo ter ustvarjanje novih idej, poslovnih načrtov, projektov in start-up podjetij, predvsem med dijaki, študenti, mladimi diplomanti, pedagoškimi delavci, raziskovalci in drugimi posamezniki. Med številnimi podjetniškimi idejami izbira inovativne, na znanju temelječe in tržno usmerjene ideje, ki jim skozi proces pred-inkubacije in inkubacije zagotavlja celovito podjetniško, strokovno in drugo podporo za razvoj ideje, komercializacijo in ustanovitev novih start-up podjetij.

 

Inkubator sicer spodbuja inkubirance, da odprejo svoje start up podjetje, vendar podpira inkubirance tudi v primeru, če želijo s svojim znanjem in inovativnimi idejami prispevati v že uveljavljenem družinskem podjetju ali tretjemu podjetju (npr. razviti nov projekt, produkt, storitev).

 

Glavni cilj inkubatorja je širjenje podjetniške miselnosti in spodbujanje posameznikov in skupin, da postanejo kreatorji novih idej in delovnih mest, start up podjetij, ambasadorji podjetništva in s tem prispevajo k izboljševanju gospodarske situacije v državi in ugledu podjetništva.

 

GEA College Inkubator soorganizira in sodeluje pri izvedbi sledečih projektov:

 


Kontakt:

dario.berginc@gea-college.si

01 5881 334


 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial