Knjige GEA College

03. 02. 2020

Sedem novih knjig GEA College za znanje podjetništva!

 

Na GEA College smo v svojem založništvu izdali sedem novih knjig, natančneje pet visokošolskih učbenikov in dve znanstveni monografiji ter tako obogatili svojo knjižno zbirko. Pri projektu je sodelovalo devet avtorjev, poznana in priznana imena iz visokošolskega sveta tako v Sloveniji kot v tujini. Knjige niso namenjene zgolj študentom, ampak vsem, ki želijo pridobiti osnovna in tudi širša znanja iz podjetništva, makroekonomije, mednarodnega poslovanja, vedenja potrošnikov in drugih ved. Več na povezavi.

 

O knjigah

Dr. Vito Bobek, avtor knjige Mednarodno poslovanje in financiranje, je o svojem delu zapisal: »Knjiga predstavlja načine vključevanja podjetij v mednarodno poslovanje, preučuje koristi in stroške različnih oblik vstopa na tuje trge ter se ukvarja z nekaterimi razvojnimi vprašanji.«

Knjiga Osnove makroekonomije, avtorice dr. Valentine Jošt Lešter, tudi predavateljice na GEA College, inovativno obravnava temeljne makroekonomske tematike, vse od modelov AD in AS, BDP – ja, brezposelnost, denar in inflacijo ter klasični in Keynesianski pristop makroekonomskega ravnotežja.

Znanstvena monografija dr. Mojce Nekrep z naslovom Finance za podjetnike, pojasnjuje temelje poslovnih financ in podaja vpogled v tematike, ki so tesno povezane s finančnimi vsebinami ter njihovim razumevanjem. Druga znanstvena monografija v zbirki, katere avtorici sta mag. Nataša Makovec ter dr. Tanja Rihtaršič, nosi naslov Vedenje potrošnikov v digitalni dobi in vključuje temeljna znanja ter sodoben (v)pogled v svet ter v vedenju spletnih potrošnikov.

Učbenik Informatika za podjetnike, avtorjev dr. Huberta Fröhlicha in dr. Bojana Cestnika, ponuja koristne informacije glede uporabe informacijskih tehnologij v podjetništvu ter poslovanju ter je tako namenjen vsem, ki jih to področje zanima in želijo dopolniti in nadgraditi svoje znanje s področja informatike v podjetništvu.

Dr. Dario Berginc, predavatelj na GEA College, v svoji knjigi Rastoča podjetja v teoriji in praksi predstavlja koristne nasvete, kako se izvaja strategija rastočega podjetja. Poleg teoretičnih osnov so na voljo številni primeri iz prakse, ki razložijo zakaj in kako podjetja uspešno rastejo.

Visokošolski učbenik Poslovna matematika s statistiko avtorice dr. Ajde Fošner, prav tako predavateljice na GEA College, pa že zaradi samega naslova ne potrebuje veliko dodatne razlage.

Navkljub praktični usmerjenosti študija je dobro teoretično ogrodje nujno za še boljši vpogled v podjetništvo in ekonomijo. Vsakemu, ki ga to področje zanima, bo dobra knjiga še kako prav prišla.

Na GEA College se zavedamo pomembnosti branja in stremimo k širjenju bralne kulture. Upamo, da bo nalezljivo!:)

 

Vabljeni k branju!

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial