COFFEE – Kompetence prihodnosti (Competences of future)

COFFEE – Kompetence prihodnosti (Competences of future)

coffe_logo

Trajanje projekta

1. oktober  2013 – 30. avgust 2015

 

Vrsta projekta

New Picture LLP

Projekt vseživljenjskega učenja – Leonardo Da Vinci – Prenos inovacij

 

Partnerji v projektu

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (Ne-državni visokošolski zavod, Poljska, www.wsei.lublin.pl) , koordinator projekta
 • Centrul pentru Promovarea Invatari Permanente (Neprofitna, nevladna organizacija, dejavna na izobraževalnih in socialnih področjih, Romunija, www.cpip.ro
 • RCI-Research and Consultancy Institute ltd (Inštitut za raziskave in svetovanje, Ciper, www.rci.com.cy)
 • Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa (Zbornica za gospodarstvo in industrijo, Španija, www.cambraterrassa.es)
 • Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland” w Lublinie (Nevladna, neprofitna organizacija, Poljska, www.oic.lublin.pl)
 • GEA College – Fakulteta za podjetništvo (Zasebni visokošolski zavod, Slovenija, www.gea-college.si)

 

Kratek opis projekta:

Competences of future (COFFE) je 23-mesečni projekt financiran s strani Evropske Unije, ki poteka v okviru programa vseživljenjskega učenja, akcije Leonardo Da Vinci – transfer inovacij. Partnerji projekta so ga v koordinaciji Poljske Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie pričeli v oktobru 2013.

Raziskava EU Skills Panorama Analytical Highlight (December 2012) ugotavlja 5 ključnih sposobnosti ljudi in podjetniška pobuda je ena izmed njih. Opredeljena je kot sposobnosti za prepoznavanje priložnosti na trgu in ustvarjanje novih poslov. V letu 2011 je bilo v EU med za delo sposobnim prebivalstvom (15 – 64 let) 30,7 milijonov ljudi samozaposlenih. To je 6% več kot leta 2002. Kljub temu, gledano globalno, smo Evropejci pod povprečjem v smislu imetja znanja in videnja dobrih priložnosti za zagon podjetja.

COFFE projekt je nastal iz zgoraj ugotovljenih dejstev in predlaga prenos in posodobitev on-line igre imenovane ˝Simulation enterprise˝ (Simulacija podjetja), ki je namenjena dijakom strokovnih šol in omogoča uporabnikom, da preko računalniške igre vodijo podjetje, ki izdeluje mobilne telefone in hkrati odraža resnične gospodarske razmere.  Igra je osredotočena na razvoj podjetniških veščin in na spodbujanje uporabnikov, da bi v prihodnosti ustanovili podjetje.

 

Glavni cilji projekta:

 • Povečevanja znanja o delovanju in upravljanju podjetij;
 • Ozaveščanje na področju sodobnih gospodarskih razmer v vseh državah, ki so članice v projektu;
 • Pomoč uporabnikom igre za razvoj podjetniškega duha, podjetništva in uporaba tega znanja za učenje in razvoj kompetenc s področij: podjetništva, matematike, IT in tujih jezikov;
 • Ozaveščanje med ključnimi deležniki na področju ključnih kompetenc, ki so nujne za zaposlitev.

Projekt bo povečal dvig podjetniškega vedenja mladih in drugih zainteresiranih, ki jih zanima razvoj njihovih podjetniških spretnosti, povečanje znanja iz makroekonomije in bo tudi populariziral  uporabo sodobnih metod usposabljanja (e-učenje in simulacijske igre), ki so v zadnjem času vse bolj privlačne in učinkovite metode. Vsi partnerji si bodo prizadevali tudi za spodbujanje tega orodja za širše občinstvo, zahvaljujoč svojim nacionalnim in tujim mrežam in partnerstvom, med in po projektu.

 

Predvideni rezultati:

 • Razvoj on-line simulacije, ki je namenjena za določen namen in ciljno skupino;
 • Razvoj nastavitve orodij, ki bodo odražali gospodarske razmere v partnerskih državah;
 • Uporaba sodobnih tehnologij, da bi bil izobraževalni proces čim bolj privlačen;
 • Spodbujanje podjetništva, inovativnosti in samozaposlovanja.

Vsi načrtovani rezultati bodo na voljo v angleškem, poljskem, grškem, romunskem, španskem in  slovenskem jeziku.

Več informacij o projektu si lahko ogledate na spletni povezavi: coffe-enterprise.wsei.lublin.pl in na https://www.facebook.com/pages/COFFE-Enterprise-simulation/615027655228109

 

LOGO_WSEI_bok_rgb LOGO CPIP RCI
cambra de Terrassa image description COFFE

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial