Branje za napredovanje – UI v HRM

02. 08. 2019

»Kako bo tehnologija (pre)oblikovala HRM«

 

Podjetja se poleg, recimo temu običajnih pretresov, danes soočajo tudi s pomanjkanjem ustrezno usposobljenega, talentiranega kadra, saj zgolj dobro plačilo že nekaj časa ni edini kriterij, ki ga imamo ljudje pri izbiri delodajalca. Trg je tu postal tako dinamičen, živahen, če želite, postal je nepredvidljiv, tako da so podjetja primorana med seboj tekmovati kot najboljši možni zaposlovalci. Službe za upravljanje z zaposlenimi (v nadaljevanju HRM) imajo torej ves čas zavihane rokave. A to ni edini izziv, pred katerega so postavljene. Napovedi, da bo upravljanje s človeškimi viri v bodoče precej prepleteno z umetno inteligenco (v nadaljevanju UI), so namreč vedno glasnejše. 22. globalna raziskava družbe PwC je pokazala, da se 82 odstotkov vprašanih direktorjev na svetovni ravni in 84 odstotkov v Sloveniji strinja, da bo UI v naslednjih petih letih pomembno spremenila poslovanje njihovih organizacij. Približno dve tretjini (72 odstotkov v Sloveniji in 63 odstotkov na svetovni ravni) jih menita, da bo vpliv umetne inteligence še močnejši od vpliva interneta. Toda, kako bo mešala štrene kadrovikom, to nas v tem trenutku bolj zanima.

 

Koliko UI je v HR oddelkih danes?

Splošno mnenje velja, da bo tehnologija UI zaradi svoje zapletenosti olajšala delo kadrovskim službam, saj bo z izjemno natančnostjo spremljala, upravljala in analizirala podatke o zaposlenih. Njihovo vedenje, navade in namere bodo ves čas (za)beležene. Primer, kako to deluje v praksi, je IBMov sistem Watson, ki lahko zazna in zabeleži razpoloženost zaposlenega, ki je ravno zaključil telefonski pogovor s stranko ter mu pošlje povratno informacijo. Če oceni, da je bil zaposleni med pogovorom napet, nejevoljen ali kakorkoli vznemirjen, mu predlaga odmor.

Prikažimo še nekaj primerov, kako UI kadrovikom olajša delo. Preko malo prej omenjenega IBMovega sistema zaposleni lahko oddajo prijavo na letni dopust. Takoj po oddaji prijave prejmejo povratno informacijo o možnostih, ki so jim na voljo. Pregled življenjepisov kandidatov je drugi tak primer. Do zadnjih krogov razgovorov, ko za zdaj še odloča človek, bo preverjanje ustreznosti kandidatov domena tehnologije, tako da se bodo kadroviki lahko posvetili bolj vsebinskim vprašanjem. Pa tudi postopek bo bolj nepristransko voden, saj UI ne bo upoštevala določenih dejavnikov, ki so pri ocenjevanju ljudi sicer vedno prisotni.

Neko rusko zagonsko podjetje je razvilo robot Vera z UI, ki podjetjem pomaga najti najprimernejše zaposlene. Program deluje tako, da pri iskanju kandidatov v nekaj minutah pridobi podatke z zaposlitvenih spletnih strani ali iz podatkovnih zbirk, kandidate lahko preveri, deli informacije o prostih delovnih mestih, postavlja potrebna vprašanja in hkrati odgovarja na kandidatova vprašanja. Lahko celo opravi video razgovor in prepoznava kandidatova čustva.

 

Prihodnost je usmerjena v UI

Rezultati raziskave, ki jo je izvedlo podjetje Oracle, to potrjujejo. Od celotne analitike, ki jo imajo na voljo, njihovi HR oddelki širom sveta UI uporabljajo kar v 31 odstotkih, v top tri izbire (preostali izbiri sta bili analiza organizacijske mreže ter vprašalniki) pa jo je uvrstilo kar 58 odstotkov vseh vključenih. Še bolj zanimivo bi morda bilo vedeti, na kakšen način jo kadrovske službe uporabljajo. Na prvem mestu so podjetja navedla identificiranje talentov, za katere obstaja tveganje po odhodu (25%), sledi oblikovanje bazena talentov (22%), na tretjem mestu je napoved najvišje usposobljenih rekrutov (18%) in na četrtem mestu preverjanje najboljših kandidatov skozi analiziranje življenjepisov (15%).

 

KAKO BO TEHNOLOGIJA (PRE)OBLIKOVALA HRM

 

Komu bolj zaupati, človeku ali UI?

Kadrovske službe so zasute s podatki, ki so lahko izjemno uporabni. Težava nastane, ko je potrebno te podatke razčleniti, urediti ter analizirati ter smiselno uporabiti. Koga (ali kaj) za to delo najeti? Umetno inteligenco, zagotovo. A zaenkrat se podjetja še kar zanašajo na čustveno, človeško plat. Nekateri kadroviki ob sprejemanju pomembnih odločitev še vedno stavijo na svoj »notranji občutek«. Zakaj je temu tako? IBM-ova raziskava je pokazala, da večina vodilnih managerjev v podjetnih napoveduje uporabo UI v vsakdanjih procesih, medtem, ko vodilni kadroviki niso tako zelo prepričani, predvsem zaradi pomanjkanja znanja uporabe novih tehnologij. Največji izziv torej predstavlja implementacija slednjih.


>> Tudi tebe zanima tehnologija? Preberi si več o programu Informatika


Kako bo v prihodnje?

Poslovne odločitve so tako kompleksne, da morda UI res še ni docela pripravljena prevzeti vajeti, ali pa bomo ljudje potrebovali nekaj let, da jo dodobra spoznamo in obvladamo. Ne bo pa potrebno zgolj izobraziti obstoječega kadra, tudi študentke in študenti se soočajo z vrzeljo med svojo formalno izobrazbo in zahtevanimi kompetencami na trgu dela. Blair Decembrele v LinkedIn blogu ugotavlja, da novopečeni diplomanti po končanem študiju nadaljujejo izobraževanje in kar 3 od prvih 5-ih veščin na seznamu so povezane z umetno inteligenco in obdelavo podatkov.

Tehnološki napredek vsakodnevno prinaša nove izzive in podjetja, če želijo držati korak s konkurenco, se morajo s temi izzivi spoprijemati z navdušenjem, ne z odporom. Pričakovati je, da bo odnos med UI in službami HR kmalu postal še tesnejši in še bolj prepleten, naloga vodilnih pa bo predvsem implementacija novih sistemov. HR oddelki so zgodovinsko gledano najmanj spoprijateljeni s tehnologijo, tako da jih tu čaka veliko nalog, a prepričani smo, da jim bodo kos. Prepoznavanje najustreznejših kandidatov ali potreb, želja in zahtev obstoječih kadrov je za podjetje ključnega pomena. Nove tehnologije bodo kadrovike razbremenile in jim omogočile, da se osredotočijo na najpomembnejši del podjetja – človeka.

 


Viri:
https://www.hrm-revija.si/prihodnost-je-tukaj
https://www.pwc.com/si/sl.html
https://www.humanresourcesonline.net/what-technology-means-for-the-future-of-the-hr-industry/
https://www.forbes.com/sites/tomdavenport/2019/02/10/ai-and-hr-a-match-made-in-many-companies/#77531f9e3cd3
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2019/07/03/the-role-of-ai-technologies-in-hr-data-based-decision-making/#cb379953f4e9
http://ecg.si/clanki/tehnologija-sluzbe-in-prihodnost-dela/
https://www.cmswire.com/digital-workplace/8-examples-of-artificial-intelligence-ai-in-the-workplace/

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial