Projekti

ACROSSEE

COFFE - Kompetence prihodnosti

Projekt izboljšanja sistema kakovosti

Vrsta domačih in mednarodnih projektov, v katere se GEA College – Fakulteta za podjetništvo vključuje so odlična priložnoat za krepitev raziskovanega dela, vzpostavljanje mednarodnih povezav in in med-institucionalnega sodelovanja. Skrbno izbrane vsebine projektov, v katerih Fakulteta sodeluje, omogoča strokovni razvoj vseh vključenih – tako visokošolskih učiteljev kot administrativno podpornih služb.

V projekte so pogosto vključeni študenti in diplomanti, bodisi kot aktivni izvajalci nalog in zadollžitev ki jih projekt opredeljuje, bodisi kot ciljna skupina raziskave, ki je s projektom predvidena. Pogosto so rezultati projektov preneseni v študijski proces v obliki predstavitve študijskih primerov, ali v primeru razvoja nekega poslovnega orodja testiranje le-tega s strani študentov in drugih uporabnikov.

Tuji predavatelji in gostje, ki na Fakulteto prihajajo v okviru mednarodnih projektov prinašajo s seboj nove poglede na slovensko in evropsko gospodarsko okolje ter nova medkulturna in etična spoznanja. Prav vsak od njih prispeva pomemben košček v mozaik znanj in kompetenc, ki jih Fakulteta obvladuje.

Projekti

Osebni Kontakt:

Majda Gartner

Kontaktna oseba:
Mag. Majda Gartner

E-pošta:
majda.gartner@geacollege.si

Telefon: +386 1 5881 300

Faks: +386 1 5688 213

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial