Kaj je model življenjskega cikla zaposlenega in zakaj je pomemben

18. 03. 2022

Vsaka faza življenjskega cikla zaposlenega je pomembna, zato v podjetju potrebujete HR strokovnjaka ali pa osebo, ki se s tem ukvarja in zna optimizirati vsak stadij. Prehajanje zaposlenega iz ene faze v naslednjo je neizogibno. A zakaj je zavedanje tega cikla pomembno za delodajalca? Določena stopnja fluktuacije kadra je povsem normalna. Če pa privede do te točke, da začne negativno vplivati na delovne procese in učinkovitost dela v podjetju ali organizaciji, je treba začeti spremljati življenjski cikel zaposlenega in upoštevati vse spodaj naštete faze. Model življenjskega cikla zaposlenega definira najpomembnejše stopnje, skozi katere gre zaposlena oseba v nekem podjetju. Našteli bomo 6 faz, ki si sledijo kronološko.

 

Prvi vtis in privlačnost podjetja

Odnos z izbranim delavcem se ne začne šele, ko nastopi delo. Niti, ko podpiše pogodbo o zaposlitvi, ali še pred tem, ko pošlje življenjepis. Začne se tisti trenutek, ko je potencialni kandidat prvič soočen z znamko podjetja ali organizacije. Zato odlični kadrovniki vedo, kako pomembno je vkomponirati korporacijsko kulturo ter kako to predstaviti in kazati navzven. Lepe besede iz ust sedanjih in nekdanjih zaposlenih so neprecenljive, a potencialni delavec bo o podjetju zbrskal še marsikaj drugega – torej, vse informacije, ki so javno dostopne.

 

Novačenje

To je izkušnja prehoda kandidata od prosilca zaposlitve do zaposlenega v podjetju. Tudi tistih posameznikov, ki službe ne bodo dobili. Kako gre nekdo skozi ta proces bo zelo vplivalo na percepcijo in odnos do tega podjetja.

 

Organizacijsko uglaševanje

… ali onboarding je proces integracije posameznika v novo delovno okolje z namenom, da se socialno, kulturno in psihološko vključi v organizacijo in zato v njej deluje učinkovito. Vsak novinec ima ob nastopu dela zanos in vidi potencial, zato je tako pomembno, da se že od samega začetka zaposlenemu predstavi kulturo podjetja in mu pomaga, da se z njo poistoveti.

model zivljenjskega cikla zaposlenega 2

Zadrževanje zaposlenega

Gre za ključno fazo življenjskega cikla zaposlenih! Ob nastopu težav je treba nemudoma nasloviti vprašanja kot so, kaj lahko naredimo za dvig motivacije nezadovoljnih delavcev, kako primerno nagrajevati in podati priznanje za dobro opravljeno delo, da zadržimo delovno silo.

 

Razvoj 

Tudi če so zaposleni zadovoljni in srečni na svojem delovnem mestu je treba razmišljati “pet korakov naprej”. Pomoč delavcu pri pridobivanju novih kompetenc skozi izobraževanja in druge podobne aktivnosti, da lahko svojo vlogo izpolnjuje kar se da optimalno, ponudi dodano vrednost tako za delavca kot za delodajalca. Spodbujanje udeležbe na konferencah, seminarjih in tečajih pripelje do novih spoznanj, kar blagodejno vpliva na delovno klimo in učinkovitost.

 

Ločitev

Vsega dobrega je enkrat konec, pravijo … Učinkovit offboarding je proces od točke, ko se delavec dokončno odloči, da zapusti podjetje in do tega, kako podjetje ravna ob delavčevem odhodu. Tudi ta zaključna faza je pomembna, saj se s tem spet vrnemo na prvo točko – kako privlačen si javnosti kot delodajalec.

 

To je samo drobec teorije na to temo in zakaj je model življenjskega cikla zaposlenega pomemben. Več, bolj poglobljeno in aplikativno znanje pa dobite na naši HR Akademiji, ki jo bo vodila Urška Stanovnik in je namenjena HR strokovnjakom, vodjem kadrovskih služb ter direktorjem malih in srednje velikih podjetij.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial