Konference

ABSRC Benetke

ABSRC Rim

ABSRC Milano

ABSRC – ADVANCES IN BUSINESS-RELATED SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE

Mednarodna konferenca ABSRC je pomemben dogodek, ki združuje in povezuje različne mednarodne strokovnjake in akademike, ki predstavijo svoje raziskave in primere dobrih praks z različnih področij.

Namen konference je iskanje odličnih poslovnih ter drugih rešitev na individualni, organizacijski, lokalni, regionalni, nacionalni, mednarodni in globalni ravni. Konferenca poleg doprinosa k družbi skrbi tudi za odlično mreženje in povezovanje strokovnjakov z različnih držav.

Na GEA College – Fakulteti za podjetništvo smo zato ponosni, da smo od leta 2012 v vlogi organizatorja konference, ki poteka vsaj dvakrat letno. Organizacija in izvedba le-te je pomemben korak Fakultete k internacionalizaciji in vpetosti v mednarodno, poslovno ter znanstveno okolje.

Naslednja, že 15. ABSRC konferenca se bo odvijala v Milanu, od 20. do 21. oktobra 2016.

Več o konferenci ABSRC si lahko preberete na

www.absrc.org 

Osebni Kontakt:

Urška Pahor Ulčar

Kontaktna oseba:
Urška Pahor Ulčar

E-pošta:
urska.pahor-ulcar@gea-college.si

Telefon: +386 1 5881 300

Faks: +386 1 5688 213

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial