Kakšne so prednosti strokovnega in dopolnilnega usposabljanja za nepremičninskega posrednika na GEA College?

03. 08. 2021

Kakšne so prednosti strokovnega in dopolnilnega usposabljanja za nepremičninskega posrednika na GEA College?

 

Vsak, ki se želi poklicno ukvarjati s posredovanjem nepremičnin, mora pridobiti licenco za opravljanje poslov posredovanja v prometu z nepremičninami, ki jo zahteva Ministrstvo za okolje in prostor. To si kandidati zagotovijo z uspešno opravljenim izpitom, do katerega lahko pridejo s kakovostnim usposabljanjem.

 

Izobraževanje na GEA College mi je prineslo potrebna znanja, da sem NPK izpit opravil brez večjih težav. Praktično delavnico pa priporočam tudi že licenciranim posrednikom, saj prinaša dodatno vrednost pri vsakdanjem delu.

–  Andrej Štebal

 

Zakaj izbrati usposabljanje za nepremičninskega posrednika prav na GEA College?

 

Popoldanska izvedba

Ker je veliko vsebine, je urnik pripravljen tako, da kandidati postopoma usvajajo področja in zato predavanja potekajo 2-krat tedensko v popoldanskem času.

Praktične priprave na izpit

Praktične priprave na izpit so dragocen način doseganja dobrih rezultatov na končnem preverjanju znanja. Dela se na praktičnih primerih in z vsemi portali, ki jih posameznik za delo nepremičninskega posrednika tudi nujno potrebuje.

Brezplačno predavanje za udeležence usposabljanja Nepremičninski posrednik v praksi

Med usposabljanjem se vsi kandidati lahko udeležijo še brezplačnega predavanja, ki ga organizira večja nepremičninska agencija.

Povezovanje z nepremičninskimi agencijami

Kandidate, ki si tega želijo, lahko povežemo z nepremičninskimi agencijami in jim s tem pomagamo na začetku karierne poti.

Predavatelji z dolgoletnimi izkušnjami

Predavatelji so specialisti, uspešni podjetniki, managerji in svetovalci z realnimi praktičnimi izkušnjami. Način podajanja znanja temelji na njihovih strokovnih in poslovnih izkušnjah. Na ta način znajo tematiko približati vsakemu udeležencu.

Milan Torkar, mag. ekonomist in mag teh. znanosti, sodni izvedenec in cenilec (nepremičnine, stroji in oprema, podjetja). Ima preko 35 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih v proizvodnji ter kasneje podjetniškega oz. poslovnega svetovanja v večjem delu za večja podjetja v Sloveniji. Zadnjih 25 let se osredotočeno usmerja na vrednotenje nepremičnin, opreme in podjetij, kot tudi sodnega izvedništva in cenilstva iz teh področij. Je avtor v soavtorstvu dveh knjig/publikacij s področja vrednotenja nepremičnin, avtor več strokovnih člankov/prispevkov, član izpitne komisije pri RIC, predavatelj, član nadzornih svetov podjetij,…
Bogdana Žigon, je že od leta 1991 odvetnica v Ljubljani. Ukvarja se predvsem z upravnim pravom in lastninsko pravnimi razmerji in je specialistka predvsem za področje upravnih gradbenih zadev. Predava predmete s področja stanovanjske zakonodaje, urejanja prostora, gradbenih zadev, evidentiranja nepremičnin, stvarnega prava in zemljiške knjige na GEA College, CPU in CDI Univerzum v programih za izobraževanje nepremičninskih posrednikov. Ima tudi licenco za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije za posrednika za nepremičnine.

 

Dostop do GEA College e-učilnice

V spletni učilnici imamo vsa potrebna gradiva, ki so v pomoč pri učenju.

Povezovanje z ostalimi udeleženci

Na forumu GEA College e-učilnice se kandidati lahko povežejo z ostalimi udeleženci, odpirajo debate in sproti rešujejo morebitne nejasnosti.

Individualni pristop

Skozi celoten postopek NPK je vedno na voljo svetovalka, ki poskrbi za individualno obravnavo.

Tradicija, ki traja več kot 10 let

Že od leta 2009 let uspešno izvajamo usposabljanje za nepremičninske posrednike.


Z naslednjim usposabljanjem pričnemo 4. oktobra 2021. Več o izvedbi si lahko preberete tukaj.


 

Če pa že imate licenco, a vam bo kmalu potekla …

… lahko licenco za nepremičninskega posrednika najbolj enostavno obnovite pri nas!

 

Nepremičninski posrednik se mora namreč skladno z zakonom (odločba 8. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju) vsakih pet let dopolnilno usposabljati.

Na podlagi obnovitve znanj s področja nepremičnin kot pooblaščeni izvajalec lahko kandidatom izdamo potrdilo o dopolnilnem usposabljanju, ki služi kot merodajen dokument za pristojno Ministrstvo za okolje in prostor.

 

S predavanji in gradivom sem bila zelo zadovoljna saj je jasno, poučno in vključuje vse novitete.

–  Jožica, Grosuplje

Zakaj obnoviti licenco za nepremičninskega posrednika na GEA College?

 

Online izvedba

Termin izvedbe ni razpisan, ker si ga kandidat lahko izbere sam, saj izvedba poteka na spletu. To pomeni, da se lahko pridruži kadar želi, ko mu/ji ustreza in kar od doma. Vsak dobi dostop do spletne učilnice, tam pregleda posnetke in gradiva ter opravi kratek test (ki pa se ne ocenjuje).

Povezovanje z nepremičninskimi agencijami

Kandidate, ki si tega želijo, lahko povežemo z nepremičninskimi agencijami in jim s tem pomagamo pri nadaljnji karieri.

Predavatelj z dolgoletnimi izkušnjami

Predavatelj je uspešen odvetnik, ki z realnimi praktičnimi izkušnjami predstavi novosti in posebnosti.

Mag. Luka Vižintin. Po končanem študiju na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, je leta 2001 pridobil naziv univerzitetni diplomirani pravnik, zaradi želje po pridobitvi interdisciplinarnih znanj se je nato vpisal na podiplomski študij na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in ga zaključil leta 2006 s pridobljenim nazivom magister ekonomskih znanosti. V vmesnem času je opravljal sodniško pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani ter leta 2004 uspešno opravil pravniški državni izpit. Nato je svojo poklicno pot nadaljeval kot odvetniški kandidat, leta 2006 pa je bil vpisan v imenik odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije. Od takrat do danes opravlja poklic odvetnika, pri svojem delu pa se ukvarja zlasti s področji civilnega in gospodarskega prava, pri čemer je posebej specializiran za področje nepremičnin, kar zajema pravno svetovanje pri pravnih poslih v zvezi z nepremičninami, sestavljanje pogodb ter sodelovanje pri večjih nepremičninskih projektih.

 

Dostop do GEA College e-učilnice

V naši spletni učilnici so vsa potrebna gradiva, ki jih nepremičninski posrednik potrebuje za hitro obnovitev licence.

Povezovanje z ostalimi udeleženci

Na forumu spletne učilnice GEA College se kandidat lahko poveže z ostalimi udeleženci.

Individualen pristop

Skozi celoten postopek obnavljanja licence za nepremičninskega posrednika je na voljo svetovalka, ki vodi in olajša proces.

Tradicija, ki traja več kot 10 let

Dopolnilno usposabljanje za nepremičninske posrednike uspešno izvajamo že od leta 2009.


Prijavo na dopolnilno usposabljanje za nepremičninskega posrednika lahko opravite TU.


 

Dodatne informacije

Tanja Moračanin Tanja Moračanin

Vodja projektov v izobraževanju

T. +386 1 5881 302

E. tanja.moracanin@gea-college.si

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial