LEADERSHIP COACHING – ONLINE AKADEMIJA (Basic)

Kaj je Leadership Coaching online akademija:

Vloga voditeljev v današnjem poslovnem svetu je tesno povezana z njihovo sposobnostjo, da prevzemajo odgovornost za razvoj in realizacijo svojih zaposlenih. Zato ni presenetljivo, da ravno metoda coachinga, ki velja za eno najuspešnejših metod razvoja zaposlenih, pridobiva vedno večjo pozornost voditeljev, ki izbrane elemente coachinga aktivno integrirajo v svoj voditeljski stil.

Ker je metoda coachinga relativno preprosta in učinkovita, ki jo je mogoče kot veščino pridobiti razmeroma hitro, smo se odločili organizirati akademijo, ki bo vključevala relevantne vsebine iz področja:

 1. voditeljskih veščin,
 2. samoregulacijskih veščin,
 3. performance coachinga in
 4. pozitivne psihologije.

Številne raziskave namreč kažejo, da coaching pomaga tako voditeljem kot zaposlenim, da postanejo bolj proaktivni in pripravljeni na nove izzive ter odgovornosti.

 

Glavni cilj LEADERSHIP COACHING – online akademije je oblikovati posameznikovo vodstveno psihologijo, ki ustreza širšim zahtevam sodobnega vodenja ob istočasnem treningu vodstvenih veščin potrebnih za njeno realizacijo.

Tako vodje lahko učinkovito skrbijo za:

 1. Dvig agilnosti zaposlenih
 2. Dvig proaktivnosti zaposlenih

 

Moduli in termini:

LEADERSHIP COACHING akademija je sestavljena iz 2 nivojev:

1. Basic nivo– 3 moduli in

2. Advanced nivo – 3 moduli.

 

Za celovito pridobivanje leadership coaching veščin priporočamo udeležbo na vseh 6 modulih. Ob zaključku vsi udeleženci dobijo tudi certifikat o udeležbi (pogoj je 100 % prisotnost).

Akademija poteka ob četrtkih med 9:00 in 12:00 prek platforme ZOOM. Prijavite se danes*.

*Ker je delavnica zastavljena praktično je število mest omejeno na 30.


BASIC NIVO


CILJNA SKUPINA:

Program  je namenjen voditeljem, ki:

 • želijo vedeti več o coachingu (eni najbolj učinkovitih metod razvoja ljudi).
 • se naučiti osnovnih algoritmov leadership coachinga in jih uporabljati v praksi.
 • imajo željo privzeti bolj pozitivno, proaktivno in k rešitvam usmerjeno miselnost.
 • želijo integrirati osnovne elemente leadership coachinga v svoj voditeljski stil.

Predznanje coachinga NI POTREBNO.

 

VSEBINA:

Modul 1 Modul 2 Modul 3

Leadership coaching in umetnost vodenja z vprašanji

ABCD model coaching in trening vodstvene psihologike

Teorija treniranja in veščine samoregulacije

18.2.2021 25.2.2021 4.3.2021

 

NAČIN DELA:

Vse vsebine so simplificirane v algoritme vodenja, ki so v realnosti dejansko izvedljivi. Kot trenažno sredstvo se uporabljajo aktualni organizacijski in voditeljski problemi.

V leadership coaching akademijo je simultano integriran tudi osebni razvoj z namenom oblikovanja identitete, samostojnosti, avtonomije in odgovornosti voditeljev.

Delali bomo delavniško (50 % vsebine, 50 % treninga).

Med moduli so predvidene tudi vmesne aktivnosti (branje, video vsebine, analize, timsko delo, simulacije, igre vlog, itd.), tako da imajo udeleženci možnost poglobljenega učenja in učinkovite integracije znanja v veščino.

 

VSEBINSKI PREGLED MODULOV:


MODUL 1: Leadership coaching in umetnost vodenja z vprašanji 

18.2.2021  I  9:00 – 12:00


Opis: 

Vodenje v visoko tekmovalnih in konfliktnih okoljih od posameznika zahteva dobro razvite komunikacijske in vodstvene veščine (leadership coaching), zato da lahko uspešno nastopa v vlogi vodje. Ključna veščina, ki mu je pri tem v pomoč, je »vodenje z vprašanji«. Na modulu bomo spoznali moč vprašanj, različne tipe vprašanj in njihovo strateško vlogo, potem pa jih glede na specifično situacijo trenirali tudi v praksi. Modul predstavlja pomemben element pri razvoju vloge vodje, miselnosti rasti in razumevanju leadership coachinga v današnjem poslovnem svetu.

 

Cilji modula:

V prvem modulu »Osnove digitalnega marketinga« bomo spoznavali:

 • Vodenje v visoko tekmovalnih in konfliktnih okoljih
 • Oblikovanje identitete voditelja (vodja kot coach)
 • Načrtovanje razvoja zaposlenih
 • Koncept razvojne miselnosti in njeni učinki
 • Strateška vloga vprašanja in tipi vprašanj
 • Vodenje z vprašanji in trening v različnih situacijah

 


MODUL 2: ABCD model coaching in trening vodstvene psihologike 

25.2.2021  I  9:00 – 12:00


Opis: 

Pri vodenju je ključno, kako voditelj usmerja in realizira svoje zaposlene, pri čemer velja pravilo, da naj bi bili zaposleni čez eno leto sposobni reševati težje, kompleksnejše probleme kot so jih sposobni reševati danes. Zato je potrebno, da voditelj sistematično vlaga čas in energijo v razvoj svojih sodelavcev, pri čemer mu je v veliko pomoč predvsem »ABCD model«, ki je eden od temeljnih modelov v leadership coachingu.
Uporaba modela voditelju omogoča jasno strukturo pri reševanju problemov (procesna diagnostika), odpravljanje morebitnih zastojev in kreiranje ti. ‘problem-solving’ kulture v podjetju.

 

Cilji modula:

 • Kognitivno mapiranje problemskih situacij (procesna diagnostika).
 • Bazični model ‘problem solvinga’ v vodenju
 • Postavljanje cilje in spremljanje napredka
 • Zastoji v vodenju
 • Trening modela na aktualnih vodstvenih problemih

 


MODUL 3: Teorija treniranja in veščine samoregulacije  

4.3.2021  I  9:00 – 12:00


Opis: 

Kaj imata skupnega teorija treniranja in vodenje zaposlenih? Dejansko sta oba koncepta v praksi zelo prepletena. V vodenju namreč treniramo zaposlene, tako da lahko rešujejo vedno bolj zahtevne problemske situacije, kar posledično krepi njihove mentalne sposobnosti (npr. mentalna moč, mentalna vzdržljivost, mentalna hitrost). Ključno je, da voditelj zaposlene obremeni skladno z njihovimi trenutnimi sposobnostmi in tako poskrbi, da ustrezno napredujejo v smeri rezultatskih, procesnih in razvojnih ciljev. Zato je dobro, če voditelj pozna osnove teorije treniranja ter samoregulacijske mehanizme, ki so njen sestavni del.

 

Cilji modula:

 • Vpogled v psihološki vidik uvajanja sprememb (odnos do sprememb)
 • Tehnologija samoregulacije in ovire pri vzpostavljanja novih vedenjskih vzorcev
 • Mentalne sposobnosti v leadership coachingu
 • Trenažne količine v leadership coachingu

 

ZAKLJUČNI PREIZKUS

Teoretični preizkus znanja ob koncu Basic nivoja akademije je opcijski. V kolikor udeleženec doseže rezultat nad 80 %, ima ob prijavi na Advanced nivo ugodnost partnerske cene.

 

UDELEŽBA JE BREZPLAČNA – PRIJAVE NISO VEČ MOŽNE!

vendar, ker je pomembno, da se je udeležijo primerni kandidati, ki ste pripravljeni aktivno sodelovati in izkoristiti priložnost, bomo za Basic nivo naredili selekcijo 25-30 kandidatov.

 

Prijave zbiramo do 11.2.2021.

Izbor udeležencev bo znan do 15.2.2021, ko boste o tem tudi pisno obveščeni.

 

IZVAJALKA PROGRAMA

Sabina Đuvelek

Je organizacijska psihologinja in performance coach, ki se pri svojem delu in raziskovanju osredotoča predvsem na strateški razvoj zaposlenih in oblikovanje okolij, ki omogočajo kontinuirano profesionalno in osebno rast posameznika. Je tudi asistentka na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani in nosilka predmeta Organizacijski laboratorij, ki je del študija Psihologije. Deluje tudi kot Success coach in kreator vsebin v e2grow skupnosti mednarodnih coachev. 

Od februarja 2017 do marca 2020 je delala kot Vodja mreže internega coachinga v sektorju Ravnanja s človeškimi viri (oddelek Izobraževanje in razvoj kadrov) energetskega podjetja Petrol, kjer je bila odgovorna za razvoj sistema performance coachinga, kar je vključevalo selekcijo, usposabljanje in supervizijo internih coachev, ki so spodbujali odličnost zaposlenih in prevzemanje odgovornosti za lasten napredek.
S februarjem 2017 se je kot Senior svetovalka in coach pridružila ekipi Uporabne psihologije, katere namen je, da posameznike opolnomoči s konkretnimi znanji in psihološkimi orodji, s katerimi postajajo bolj zadovoljni, zavzeti in zdravi. Kot organizacijska psihologinja razvija in implementira strokovne izobraževalne programe, ki vplivajo na organizacijske navade in navade zaposlenih, z namenom doseganja dolgoročnih sprememb na samo kulturo organizacije. Izvaja treninge, delavnice, coachinge (individualne in timske) in supervizije, pri čemer sta ji psihološka radovednost in želja po trajnostnem učinku izvedenih programov ključni vrednoti pri delu. Pred tem je bila od maja
2014 do januarja 2017 Strokovna direktorica Zavoda Ypsilon – stičišča za proaktivne mlade in medgeneracijsko sodelovanje. Odgovorna je bila za strokovni razvoj organizacije in njenih projektov, pri čemer je večji del časa posvetila načrtovanju razvojnih aktivnosti, organizaciji dela in spremljanju napredka.

Povezava do LinkedIn profila.

 

 


Aktivnosti Inkubatorja GEA College v okviru operacije »SIO Inkubator GEA 2020-22« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

EU evropski sklad za regionalni razvoj

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial