Naša študenta zmagala na tekmovanju poslovnih idej v Črni Gori

26. 06. 2018

Naša študenta zmagala na tekmovanju poslovnih idej v Črni Gori

Avtor: dr. Dario Berginc

 

Mladi in podjetniške ideje

Danes smo priča pravi poplavi raznovrstnih podjetniških idej, ki jih producirajo mladi. Naši študenti podjetništva to dokazujejo iz leta v leto, bodisi v okviru seminarskih nalog, kot je npr. naloga Prototip bodisi v okviru realnih izzivov v gospodarstvu. Gre za razvijanje podjetniške miselnosti, ki študente naredi bolj kompetentne, praktične in fleksibilne ter jim na ta način izboljša možnost zaposlitve ali samostojnega vstopa na podjetniško pot.

Bogat izvor inovativnih idej pa niso zgolj študenti, temveč že tudi dijaki. Le-ti na vsakoletnem tekmovanju Mladi podjetnik dokazujejo, da pri razvijanju podjetniške miselnosti ni potrebno čakati na študentska leta in da za vstop v podjetništvo nikoli ni prezgodaj, če sta podjetniška ideja in ekipa dovolj zreli. Na tem mestu pa se pojavi vprašanje, koliko tovrstnih idej pravzaprav uspešno preide v prakso.

 

Kaj se zgodi z idejami? 

Kljub številčnosti podjetniških idej raziskave kažejo, da večina le-teh ostane zgolj v glavah kreatorjev. Glavni razlog za to se v največji meri skriva v omejitvah, ki jih podjetnik potrebuje pri realizaciji ideje, bodisi finančnih, logističnih, kadrovskih ali administrativnih. Ena ključnih omejitev pri tem je finančna, saj je za zagon podjetja potrebno zagotoviti začetni kapital za opremo, prostor, stroške dela ter administrativne in druge stroške. Večina mladih ljudi omenjeni kapital težko samostojno zagotovi, večina bank in investitorjev pa je do kreditiranja in investiranja v novoustanovljena podjetja skeptična in bolj kot ne nenaklonjena. To vrzel pa lahko delno zapolnijo dogodki, ki ponudnike idej povežejo s ponudniki kapitala. Take vrste dogodek je Borza idej, ki se je 9. maja letos dogajala na Univerzi Donja Gorica v Črni Gori.

 

Kjer se ideje srečajo s kapitalom

 

Kjer se ideje srečajo s kapitalom
Kjer se ideje srečajo s kapitalom

 

Borzo idej organizira Studentski Biznis Centar v dogovoru s Fondacijo »Freedom & Entrepreneurship«. Na dogodku so prisotni ponudniki idej, kot so študenti in dijaki iz širše regije, ter ponudniki kapitala, kot so banke, investicijski skladi, podjetja in različni investitorji. Dogodek se izvaja že 7 let, na njem pa se je do sedaj predstavilo preko 650 podjetniških idej.

Dogodek ima prepoznaven mednarodni značaj. Letos so na njem poleg udeležencev iz Črne Gore sodelovali tudi mladi iz Slovenije, Bosne in Hercegovine, Srbije in tudi Kitajske. Da je imel dogodek odmeven slovenski pečat, je poskrbela zmagovita ideja Buddy iz Slovenije, ki sta jo pod vodstvom mentorjev doc. dr. Mitjo Jerajem in mag. Žigo Peljkom predstavila naša študenta France Frelih in Borut Jonozovič. »S predstavitvijo naše ideje smo pustili dober vtis in vzpodbudili interes pri investitorjih. Tekmovanje je bilo zelo dobro organizirano, še enkrat pa bi se rad zahvalil vsem, ki so nam to omogočili«, dogodek povzema France Frelih.

 

Kjer se ideje srečajo s kapitalom
Kjer se ideje srečajo s kapitalo

 

Borza idej ima številke multiplikativne učinke in pomembno prispeva k vzgajanju mladih podjetnikov, poudarja Marko Nisavić, organizator dogodka: »Največja korist projekta je dejstvo, da se kar 70% udeležencev dogodka odloči, da bodo svojo kariero nadaljevali kot podjetniki.«

 

Do uspeha s pravim mentorjem 

 

 

 

doc. dr. Mitja Jeraj
doc. dr. Mitja Jeraj

 

Mentorji so v mnogočem ključni pri oblikovanju in predstavitvi poslovne ideje, saj predstavljajo prvo sito pri ocenjevanju njenega potenciala. Znati morajo dobro usmerjati mentorirance, tako s strokovnega kot tudi motivacijskega vidika. Kot navaja mentor doc. dr. Mitja Jeraj, se vse začne že na predavanjih: »Med študenti spodbujam razvoj podjetniške miselnosti in kritičnega razmišljanja. Poleg teoretičnih izhodišč proučujejo primere iz prakse. Na osnovi sinteze in design thinkinga prijavijo svoje startup projekte in jih tudi predstavijo pred svojimi kolegi. Letos je izstopala ideja Buddy študentov Franceta Freliha in Boruta Jonozoviča, ki je kasneje tudi zmagala na tekmovanju Borza idej v Črni Gori. Z mag. Žigo Peljkom sva s treningom pitchanja ekipo profesionalno pripravila na nastop v Črni Gori. Kandidata sta napotke upoštevala in na koncu prepričala ugledno komisijo na Borzi idej in pometla s konkurenco. Fokus, odprtost, inovativnost in radovednost so se še enkrat več, izkazale kot tisti dejavniki, ki jih “uspešen podjetnik” mora imeti, če se hoče ločiti od “podjetnika”. Čestitke zmagovalni ekipi in vsem, ki so sodelovali pri projektu.«

 

Žiga Peljko, vodja povezave med Borzo idej in GEA Collegem, z Univerzo Donja Gorica sodeluje že od leta 2015. Na dogodku sodeluje kot mentor in tudi kot investitor: »Na Borzi idej sem prisoten vsako leto in vedno tudi odkupim kakšno idejo. Lani sem prvič peljal sabo tudi dva študenta. Študenta, ki sta na dogodku sodelovala letos, sta bila odlična.«

 

Izkušnje na licu mesta so neprecenljive  

Udeležba na tovrstnih dogodkih za študente predstavlja posebne vrste izkušnjo, kot poudarja France Frelih: »Na dogodku smo dobili konkretne izkušnje predstavljanja (pitchanja) pred tujo publiko v angleškem jeziku in zelo dobro povratno informacijo.« Prav povratna informacija od potencialnih investitorjev je najbolj dragocena informacija, ki jo lahko kreator ideje v tej fazi dobi. V tovrstni diskusiji se hitro odkrijejo vrzeli, ki jih je v poslovni ideji potrebno še zapolniti, da bi bila le-ta še bolj konkurenčna. Več koristnih povratnih informacij bodoči podjetnik dobi, boljše poslovne ideje bo v svoji nadaljnji karieri kreiral in s tem nenehno rastel na svoji podjetniški poti.

 

Spodbujanje mednarodnega povezovanja  

Vpetost študentov v mednarodno okolje je s tega vidika zelo pomembno, saj študentom širi obzorja, vzpostavlja nova poznanstva, preko nabiranja izkušenj pa gradi njihove podjetniške kompetence. Gre predvsem za spodbujanje inovativne naravnanosti, kot poudarja France Frelih: »Takšni dogodki spodbudijo povezovanje med različnimi fakultetami in študenti, kar mislim da je zelo pozitivno, učinkovito in dobrodošlo. V današnjem času, mislim da je biti inovativen zelo pomembno, zato je spodbujanje le tega nujno.«

Študenti GEA Collegea lahko preko mednarodne pisarne izbirajo med široko ponudbo sodelovanj s tujimi poslovnimi fakultetami, prav tako pa imajo v naših predavalnicah možnost srečevati tako tuje študente kot tudi tuje profesorje. Posebno pozornost si pri tem zasluži program Erasmus za mlade podjetnike, s katerim si lahko študenti v sodelovanju s tujimi mentorji zgradijo in izboljšajo svoje podjetniške kompetence ter pripravijo na samostojno podjetniško pot.

Študentom je torej na voljo veliko različnih možnosti podjetniškega udejstvovanja. V vsakem primeru pa dobra teoretična podlaga, praktična podjetniška izkušnja in prava mentorska podpora predstavljajo tisto zmagovito kombinacijo, ki naj bo študentom podlaga za uspešno podjetniško kariero.

 


Dr. Dario Berginc je asistent in koordinator projektov na GEA College – Fakulteti za podjetništvo ter raziskovalec s področja podjetništva in menedžmenta. V svoji doktorski disertaciji je proučeval strateško orientacijo menedžerjev, način odločanja in njihovo percepcijo uspešnosti. V svoji karieri je delal kot svetovalec podjetjem na področju poslovnega načrtovanja in pridobivanja evropskih sredstev, čemer si je pridobil dragocene izkušnje na področju povezovanja podjetniške teorije in prakse.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial