Nadaljevanje in zaključevanje študija

ZAKLJUČEK ŠTUDIJA PO PREKINITVI

Spodaj najdete vse informacije vezane na nadaljevaje študija po prekinitvi.

 

Visokošolski strokovni program podjetništvo/ Podiplomski specialistični program podjetništva

Zaključek študija po teh dveh programih ni več možen, saj gre za predbolonjska programa. Mogoč je prepis na nove bolonjske programe v skladu s sklepoma 2022-3-8 in 2022-3-9. Oddati je potrebno Prošnjo za menjavo študijske smeri ali spremembo študijskega programa*.

 

Visokošolski strokovni program 1. stopnje – Podjetništvo

 Vpisani pred prenovo programa v š.l. 2016/2017 – zaradi spremembe programa se ob odločitvi za nadaljevanje študija pregleda opravljene izpite in določi diferencialne izpite. Potrebno je oddati Prošnjo za nadaljevanje študija po prekinitvi*.

 

V skladu s sklepom 2022-3-10 lahko izredni študentje študij dokončajo na rednem študiju (predavanja v dopoldanskem času), kadar imajo za dokončanje študija za opraviti 10 izpitov ali manj.

 

V primeru, da mora študent opraviti več kot 10 izpitov ali se ne more udeležiti predavanj rednega študija, je možen prepis nov izredni program Podjetništvo v perspektivnih panogah. Potrebno je oddati Prošnjo za menjavo študijske smeri ali spremembo študijskega programa*.

 

Študentje vpisani po prenovi programa (od š.l. 2016/2017 naprej) za nadaljevanje študija oddajo le Prošnjo za evidenčni vpis*, pri čemer veljajo določila sklepa 2022-3-10.

 

Visokošolski strokovni program 1. stopnje – Digitalni marketing

 Študentje za nadaljevanje študija oddajo le Prošnjo za evidenčni vpis*.

 

Visokošolski strokovni program 1. stopnje – Podjetništvo v perspektivnih panogah

 Študentje za nadaljevanje študija oddajo le Prošnjo za evidenčni vpis*.

 

Podiplomski magistrski študijski program 2. stopnje – Podjetništvo

Zaključek študija ni več mogoč, saj se program ne izvaja več. Mogoč je prepis na nov bolonjski program v skladu s sklepom 2022-3-9. Oddati je potrebno Prošnjo za menjavo študijske smeri ali spremembo študijskega programa*.

 

Podiplomski magistrski študijski program 2. stopnje – Upravljanje s tveganji in korporativna varnost / Podjetniški management

Študentje vpisani pred prenovo programa v š.l. 2018/2019 – zaradi spremembe programa se ob odločitvi za nadaljevanje študija pregleda opravljene izpite in določi diferencialne izpite. Potrebno je oddati Prošnjo za nadaljevanje študija po prekinitvi*.

 

Študentje vpisani po prenovi programa (od š.l. 2018/19 naprej) za nadaljevanje študija oddajo le Prošnjo za evidenčni vpis*.

 

*Prošnje

Vse omenjene prošnje se oddajo v e-referatu (PRIS), v meniju prošnje. Gre za skupino prošenj, ki se jih naslovi na Komisijo za študentske in študijske zadeve. Prošnjo oddate, natisnete in podpisano pošljete na e-naslov referat@gea-college.si.

 

Stroški obravnave prošnje, opravljanja obveznosti ter zneski vpisnin in šolnin se zaračunajo v skladu z veljavnim cenikom.

 

Sklepi Senata Fakultete za Podjetništvo vezani na zaključevanje študija

 

S K L E P 2022-3-8

Študentom, ki so obiskovali in opravljali izpite / obveznosti na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih in študija niso dokončali, od začetka oz. opustitve študija pa je preteklo 20 let ali več, se opravljene obveznosti ne priznajo več, ker so vsebine zastarele. Ti študenti imajo možnost vpisa na nove bolonjske dodiplomske in podiplomske programe in jih morajo opraviti v celoti oz. lahko podajo prošnjo za priznavanje neformalnih znanj, v kolikor so jih v vmesnem času pridobili. Velja tako za programe GEA College – Fakultete za podjetništvo kot za programe drugih visokošolskih inštitucij.

 

PREHODNO OBDOBJE: Ne glede na določbe sklepa 2022-3-8 smo, zaradi epidemije, podaljšali prehodno obdobje za vse študente, ki ste bili pred prekinitvijo študija vpisani v zaključni letnik programa. To je zadnja možnost, da se prepišete in dokončate študij z majhnim številom dodatnih obveznosti. Takšen prepis je možen samo še v študijskem letu 2022/2023.

 

S K L E P 2022-3-9

Študenti, ki so obiskovali in opravljali izpite / obveznosti na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih in študija niso dokončali, od začetka oz. opustitve študija pa je preteklo manj kot 20 let, imajo možnost vpisa na nove bolonjske dodiplomske in podiplomske programe, pri čemer se jim določeni predmeti (predvsem takšne vsebine, ki se ne spreminjajo veliko skozi čas) starega programa lahko priznajo. Katere vsebine oz. predmeti se jim priznajo odloči Komisija za študijske in študentske zadeve. Velja tako za programe GEA College – Fakultete za podjetništvo kot za programe drugih visokošolskih inštitucij.

 

S K L E P 2022-3-10

Od študijskega leta 2021/2022 dalje izredne izvedbe na dodiplomskem programu Podjetništvo ni več, ker smo začeli izvajati nov program Podjetništvo v perspektivnih panogah. Po tem času bodo študenti, ki so obiskovali in opravljali izpite / obveznosti na dodiplomskem študijskem programu Podjetništvo 1. stopnja, študija pa niso dokončali, imeli možnost zaključka študija v redni izvedbi v primeru, da jim manjka 10 ali manj izpitov. V primeru, da jim manjka več kot 10 izpitov do zaključka, je edina možnost zaključitve s prepisom na nov program Podjetništvo v perspektivnih panogah.

Sklep stopi v veljavo s 25. 02. 2022.

 

Za več informacij lahko kontaktirate študentsko pisarno:

Telefon: 01 5881 300

Mail: referat@gea-college.si

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial