ComPM – Profil kompetenc managerja EU projektov

ComPM – Profil kompetenc managerja EU projektov

logo_compm

 

Trajanje:

1.januar 2012  do 28. februar 2014

 

Vrsta projekta:

LdV

Projekt vseživljensjkega ućčenja, Leonardo Da Vinci, Prenos inovacij

 

Partnerji v projektu:

 • Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC POLAND (Vladna, neprofitna organizacija, Poljska, www.oic.lublin.pl),  koordinator projekta;
 • Syntra West (Center strokovnih usposabljanj, Belgija , www.syntrawest.be);
 • GEA College PIC d.o.o. (Poslovno izobraževalni center , Slovenija , www.gea-college.si)
 • INOVAMAIS, S.A. – Svetovanje na področju tehnoloških inovacij S.A. (MSP, Portugalska ,www.inovamais.eu)
 • Fondazione ISTUD per la cultura d’impresa e di gestione (Inštitut za strokovno usposabljanje – terciarna raven) , Italija , www.istud.it

 

Opis projekta:

ComPM – Competences Framework for European Project Managers je dvoletni projekt financiran s strani Evropske Unije, ki poteka v okviru programa vseživljenjskega učenja, akcije Leonardo Da Vinci – transfer inovacij. Partnerji projekta so ga v koordinaciji Polske Fundacje Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego – OIC POLAND pričeli v januarju 2012. ComPM je nastal iz ugotovljenih potreb po večji učinkovitosti evropskih projektnih managerjev pri črpanju sredstev, k čemur bi pripomogel dvig ravni kakovosti njihovega usposabljanja, njihovih znanj in kompetenc.

Projekt temelji na rezultatih dveh predhodnih evropskih projektov: ASTRA, v okviru katerega je bilo razvito IKT orodje za samoocenjevanje managerskih kompetenc ter EMPT, v okviru katerega so bili razviti programi usposabljanj projektnih managerjev in gradiva za izvedbo teh usposabljanj.

Sam projekt, njegovi rezultati in vsebine so namenjeni projektnim managerjem EU projektov, potencialnim projektnim managerjem, trenerjem in izobraževalnim inštitucijam na področju projektnega vodenja. V dosedanje delo na prjektu (raziskava) so bili vključeni projektni managerji evropskih, investicijskih, IKT in soft-projektov.

 

Rezultati projekta:

 • Izdan in distribuiran je bil poseben letak o projektu in pričakovanih rezultatih
 • Profil kompetenc managerja EU projektov – ekspertna skupina partnerjev v projektnem konzorciju je na osnovi relevantne literature in podobnih produktov določila »Profil kompetenc EU projektnih managerjev«. Profil je bil testiran na skupini prek 700 projektnih managerjev, ki prihajajo iz petih evropskih držav (Poljska, Belgija, Portugalska, Italija in Slovenija). Rezultati so osnova za izdelavo informacijsko-komunikacijskega orodja za merjenje kompetenc EU projektnih managerjev, ki je trenutno še v izdelavi.
 • Samo-evalvacijsko orodje za merjenje kompetenc– IKT orodje bo v pomoč posamezniku pri prepoznavanju in merjenju njegovih kompetenc pri vodenju evropskih (in drugih) projektov
 • Program usposabljanja EU projektnih managerjev – Program usposabljanja je nastal kot odgovor na testno fazo, izvedeno v začetku leta 2013. Na osnovi ugotovljenega profila kompetenc EU projektnih managerjev je bilo zasnovano kompleksno, šest-modularno usposabljanje, s pomočjo katerega bodo obstoječi in bodoči managerji EU projektov poglabljali svoje znanje o vodenju evropskih projektov. Program temelji na izkustvenem učenju, saj je večina vsebin (80%) praktične narave in bo predstavljeno slušateljev v obliki praktičnih vaj in nalog. V vsaki državi, partnerki v projektu, je bil testiran en modul usposabljanja. V Slovenji smo testirali 2. Modul,  »Projektno planiranje«, ki je bil med udeleženci zelo dobro sprejet in ga tako vsebinsko ne bo potrebno spreminjat. Usposabljanje v celoti bomo v Slovenijo lahko prenesli in izvedli v letu 2014.
 • Priročnik za Trainerje – vsebuje pregled vsebin, metodologijo poučevanja in navodila za uporabo pripravljenih gradiv, za usposabljanje EU projektnih managerjev.
 • Priročnik za slušatelje – obsega teoretično gradivo o vodenju EU projektov, od zasnove pa do implementacije in ne nazadnje, poročanja o opravljenem delu. Vsebuje veliko vaj, vprašanj za razmišljanje in ponavljanje ter praktičnih nasvetov za delo na projektih.
 • Delovni zvezek za slušatelje – praktične vaje in delovni listi, ki bodo slušateljem v pomoč pri načrtovanju in kasnejši implementaciji različnih projektov
 • Priročnik za uporabo IKT orodja, ki omogoča samoevalvacijo kompetenc projektnih managerjev
 • Letak o rezultatih projekta z navedbo ključnih kontaktov in spletnih povezav

Vsi načrtovani rezultati bodo na voljo v angleškem, belgijskem, italijanskem, poljskem, portugalskem in slovenskem jeziku.

Več informacij o projektu si lahko ogledate na spletni povezavi: www.compm-project.eu.

 

OIC aktualne logo syntra westlogo inova+ISTUD

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial