MBA IZZIV – MBA CASE STUDY COMPETITION

MBA IZZIV – MBA CASE STUDY COMPETITION

(Natečaj za pridobitev štipendije za MBA program)

 

Fundacija UPI, katere namen je čim širšemu krogu študentov ponuditi možnost pridobivanja znanj s področja podjetništva in poslovnih ved, razpisuje MBA IZZIV – MBA CASE STUDY COMPETITION. Namen izziva je spodbuditi kandidate k inovativnemu razmišljanju, jim omogočiti pridobiti prvi vtis o MBA programu in seveda sofinancirati šolnino kandidatom, ki zasedejo najboljša 3 mesta. Natečaj in izziv se izvaja vsako leto, namenjen pa je izključno kandidatom, ki si želijo opravljati MBA program na GEA College, vendar nimajo zadostnih sredstev za polno financiranje programa. 

 

Zmagovalec izziva, drugo in tretje uvrščeni v letu 2020 bodo prejeli štipendije v obliki poplačila dela šolnine za MBA program GEA College v vrednosti*:

 • Prvo mesto – 7.000 €
 • Drugo mesto – 4.000
 • Tretje mesto – 2.000 €

*V primeru, da kandidati, ki se uvrstijo na prva tri mesta, odstopijo od štipendije se štipendija dodeli naslednjemu kandidatu z najvišjo oceno za ustrezno mesto.
Fundacija UPI si podeljuje pravico do spremembe zneska štipendij v prihodnjih letih / natečajih. 

 

Splošni pogoji sodelovanja na MBA izzivu – MBA Case Study Challange:

Prijavijo se lahko kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • se želijo vpisati na MBA program GEA College,
 • izpolnjujejo pogoje za vpis na MBA program GEA College,
 • programa MBA ne zmorejo sami polno financirati,
 • bodo ob morebitni pridobitvi dela financiranja šolnine, preostanek poplačali kot fizične osebe (dopolnilni del jim ne plača pravna oseba),
 • kandidati ob pristopu k sodelovanju na MBA izziv podpiše izjavo o resničnosti navedenih podatkov.

 

Področje študije primera:

 • Managemenet
 • Strateški Management
 • Vodenje.

 

Časovnica MBA izziva – študija primera:

Datum Opis dogodka
od 26. 2. 2020 do 20. 3. 2020 Prijave na MBA izziv – MBA Case Study Competition
23. 3. 2020 Webinar za prijavljene kandidate – predstavitev navodil za izdelavo študije primera. Prijavitelji po e-pošti prejmejo študijo primera.
5. 4. 2020 Rok oddaje rešitev študije primera – pisno, po emailu.
10. 4. 2020 Razglasitev petih finalistov.
15. 4. 2020 Javna predstavitev rezultatov študije primera petih finalistov na GEA College. Na dogodek so vabljeni vsi prijavljeni na izziv.

 

Kriterij ocenjevanja MBA izziva – MBA Case Study Competition:

Oddane pisne rešitve študije primera ocenjuje tričlanska komisija, ki jo sestavljajo dekanja GEA College mag. Katja Kraškovic, visokošolska učiteljica na GEA College doc. dr. Valentina Jošt Lešer in MBA učitelj dr. Sotiris Karagiannis iz University of New York in Prague. Ocena je sestavljena iz dveh delov, in sicer 70 % ocene predstavljajo pisne rešitve študije primera in 30 % javna predstavitev izsledkov študije primera.

 

Pisni del Javna predstavitev
Sestava ocene v deležu 70 % 30 %
Temeljni kriterij Ocena podane rešitve študije primera v kontekstu splošnega družbenega in socioekonomskega dogajanja. Ocena predstavitve podane v časovnem okviru: 15 minut (dodatnih 5 minut ima kandidat na razpolago za razpravo).

 

>> SPLOŠNI POGOJI O ŠTIPENDIRANJU

>> RAZPIS ŠTIPENDIJ ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial